Persondatapolitik

 

Vi behandler dine persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Kontaktoplysninger

Novicell er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Novicell
Søren Nymarks Vej 6, 8270 Højbjerg
Telefon: +45 8619 0550
E-mail: info@novicell.dk
CVR: DK20297743

Behandling af persondata

Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler, om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Vi anvender data om dig primært for at opfylde de aftaler, du indgår med os, og sekundært for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores services, lave relevant markedsføring, samt i vores kontakt med dig.

De data, vi anvender, omfatter eksempelvis:

Personlige oplysninger: oplysninger du selv indtaster i forbindelse med tilmelding til seminarer og events, jobansøgninger, tilmelding til nyhedsbrev eller ved henvendelse til Novicell. Oplysningerne omfatter fx navn, adresse, e-mail, telefonnummer, titel, virksomhed, og jobansøgninger.

Deltager du på et Novicell-arrangement kan dit billede fremgå af stemningsbilleder eller video, som vi bruger i markedsføring.

Deltager du i et Novicell-arrangement herunder seminarer, konferencer eller andre sociale begivenheder, kan dine oplysninger i begrænset omfang blive delt med partnere og andre deltagere på den specifikke begivenhed.

Sender du en ansøgning, behandler vi din ansøgning med det formål at vurdere, om vi finder dig egnet til det job, du har søgt. Nærmere info herom vil blive givet i den mail, du automatisk modtager fra Novicell, når du har indsendt din ansøgning.

Oplysninger om brug af hjemmesiden: oplysninger om, hvilke sider du besøger på hjemmesiden og din ip-adresse, opsamles i logfiler og i Google Analytics. Oplysningerne bruges til at forbedre oplevelsen af vores website og til teknisk fejlsøgning. Oplysningerne slettes løbende, når de mister relevans.

Vi behandler kun relevante persondata

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Vi behandler kun nødvendige persondata

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse. 

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Generelle henvendelser gemmes i 365 dage eller indtil vi har leveret dine ønskede ydelser.

Tilmelding til events lageres i 3 år for kunne kontakte dig med relevant markedsføring.

Tilmelding til vores nyhedsbrev gemmes så længe du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke

Hvis vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere og aktører, bl.a. til brug for markedsføring eller netværksbegivenheder (eksempelvis konferencer og seminarer) indhenter vi dit samtykke og informerer om, hvad dine data vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse.

Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, fx som led i indberetning til en myndighed.

Modtagere af persondata

Når vi afholder events videregives en liste over deltagernes navne og navnet på den virksomhed, de er ansat i, til eventuelle sponsorer af den pågældende event. Når vi holder netværksarrangementer og seminarer fremsendes deltagerlister til de øvrige deltagere i eventet. Derudover udleveres den fysiske deltagerliste til de øvrige deltagere i eventet også. 

Sikkerhed

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed.

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata.

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data, vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Klageret

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage direkte til Novicell. Din klage kan indgives på mail til info@novicell.dk (se også kontaktoplysninger øverst). Du kan også klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail mail eller telefon +45 33 19 32 00 - læs mere på https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/

Cookies, formål og relevans

Når vi placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies.

Vi placerer cookies på din enhed for følgende formål:

  • Oprettelse af profil
  • Event-tilmeldinger
  • Cookie-indstillinger
  • Statistik
  • Markedsføring

Vi placerer cookies på din enhed fra følgende samarbejdspartnere:

Google

Når du besøger novicell.dk, bliver dit besøg delt med Google, for at vi kan lave statistik og forbedre vores hjemmeside, måle effektiviteten af vores markedsføring og for at målrette annoncer til dig.

Statistisk, anonymiseret data opbevares til de mister forretningsrelevans.

Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med Google. Google kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester.

Facebook

Når du besøger novicell.dk, bliver dit besøg delt med Facebook, for at vi kan lave statistik og forbedre vores hjemmeside, måle effektiviteten af vores markedsføring og for at målrette annoncer til dig.

Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med Facebook. Facebook kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester.

Twitter

Når du besøger novicell.dk, bliver dit besøg delt med Twitter, for at vi kan lave statistik og forbedre vores hjemmeside, måle effektiviteten af vores markedsføring og for at målrette annoncer til dig.

Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med Twitter. Twitter kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester.

LinkedIn

Når du besøger novicell.dk, bliver dit besøg delt med LinkedIn, for at vi kan lave statistik og forbedre vores hjemmeside, måle effektiviteten af vores markedsføring og for at målrette annoncer til dig.

Hvis du bruger LinkedIn til at oprette din profil på novicell.dk modtager vi de informationer, som du selv giver tilladelse til fra LinkedIn.

Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med LinkedIn. LinkedIn kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester.

Zapier 

Zapier indsamler navn, e-mail, virksomhed og stilling fra Facebook og/eller LinkedIn i forbindelse med eksempelvis tilmelding til nyhedsbrev, seminar og events. Disse data sendes videre til HubSpot.  

HubSpot

Når du besøger novicell.dk, bliver dit besøg registreret hos HubSpot, for at vi kan lave statistik og forbedre vores hjemmeside, måle effektiviteten af vores markedsføring og for at målrette markedsføring til dig. Når du aktivt afgiver oplysninger/permission i en formular på siden, kan vi tage kontakt til dig som del af vores markedsføring. Du kan tilbagetrække dit samtykke, hvis du fortryder. Se hvordan i afsnittet om "Dine Rettigheder".

TwentyThree

Når du besøger novicell.dk, bliver dit besøg registreret hos TwentyThree, for at vi kan lave statistik og forbedre vores hjemmeside, måle effektiviteten af vores markedsføring og for at målrette markedsføring til dig. Når du aktivt afgiver oplysninger/permission i en formular på siden, kan vi tage kontakt til dig som del af vores markedsføring. Du kan tilbagetrække dit samtykke, hvis du fortryder. Se hvordan i afsnittet om "Dine Rettigheder".

LeadFeeder

Når du besøger novicell.dk bliver dit besøg registreret hos Leadfeeder, for at vi kan lave statistik og forbedre vores hjemmeside, måle effektiviteten af vores markedsføring og for at målrette markedsføring til dig.

SiteImprove

Når du besøger novicell.dk, bliver dit besøg registreret hos SiteImprove, for at vi kan lave statistik og forbedre vores hjemmeside.

Podio

Når du ser en ansøgning eller indsender din ansøgning, bliver dit besøg og ansøgning registreret hos Podio, for at vi kan behandle din ansøgning.

Vi indhenter dit samtykke

Når vi placerer cookies på din enhed, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af statistik, funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes dog uden dit samtykke.

Så lang tid opbevares cookies

Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

Sådan ændrer du dine cookie-indstillinger på Novicell.dk

Hvis du ønsker at ændrer i dine cookieindstillinger for Novicell.dk, så gå til novicell.dk og find den lille cookie overlay grafik i hjørnet af skærmen. Tryk på den og du vil få en pop up, hvorfra du kan ændre i dine cookieindstillinger for Novicell.dk

Sådan sletter du cookies

Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering

Sådan undgår du cookies

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere dem. Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering.

Sådan får du fintmasket kontrol over cookies

Hvis du ønsker kontrol over hvilke cookies, der bliver placeret på din enhed anbefaler vi værktøjet ”Ghostery” (https://www.ghostery.com/). Vi er på ingen måde affilieret med Ghostery eller yder support på brugen heraf. Du kan også opsætte din iOS enhed til at blokere visse cookies – læs mere hos Apple (https://support.apple.com/da-dk/HT201265).

 

Novicells Persondatapolitik er sidst blevet opdateret d. 1. februar 2022.  

Version 1.4