Metodeapparater gør forskellen

I en travl hverdag med både store og små udviklingsopgaver er det afgørende at kunne styre og dokumentere de opgaver, der arbejdes på.

Alle medarbejdere i Novicells udviklingsafdeling arbejder efter et fælles metodeapparat, som er udviklet i en passende blanding af kloge tanker fra skolen og branchen kombineret med mange års erfaring i udvikling af webbaseret software.

Scrum

Novicell arbejder med 'scrum' som metode. Scrum er baseret på brugerdeltagelse og giver plads til nye idéer, muligheder og begrænsninger undervejs, hvilket er en fordel ved webprojekter.

Også ud fra et økonomisk synspunkt er scrum-metoden en fordel, fordi det bliver lettere at overholde deadline og budget, idet teamet sammen bedre kan prioritere opgaver. Produktiviteten er desuden ofte højere, når projektet opdeles i overskuelige opgaver.

Novicell tilbyder også sparing i forbindelse med Scrum-implementering i din virksomhed.

 

Læs mere om scrum

IT arkitektur

Selv de bedste kodelinjer er ikke bedre end den samlede løsning, de skal indgå i for at skabe en sammenhængende software-løsning. IT arkitektur er derfor blevet et stadig vigtigere område for mange virksomheder, i takt med at IT spiller en større og større rolle når processer digitaliseres og automatiseres. Det kræver at nogen sidder med det store overblik og holder et målrettet fokus på de problemstillinger, som IT udviklingen skal løse, og definerer og dokumenterer hvordan sammenspillet foregår mellem selvstændige systemer. En IT arkitekt på den måde bindeleddet mellem forretningens vision og IT afdelingens formåen. Kort formuleret, så handler IT arkitektur om hvordan vi får mest mulig værdi ud af IT-funktionalitet med den rigtige hastighed til færrest mulige penge.

Læs om IT arkitektur

Manuscript

Under praktisk talt alle udviklingsprojekter benytter Novicell projektstyringsværktøjet Manuscript.

Manuscript fungerer som det fælles omdrejningspunkt for projektlederen og -medarbejderne, men fordelen ved Manuscript er, at også kunden kan være en aktiv del af projektet.

Manuscript giver håndgribelig, opdateret og præcis status under udviklingsprocessen, og som kunde kan man undervejs i projektet følge med i udviklingen ned til mindste detalje.

Desuden synliggøres alle dele i processen, så alle projektdeltagere løbende kan følge fremdrift og ressourceforbrug. Alle relevante dokumenter, links, billeder er samlet ét sted, og alle beslutninger og ændringer er gemt i den indbyggede historik. Så intet bliver glemt i mails eller telefonsamtaler, og alle aftaler registreres.

Alt i alt gør Manuscript projektstyringen lettere, så teamet prioriterer opgaverne rigtigt og overholder tiden. Manuscript er let at anvende og svarer på de væsentlige projektspørgsmål: Hvad? Hvem? Hvor lang tid?