Digital forretningsanalyse

Er du i tvivl om, I får det meste ud af de systemer og platforme, I bruger, eller hvordan l kan gøre brug af relevant teknologi til at transformere og løfte jeres forretning? 

 

Med en digital forretningsanalyse tager vi temperaturen på jeres forretning i dag og hvor potentialet ligger fremadrettet, så I kan forbedre performance og nå jeres forretningsmål. 

I analysen afdækker vi de udfordringer og omstændigheder, som tynger drift og performance i jeres virksomhed og blokerer vejen for at nå jeres målsætninger og ambitioner. Vi vurderer, hvilke af disse udfordringer, der er digitalt forankrede og hvordan de kan løses med en digital indsats fra Novicell. 

Alt afhængigt af jeres problemstillinger og behov, står vi klar til at dykke ned i jeres systemlandskab, forretningsprocesser, kunderejser, krav og målsætninger og få lavet en overskuelig og prioriteret digital investeringsplan til jer.

Kan du svare ja til én af disse problemstillinger?

Så er Novicells forretningsanalyse relevant for dig!

Skal I skifte platform, men er i tvivl om, hvad I skal vælge? 

Har I allerede valgt ny platform, men er tvivl om, hvorvidt den kan indfri jeres krav og ønsker? 

Står I med en masse ineffektive og komplekse forretningsprocesser, men er usikre på, hvordan en digital indsats kan afhjælpe dette? 

Drukner I i vedligehold og teknisk gæld og mangler tid til forretningsudvikling? 

Ovenstående spørgsmål er eksempler på typiske problemstillinger, virksomheder ofte ser ind i. Kan I nikke genkendende til en eller flere af disse, så ræk ud og bliv klogere på, hvordan I med en digital forretningsanalyse kan få skabt overblik og få lagt en strategi for, hvordan I udvikler jeres virksomhed i det digitale univers.

Få en kort intro på 1 minut

Er I i tvivl om, hvad en digital forretningsanalyse egentlig går ud på, eller vil I bare gerne have den korte version? Se denne video og få en forklaring på udfordringerne vi løser, og resultaterne vi skaber. 

Er I interesseret i at høre mere om mulighederne med Novicells digitale forretningsanalyse?

Send os en mail

Hvilke services tilbyder vi?

 

Nedenfor ses et udvalg af de services, vi stiller til rådighedOftest vil disse services overlappe og udføres alle med et fælles fokus for øje: at få kortlagt jeres udfordringer samt potentialet i at starte et nyt projekt op, hvor I i langt højere grad kan udnytte jeres digitale potentiale og udvikle jeres forretning. 

Vi vil altid skræddersy den rigtige løsning til jeres behov og ønskede udbytte, og derfor er den digitale forretningsanalyse ikke en låst pakkeløsning. Vi bringer de relevante og nødvendige services i spil ud fra det I gerne vil opnå, de udfordringer I kæmper med eller de muligheder, I gerne vil have afdækket.

Platformsanalyse

 • Vi sammenligner udvalgte digitale platforme baseret på jeres forretningsbehov og kriterier, så vi finder det bedste match til jeres virksomhed. 
 • Vi giver jer et solidt analytisk fundament til at kunne træffe en afgørende beslutning om jeres virksomheds fremtid.

Business case

 • Ved at kortlægge business casen for det projekt I ønsker at igangsætte, sikrer vi at projektet er økonomisk rentabelt. 
 • Business casen skaber transparens og sporbarhed fra jeres ambition og forretningsmål og helt ned til de konkrete leverancer, projektet skal bestå af.

GAP analyse

 • Vi foretager analyser af forretningsprocesser, bruger-flows og systemlandskab.
 • Vi bygger bro mellem brugen af nuværende og fremtidige systemer.
 • GAP analysen minimerer risici ved radikale ændringer i jeres forretning.

Procesbeskrivelse og -visualisering

 • Med en afdækning af forretningskritiske og krydsfunktionelle processer sikrer vi, at vi opnår en dyb forståelse for den daglige drift, samt de udfordringer og muligheder, der ligger for døren.
 • Visualisering af forretningsprocesser, procedurer og afhængigheder giver perspektiv for jer og for os og bidrager til at få simplificeredisse.

Systembeskrivelse og -visualisering 

 • Vi kigger ind i jeres IT landskab for at vurdere tilstanden på og kompleksiteten af systemer, platforme og integrationer. 
 • Beskrivelse og visualisering af jeres IT landskab skaber et fundament for at kunne vurderehvor vi kan optimere jeres forretning og minimere omkostninger. 

Opsætning af håndgribelige forretningskrav 

 • Vi hjælper jer med at prioritere og strukture jeres krav til projektet og få beskrevet dem så løsningen kan udvikles. 
 • Vi hjælper jer med at konkretisere krav og ønsker, så de bliver nemmere at måle på, når projektet er i drift. 

Vi laver et digitalt roadmap for jeres projekt 

Herunder ses et typisk billede på fremgangsmetoden i en digital forretningsanalyse som munder ud i et handoff til jer med et digitalt roadmap, som I kan tage stilling til. Nedenstående forretningsanalyse er delt op i fire konkrete trin, der hver især består af nogle underliggende aktiviteter, men her blot opsummeret kort. 

 

 • Her opbygges en forståelse af jeres forretning og projekt. Det indebærer en dialog omkring business casen, ambitionen og eventuelle målsætninger samt behov, krav og ønsker. Et umiddelbart scope af projektet defineres og eventuelle krav og ønsker prioriteres.

  Projektplanlægning & udforskning
 • Workshops og GAP analyser udføres på baggrund af indsigt i jeres systemlandskab, forretningsprocesser og kunderejser.

  System-, proces-, og kundeanalyse
 • Scopet for projektet revurderes og kravene reprioriteres efter dybdegående analyse og løbende dialog/workshops med jer.

  Revurdering og reprioritering af krav
 • Et færdigt handoff for projektet afleveres ud fra aftalt omfang og indhold i de forrige trin – oftest med et digitalt roadmap for projektet og et umiddelbart estimat på løsningen. Dette giver jer et analytisk beslutningsgrundlag for eventuel projektinitiering.

  Handoff

Her er et udpluk af de kunder, vi har samarbejdet med

Er du interesseret i at høre mere om Novicells digitale forretningsanalyse?

Kontakt en af os, så laver vi en workshop på din hjemmebane.