Din forretning online

IT arkitektur

IT med forretningsfokus

Novicells IT arkitekter rådgiver for at skabe sammenhæng mellem kundens forretningsvision og teknologien, der skal bringe forretningen og organisationen derhen. Arkitekterne holder målrettet fokus på hvad det digitale landskab skal løse, og er en vigtig ressource for bæredygtig og agil IT udvikling.

Arkitektgruppen arbejder metodisk med at analysere processer fra flere vinkler og som del af en helhed. De skaber overblik over omfanget af et IT projekt. Og ved at nedbryde forretningsprocesser i opgaver, som kan håndteres af teknologi, bidrager arkitekterne med at værdisætte IT beslutninger.

Novicells IT arkitekter

Værdisætter IT beslutninger

Sikrer at IT udvikling og ændringer sker med baggrund i at skabe værdi for forretningen.

Prioriterer, dokumenterer og integrerer teknologi

Identificerer systemer i brug, og beslutter om de skal integreres ind i IT landskabet, erstattes med anden teknologi eller pensioneres.

Optimerer performance for systemer

Analyse af flows og optimeringsmuligheder for at skabe hurtigst mulige dataflows til færrest mulige penge.

Definerer datamodeller og behov

Identificerer datakilder og dataformater, og vurderer dem i forhold til forretningens behov.

Identificerer sikkerhedsbehov

Sikrer at sikkerhedsstandarder overholdes og vedligeholdes på tværs af alle IT løsninger.

Sikrer compliance

Etablerer processer og ejerskab for nye processer ved ændring af lovgivning, markedskrav eller konkurrencevilkår.

Nedbryder siloerne

Konsoliderer data centralt og gør datadeling mellem systemer og projekter muligt.

Få 5 artikler om digital transformation

Novicells IT arkitekter arbejder tæt sammen med vores strateger for at udvikle kundernes forretning. I denne artikelserie har vi identificeret vores kunders største barrierer for digital transformation. Brug de 5 artikler til at skabe det rigtige fundament for jeres egen transformation.

 

Læs artikelserien

Projektetablering og Kvalitetssikring

Strukturerede processer, kvalitetskontrol og løbende tests er kerneelementer i Novicells udviklingsprojekter.

Novicells kvalitetsafdeling arbejder sammen med arkitektgruppen for at understøtte udviklingsafdelingerne, og har ansvaret for, at de rigtige processer og metoder er på plads, samt at husets arbejde bliver metodisk gennemtestet før, under og efter et udviklingsprojekt.

Læs om kvalitetssikring og testmetoder

Persondata og GDPR compliance

Med EUs General Data Protection Regulation (GDPR) er der kommet stor bevågenhed omkring virksomheders og organisationers brug af persondata.

Novicell rådgiver indenfor persondata og vi tager et klart digitalt fokus på området.

Du kan starte med at hente vore guide til persondataforordningen.

Hent vores guide

Vil du høre mere om hvad Novicell kan tilbyde indenfor IT arkitektur, så kontakt mig.