Digital forretningsstrategi

Verden digitaliseres i stigende grad, og det omfatter alle brancher og alle typer af kunder.

De virksomheder, der vinder, er dem, som aktivt udnytter de digitale muligheder og forholder sig til, hvad det betyder for hhv. strategi, forretningsmodeller, kundeinteraktion, data, processer, systemer og organisation.

Novicell hjælper din virksomhed med at digitalisere jeres overordnede forretningsstrategi, så I udnytter jeres potentiale i den nye digitale virkelighed.

Et struktureret metodeapparat løfter jeres forretning

Vores metodeapparat sikrer, at vi sammen med jer kan udpege de digitale indsatser, der bedst realiserer jeres overordnede forretningsmål. Med udgangspunkt i dels jeres kunder og markedet, dels jeres interne processer og værdikæde, afdækker vi:

  • Hvor er udfordringerne og mulighederne, og hvor findes der uudnyttet potentiale, der kan løfte jeres forretning?
  • Hvad er ambitionen, hvilket strategisk fokus og konkrete initiativer skal der til for at realisere potentialet?
  • Hvad kræver det af ressourcer, processer, teknologi og organisation, hvis I skal lykkes?
  • Hvad koster det at gennemføre, hvad er det økonomiske udbytte, og hvilke KPI’er skal effekten måles på?

Endelig tilbyder vi hjælp til kontinuerlig fremdrift i og optimering af de strategiske initiativer.

 

Vil du have en uforpligtende snak om et strategi-forløb, der passer til din virksomhed?

Henrik Rivera, Online Marketing & Digital Design chef

Send mig en email

Referencer

Linak

Domea.dk

Inspiration

Læs relevante artikler af vores digitale strategi eksperter.