Gratis Seminar

Effektiv og datadrevet affaldsindsamling

Århus 10. november og København 11. november. Tidspunkt: 10.00-13.00. Novicell giver frokost.

Tilmeld dig her

En digital løsning til optimering af kørselsmønstre og tømningsfrekvenser for kuber og husholdningsaffald

På seminaret vil Jan Krüger Bodholt, Økonomichef, Reno Djurs og Jens Grønkjær, Business Intelligence Director, Novicell præsentere en intelligent dataløsning, der kan optimere kørselsmønstre og tømningsfrekvenser for affaldskuber og husholdningsrenovation. 

Novicell har sammen med Reno Djurs udviklet en prisdygtig løsning til intelligent tømning af kuber. Systemet indsamler data fra hver tømning for at kunne designe et intelligent tømningsmønster, der både skal forebygge, at kuberne bliver overfyldte og undgå, at en vognmand kører unødvendigt ud og tømmer en kvartfyldt kube. I ruterne er naturligvis indregnet sæsonudsving og et ønske om færrest muligt kørte kilometer.

Novicell har også hjulpet Reno Djurs med at udvikle en intelligent løsning til at "tracke" tømning af spande ved husstande. 

Læs mere om løsningen til Reno Djurs

Oplægsholderne

Jan Krüger Bodholt

Økonomichef, Reno Djurs

Jens Grønkjær

Business Intelligence Director, Novicell

Program for dagen

09.45 - 10.00 Ankomst

10.00 - 10.15 Velkomst v. Novicell

10.15 - 11.00 Præsentation af Renodjurs og deres nye dataløsning v. Jan Krüger Bodholt, Økonomichef, Reno Djurs

11.00 - 11.30 Frokosten serveres

11.30 - 12.15 Præsentation af Novicell og hvordan vi løste opgaven for Reno Djurs v. Jens Grønkjær, Business Intelligence Director, Novicell

12.15 - 13.00 1-1 Forretningssparring med Novicells konsulenter

Tilmeld dig her

Brug af data i renovationssektoren kommer til at stige markant de kommende år

Med regeringens udspil til en ny national affaldsplan med særskilt indsamling af farligt affald, plast, metal, tekstiler m.v. vil behovet for intelligent og datadrevet affaldsindsamling vokse markant i de kommende år. Og da frekvensen af tømningen af forskellige spande forventes at være meget forskellig for de forskellige affaldstyper, vil det blot give yderligere grobund for intelligente affaldsindsamlingsløsninger.

Vi inviterer dig fordi:

Du sidder med ansvaret for affaldsplanlægning i enten en kommune eller et privat renovationsselskab. Du kunne have titel af økonomichef, affaldsplanlægger eller lignende.

Hvad får du med fra dagen?

Du får indsigt i hvordan man kan bruge data til:

  • at optimere ruteplanlægning
  • at optimere tømningsfrekvenser
  • at skabe transparens i udgifter til vognmænd
  • at øge kundetilfredsheden med rettidige tømninger

Plus 1-1 sparring på dine konkrete udfordringer

Tilmeld dig her

Hvis du ikke har mulighed for at deltage, vil vi gerne sætte et møde op hos jer, hvor vi præsenterer RenoDjurs-løsningen for jer. Skriv til info@novicell.dk

Kontakt os også gerne hvis du har spørgsmål til arrangementet.

 

Vi holder afstand, men står sammen om at holde hjulene i gang

Grundet Covid-19 udbydes der færre billetter til dette arrangement end normalt. Sådan sikrer vi, at vores gæster ikke sidder for tæt og i henhold til alle gældende retningslinier. Der er maksimalt plads til 20 deltagere. Hvis det viser sig, at der desværre ikke er plads til dig, så får du naturligvis besked inden seminaret. I tilfældet af, at seminaret bliver overtegnet, så vil vi bestræbe os på at gen-afholde det på et senere tidspunkt.

Vil du vide mere om seminaret eller løsningen til vores dataløsning til renovationssektoren, så tag gerne fat i mig