WCAG - Guide til webtilgængelighed

Gode brugeroplevelser for alle 

Webtilgængelighed handler om gode brugeroplevelser

Webtilgængelighed handler om brugeroplevelse. Brugere har forskellige forudsætninger for at bruge et website, og mere end 20% af den danske befolkning er udfordret i deres digitale tilstedeværelse. Digitalt udfordrede brugere er mennesker med føle-, syns-, høre- og kognitive udfordringer, som kan være permanente, midlertidige eller situationsbestemte. Eksempelvis kan en bruger have en permanent synsnedsættelse, der betyder, at brugeren har brug for hjælp til at ”se” et website. Et andet eksempel er en bruger, der har stress, og dermed er midlertidigt kognitivt udfordret i sin færden på et website. Du kan med tilgængeligt webdesign hjælpe alle dine brugere på dit website.   

I Novicell arbejder vi med webtilgængelighed, fordi det giver mening at lave websites, der giver alle brugere gode brugeroplevelser. Offentlige organisationer er omfattet af loven vedr. webtilgængelighed WCAG 2.1, der handler om at sikre lige adgang for alle. Offentlige organisationer er altså tvunget til at forholde sig til webtilgængelighed, og inden længe gælder loven også for private virksomheder.

Hvad er webtilgængelighed og WCAG?

- og hvorfor er det vigtigt for dig og dine brugere?

 

 

 

Hjælp til arbejdet med webtilgængelighed

Tjekliste til redaktøren

Best practice og tips til dig, der arbejder med webtilgængelighed som redaktør på et website.

Se de 8 råd til redaktøren

Tjekliste til designeren

Gode råd og tips til dig, der arbejder med design til websites og apps og vil sikre tilgængelighed for alle.

Se tjekliste til designeren

Nyttige værktøjer

Se vores liste med anbefalede tools og værktøjer som kan hjælpe dig i arbejdet med webtilgængelighed.

Se anbefalede tools

Hvornår bliver min organisation omfattet af webtilgængelighedslovgivningen?

”Nye” offentlige websites

dvs. lanceret efter 23-09-18 bliver omfattet af lovgivning pr 23-09-19

”Ældre” offentlige websites

lanceret tidligere end 23-09-18 bliver omfattet af loven pr 23-09-20

Offentlige mobile apps

bliver omfattet pr 23-06-21 

Private virksomheders websites

omfattes fra juni 2025

Du rammer flere i din målgruppe med højere webtilgængelighed

Hvorfor skal jeg kende til webtilgængelighed og WCAG?

Loven om webtilgængelighed skal sikre, at så mange som muligt kan bruge websteder og mobilapplikationer. Baggrund for loven er et EU-direktiv, der refererer direkte til den internationale standard WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines). Formålet med webtilgængelighedsloven er at gøre indhold på websites tilgængelig for alle uanset evner

Opfattelighed

(eks. billeder skal kunne læses af skærmlæser)

Funktionsdygtighed

(eks. navigation via tastatur)

Forståelighed

(eks. tilbyde fejlforslag i søgefelt)

Robusthed

(eks. korrekt kodning så koden læses ensartet)

WCAG arbejder med 3 overholdelsesniveauer for webtilgængelighed

Webtilgængelighed bygger på standarderne fra WCAG 

Alle fire fokusområder indeholder yderligere retningslinjer og succeskriterier, som er med til at sikre, at indholdet på et website er tilgængeligt for alle. WCAG er guidelines, der beskriver hvordan websites bør designes og kodes, så det kan bruges af alle.

Hvilket WCAG niveau skal jeg leve op til?

Offentlige websites skal overholde niveau AA. Helt konkret handler webtilgængelighed blandt andet om at sørge for, at alle sider indeholder overskrifter i logiske afsnit fra H1 til H6. Link-tekster skal oplyse destinationen, det er ikke tilstrækkeligt at bruge ”Klik her”. Farvekontrast er enorm vigtig mellem tekst og baggrund. Webtilgængelighed handler om sund fornuft og disciplin, fordi webtilgængelighed handler om at forstå alle brugeres behov, og det kræver fokuseret arbejde både i forbindelse med udvikling og vedligehold af sites.   

A (laveste overholdelsesniveau)

AA (mellemste overholdelsesniveau)

AAA (højeste overholdelsesniveau)

Der er en klar værdi i at arbejde med bedre webtilgængelighed

Hvilke problemer løser webtilgængelighed?

1 ud af 5 personer er udfordret digitalt, og derfor giver det god mening at arbejde med webtilgængelighed. Offentlige organisationer skal sikre, at alle har adgang til deres websites, og private virksomheder har store gevinster at hente ved at gøre deres websites tilgængelige.

