Krav til webtilgængelighed

Principper og guidelines for WCAG 2.1

WCAG niveuaer

Loven om webtilgængelighed henviser til standarden WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines) som er en international standard for webtilgængelighed. Standarden er udarbejdet af World Wide Web Consortium (W3C), som er et internationalt netværk af eksperter inden for webtilgængelighed.

For langt de fleste websites er det et krav, at de overholder standarden på niveau AA.

A (laveste overholdelsesniveau)

AA (mellemste overholdelsesniveau)

AAA (højeste overholdelsesniveau)

WCAG standardens fire principper for webtilgængelighed

WCAG 2.1 standarden består af en række guidelines og principper, du skal følge, både når du udvikler dit website, og når du i det daglige redigere indholdet på det.

Opfattelig

Anvendelig

Forståelig

Robust

Guidelines i WCAG standarden

Websitets information og brugergrænsefladekomponenter skal kunne opfattes af alle. Det betyder, at din hjemmeside skal være tilgængelig for sanserne (syn, berøring og hørelse), enten gennem browseren eller gennem digitale hjælpemidler som fx skærmlæsere.

Herunder finder du guidelines for de fire principper i WCAG 2.1 standarden. 

 • Tilbyd alternativer til ikke-tekstbaseret indhold som fx billeder, video og audio
 • Giv brugeren alternative muligheder for at tilgå tidsbaseret indhold (video og audio)
 • Udform indhold så det kan præsenteres på forskellige måder (for eksempel med enklere layout), uden at information og struktur går tabt.
 • Gør det lettere at se og høre indhold, herunder at kunne adskille forgrund fra baggrund.
 • Sørg for at alle funktionaliteter på websitet kan benyttes via et tastatur
 • Giv brugerne tilstrækkelig tid til at læse, se og anvende indhold på websitet.
 • Undgå at designe indhold på en måde, der vides at kunne forårsage (epileptiske) anfald.
 • Tilbyd forskellige måder at hjælpe brugerne med at navigere, så de kan finde indhold og afgøre, hvor på websitet, de befinder sig.
 • Gør det nemt for brugere at betjene funktionalitet gennem forskellige input ud over tastatur.
 • Tekstbaseret indhold skal være læseligt og forståeligt.
 • Sørg for at websitets sider og navigation er præsenteret på en logisk og struktureret måde.
 • Brugeren skal både have hjælp til at undgå og rette fejl ved fx at tilføje fejlbeskeder og instruktioner i, hvordan fejlen rettes.
 • Indholdet skal let kunne fortolkes og benyttes af alle besøgende, herunder digitale assistenter og kompenserende teknologier.
 • Sørg for at websitet er kompatibelt med nuværende og fremtidige brugeragenter, herunder kompenserende teknologier og digitale hjælpemidler.

Få mere information om webtilgængelighed

Vil du vide mere om webtilgængelighed og hvordan du imødekommer lovgivningen om WCAG principperne, så tag fat i mig