Masterclass
i adfærdsdesign

Hvordan identificerer du de indsatsområder, hvor adfærdsdesign vil gøre en mærkbar forskel? Det og meget mere får du svar på ved at deltage på vores masterclass i adfærdsdesign

Adfærdsdesign handler om at forstå, forudsige og præge dine brugers ubevidste, digitale adfærd. Det handler om at designe løsninger, der påvirker, hvordan vi mennesker handler og træffer beslutninger. På vores heldags Masterclass introducerer vi dig til, hvordan den menneskelige hjerne egentlig fungerer, de systematiske ’’fejl’’ der eksisterer i menneskelig tænkning, og hvordan man kan bruge denne viden til at påvirke til en bestemt adfærd - både internt i din organisation og i relation til din organisations nuværende og fremtidige brugere. 

Vores Masterclass giver dig en dybere forståelse for et område, som er i rivende udvikling. Når du tager hjem vil du have fået hands-on erfaring med problemløsning og adfærdsændring, som du kan tage med ud i din organisation for at skabe konkrete forandringer. 

Tid og sted

Onsdag den 21. september 2022

Konferencesalen, Novicell HQ
Søren Nymarks Vej 6
8270 Højbjerg

Tilmeld her

Du kommer herfra med større viden om

Hvordan mennesker træffer “irrationelle” beslutninger på forudsigelige måder og hvordan du kan bruge det til at ændre adfærd hos dine brugere  

Hvorfor du skal designe til omgivelserne i stedet for at prøve at oplyse eller opdrage mennesker  

Hvordan du kan anvende adfærdsdesign i dit projekt fra strategi over indsigt og design til effektmåling  

Hvad forskellen er på nudging og sludging og hvorfor etik er et vigtigt emne i relation til adfærdsdesign  

Hvilke adfærdskneb du med fordel kan anvende i netop din organisation   

Praktisk

Varighed: 1 dags Masterclass fra kl. 08.30 - 16.15

Pris: kr. 3.000,- pr. deltager, inkl. forplejning.

Sted: Novicell, Søren Nymarks Vej 6, 8270 Højbjerg

Dato: Onsdag den 21. september 

Vores adfærdsdesigneksperter

Jacob Quorning, Digital Strategy Manager, Novicell
Jacob er Digital Strategy Manager hos Novicell og sidder til daglig med strategisk rådgivning inden for hele den digitale produktværdikæde for vores kunder. Jacob har arbejdet bevidst og ubevidst med adfærdsdesign siden 1996 og har undervist bachelorstuderende med lignende tilgangsvinkler. Han har derfor både en praktisk og en teoretisk viden som han kan sætte i spil i eksekveringen af en adfærdsdesignproces.

Stephanie Bjørn Jensen, UX Designer, Novicell
Stephanie er UX designer hos Novicell og sidder til daglig med design af løsninger til vores kunder, som forener brugernes behov med forretningens strategi samt de tekniske muligheder. Hun har en baggrund inden for kognitionsvidenskab, hvilket betyder at hun har en solid faglig viden om de kognitive processer, der ligger til grund for vores bevidste og ubevidste opfattelser, handlinger og beslutninger. Herudover er hun i stand til at designe og udføre undersøgelser af hjernen og den menneskelige adfærd og omsætte dette til konkrete indsatsområder.

Dagens program

 08.30-09.00

ANKOMST, REGISTRERING OG KAFFE

Vi byder på en let morgenmad og en god kop kaffe.

09.00-09.10

INRODUKTION TIL OS OG PROGRAMMET

09.10-09.50

DET RATIONELLE MENNESKE

Vekslen mellem oplæg og diskussion omkring rationalitet, hjernens to systemer, nudging og sludging og etik. 

10.00-10.50

METODE & REDSKABSKASSEN

Indføring i de systematiske “fejl” (heuristikker og biases) der eksisterer i menneskelig tænkning og hvordan du kan anvende denne viden til at ændre adfærd. 

11.00-12.00

INTRODUKTION TIL PROCESMODEL

Du bliver introduceret til en model for, hvordan man tilgår adfærdsdesignprocessen for at sætte struktur på udarbejdelsen af løsninger. 

12.00-13.00

FROKOST

Vi sørger for en lækker frokost.

13.00-15.30

ARBEJDE MED EN KONKRET PROBLEMSTILLING

Vi går ned i materien og arbejder med en konkret problemstilling, så du får prøvet metoderne og redskaberne af og hermed bliver rustet til at tage denne nye viden med ud i din egen kontekst. 

15.30-16.00

VÆRKTØJER TIL FREMTIDIG BRUG

Hvordan arbejder du med adfærdsdesign fremadrettet? Vi giver dig konkrete værktøjer og inspirationsmateriale til at tage med videre. 

16.00-16.15

OPSAMLING & TAK FOR I DAG

I løbet af dagen kommer du til at arbejde praktisk med konkrete adfærdscases og problemstillinger, som samtidig giver dig rig mulighed for at netværke og erfaringsudveksle med de andre deltagere via gruppedialog og øvelser.  

Vi klæder dig på til at kunne anvende den nyeste viden om, hvordan man kan flytte kundernes adfærd med få simple tiltag. Du kommer herfra med nye konkrete redskaber, som er ’plug-and-play’ at benytte i din organisation.

Vi glæder os til at tage hånd om din læring!   

Tilmelding

Skal vi give din organisation en fællesintroduktion til adfærdsdesign og uddanne jer til at arbejde med adfærdsændringer med casearbejde baseret på jeres kontekst? 

Udover vores Masterclass, afholder vi også kurser for organisationer, hvor vi sammensætter et forløb baseret på jeres ønsker og behov. 

Læs mere om vores organisationskurser her