Digital kanalstrategi

Udviklingen inden for digital teknologi og marketing skaber tårnhøje forventninger fra kunderne til performance fra jeres digitale kanaler. Det gælder, uanset om I henvender jer til BtC- eller BtB-kunder.

En digital kanalstrategi gør jer i stand til at prioritere jeres indsatser i de forskellige kundevendte kontaktpunkter. Med fokus på at udpege de indsatser, der skaber den største værdi for jeres kunder - og for jeres egen forretning.

Et struktureret metodeapparat, der løfter jeres forretning

Novicells metodeapparat sikrer, at vi sammen med jer kan udpege de digitale indsatser, der bedst realiserer jeres overordnede forretningsmål gennem de kundevendte kanaler. Med udgangspunkt i jeres kunder og markedet afdækker vi:

  • Hvor er udfordringerne og mulighederne, og hvor findes der uudnyttet potentiale i markedet, I kan udnytte til at vækste jeres forretning?
  • Hvad er ambitionen, hvilket strategisk fokus og konkrete initiativer skal der til for at realisere potentialet?
  • Hvad kræver det af ressourcer, teknologi og samspil mellem kanalerne, hvis I skal lykkes?
  • Hvad koster det at gennemføre, hvad er det økonomiske udbytte, og hvilke KPI’er skal effekten måles på?

Endelig tilbyder vi hjælp til kontinuerlig fremdrift i og optimering af de strategiske initiativer.

Det siger kunderne

Novicell har været et friskt pust og har sparket ny energi ind i den digitale proces. I udvikling af strategierne har Novicell benyttet en konsistent metode, som har gjort processen overskuelig og håndgribelig for hele organisationen.

Henri Brorson, digital chef hos Krifa

Referencer

Inspiration

Læs relevante artikler af vores digitale strategi eksperter.