Når dit website overholder kravene om webtilgængelighed, er det ikke kun en fordel for de op mod 20 %, der lever med et handicap. Det er til fordel for alle dine besøgende. Og der er mange fordele at høste ved at arbejde med webtilgængelighed.

 

Høj webtilgængelighed giver:

Bedre brugeroplevelse

Øger trafik på website med bedre placering på søgemaskiner

Højere konverteringsrater

Øget performance

Højere rate af selvbetjente brugere vs telefon og mail udvekslinger

Webtilgængelighed er en multidisciplinær øvelse og skal vedligeholdes løbende

I Novicell arbejder vi bredt med webtilgængelighed

I Novicell arbejder vi med sammenhængende brugerrejser, og i den forbindelse er webtilgængelighed et centralt element, fordi mange brugere er udfordret digitalt. Webtilgængelighed handler om at tænke, skabe og lave sites, der taler til alle, og det er en tværfaglig proces, som i hovedtræk involverer strategi, design og udvikling.

Se vores gode råd til arbejdet med webtilgængelighed

 

Webtilgængelighed giver glade brugere, fordi det hjælper brugerne uanset færdigheder til at finde det, du ønsker de skal finde på dit website.

Webtilgængelighed handler om at skabe sammenhæng mellem strategi, design og udvikling

Strategien danner de overordnede rammer om dit website, og gennem design sørger du for at bruge de rette virkemidler til at hjælpe din brugere til at bruge dit website. Udviklingen har fokus på robust kode, der hjælper både mennesker og maskiner. 

Metoderne i arbejdet med webtilgængelighed er flere

Metoderne er stærke, når de kombineres. De kvantitative automatiserede test giver hurtigt overblik og gør det muligt at prioritere indsatser, men de skal suppleres af de kvalitative metoder for at sikre reel webtilgængelighed.

Kvalitativ ekspertvurdering

Kvalitative brugertest

Kvantitative automatiserede test (tilgængelighedsværktøjer)

Novicell styrker webtilgængeligheden for både offentlige og private organisationer

Vi arbejder med mange aspekter af webtilgængelighed og har gjort det i flere år

I Novicell er vi eksperter inden for webtilgængelighed og vi arbejder med det, fordi det giver mening at designe websites, der kan bruges af alle. Samtidig ved vi at brugeroplevelse, trafik og performance hænger tæt sammen webtilgængelighed, og de er alle afgørende faktor for om et website fungerer efter hensigten.

Vi forstår, hvorfor webtilgængelighed er vigtig, og vi ved hvordan vi laver tilgængelige websites.

Vi kan hjælpe dig med følgende:

Tilgængelighedstest af eksisterende sites

Rådgivning om tilgængelighed

Udvikling af tilgængelige websites

Uddannelse af webredaktører

Serviceaftale ift. webtilgængelighed

Webtilgængelighed er lige dele UX, teknik og en proces at arbejde efter

Hvordan sikrer jeg at mit website lever op til lovkravene?

Et website kan udvikles så det overholder niveau AA, og dermed overholder loven, men i løbet af ganske kort tid kan nyt eller revideret indhold på sitet betyde, at dit site ikke længere er "compliant". Vi oplever, at antallet af webredaktører ofte kan være en udfordrende faktor i arbejdet med webtilgængelighed, fordi det kan være vanskeligt for de enkelte redaktører at overskue, hvornår indhold ikke følger tilgængelighedsprincipperne ift. opbygning og indhold. Derfor er det vigtigt kontinuerligt at arbejde med webtilgængelighed og holde fokus på emnet hos både designere, udviklere og redaktører.

Tjekliste til redaktøren

Se vores tjekliste med best practice og gode råd til dig, der skal sikre webtilgængeligt indhold. 

Se tjekliste til redaktøren

Tjekliste til designeren

Gode råd og tips til dig, der arbejder med design til websites og apps og vil sikre tilgængelighed for alle.

Se tjekliste til designeren

Nyttige værktøjer

Se vores liste med anbefalede tools og værktøjer som kan hjælpe dig i arbejdet med webtilgængelighed.

Se anbefalede tools

Møder jeres borgere et brugervenligt og tilgængeligt website, når de kontakter jer digitalt?

Brugervenlighed og tilgængelighed er centrale begreber i forbindelse med digital borgerservice. De fleste organisationer har en ambition om en god, simpel og brugervenlig service. Digitalt eller ej. For offentlige organisationer handler borgerservice om den gode borgeroplevelse. Derudover har temaet politisk og ledelsesmæssig bevågenhed, fordi offentlige myndigheder er underlagt lovgivningen om, at alle skal have lige adgang til myndighedernes websites.

Lad Novicell give den indledende vurdering og få helt styr på jeres website.

 

Vil du vide mere om webtilgængelighed og hvordan du imødekommer lovgivningen om WCAG principperne, så tag fat i mig