Digitalt KPI-setup

Vis, hvad digital gør for jeres forretning og få et styringsværktøj, der øger jeres performance.

Hvad er et digitalt KPI-setup?

 • Et digitalt KPI-setup udpeger succeskriterier for jeres digitale tiltag
 • Opsætter måling af KPI’er og PI’er (performance indikatorer)
 • Visualiserer jeres performance, så de digitale mål bliver en del af hverdagen. F.eks. på storskærmen, pc'en eller mobilen.

Hvad får I ud af at arbejde med et digitalt KPI-setup?

Vi oplever stadig, at mange virksomheder ikke har opsat succeskriterier for deres website. Andre har trafik eller nyhedsbrevsmodtagere som mål. Det gør det svært at vise ledelsen, hvad udbyttet konkret er af den digitale kanal, og hvordan kanalen hjælper forretningen.

Et digitalt KPI-setup udpeger de digitale KPI’er, der bedst hjælper med at flytte forretningens overordnede KPI’er. Samtidig sætter det tal på, hvad jeres virksomhed får ud af de digitale indsatser. Det kan I bruge som et værktøj til at styre indsatsen og optimere KPI-effekten.

Novicell stræber også efter at sætte kroner og øre på udbyttet af den digitale kanal. Det kan I bruge til at dokumentere resultaterne og til at vise ledelsen, hvilken effekt nye tiltag vil have.

5 trin til at skabe et digitalt KPI-setup

1. Definér målgrupperne

 • Hvem skal bruge det digitale KPI-setup?
 • Hvor skal de møde det? I indbakken, på storskærmen eller på mobilen?
 • Hvad skal brugerne have ud af KPI-setup'et?

2. Vælg de digitale KPI-mål, der betyder noget

 • Når vi fastlægger digitale KPI-mål, leder vi efter linket mellem digital og jeres overordnede forretningsmål.

Øverst i KPI-hierarkiet ligger jeres forretningsmål. Direkte herunder ligger onlinekanalens KPI’er (resultatmål), som skal bidrage så direkte som muligt til de overordnede forretningsmål.

KPI’erne kan findes ved at spørge:

 • Hvad er det, vi som organisation gerne vil opnå fra vores målgrupper? Hvad vil vi gerne have dem til at gøre? (købe, genkøbe, investere, melde sig til et kursus, donere penge…)
 • Hvor tæt på den handling eller det slutmål kan vi bringe målgruppen i onlinekanalen?

Nederst i KPI-hierarkiet er jeres PI’er (performanceindikatorer - eller indsatsmålene), der skal skubbe jer i retning af KPI’erne.

3. Opsæt måling og vælg visualiseringsværktøj

Herefter opsætter vi måling af KPI’er og PI’er. F.eks. med Google Analytics og Google Tag Manager. Samtidig vælger vi det værktøj, der bedst kan visualisere jeres KPI'er og samle de datakilder, der indgår i jeres digitale KPI-setup. 

Valget af værktøj foretager vi ud fra, hvad der passer bedst til målgrupper, KPI’er og jeres økonomi. Novicell arbejder blandt andet med værktøjerne Databox, Power BI, Klipfolio, Data Studio og Geckoboard.

4. Opbyg dashboards til målgrupperne

Vi vælger en kendt ramme for vores visualisering af tallene. Det skal være genkendeligt og nemt at forstå for brugerne. Det kunne være et framework, I allerede bruger i virksomheden. F.eks. frameworket om at tiltrække, engagere, konvertere og holde på kunderne:

Næste skridt er at finde frem til, hvordan KPI’erne og PI’erne bliver så interessante som muligt for målgrupperne: 

 • Hvilke tal kan få dem til at tjekke dashboardet som det første, når de træder ind på kontoret?
 • Hvilke indsigter vil de dele med direktøren på elevatorturen til 6. sal?
 • Hvordan viser du bedst resultaterne af målgruppens indsats og inspirerer dem til at optimere performance?
 • Led også efter de sjove data – de bliver oftere fortalt videre.

Derefter opbygger vi en række dashboards, som passer ind i det valgte framework. Vi genbruger fra vores skabelonsamling, der hvor det giver mening. Vi gør det nemt at afkode vores dashboards: Brugeren skal umiddelbart kunne svare på spørgsmål som: Er det godt eller skidt? Når vi vores mål? Hvorfor/hvorfor ikke? Det gør vi ved at sætte mål for KPI’erne og bruge ikoner, farver, pile og procenttegn til at vise udvikling og prognoser.

5. Få de digitale KPI’er ind i hverdagen

Vi sørger for, at de digitale dashboards er lige der, hvor målgruppens opmærksomhed er: På væggen, i indbakken, på mobilen, osv. Mange værktøjer giver mulighed for at skubbe interessant information ud til brugerne. Både de mål I nåede, og dem I missede.

Sammen finder vi frem til, hvordan KPI-setup'et bedst bliver flettet ind i afdelingens faste rutiner: Ledelsesrapportering, afdelingsmøder, performancemøder osv. Målet er, at de digitale KPI’er bliver brugt til at prioritere rigtigt digitalt. Både i den daglige optimering og på den længere bane, når nye digitale tiltag skal vælges sammen med ledelsen.

 

Et digitalt KPI-setup udvikler sig løbende

Det kræver få timer at komme i gang med jeres første digitale KPI-setup. F.eks. at lave dashboards til den onlineansvarlige. I kan så lade KPI-setup'et vokse i takt med at får mod på mere. Enten fordi I får nye brugere af setup'et eller I skruer op for performanceoptimeringen. 

Referencer

LINAK

DEIF