Email marketing

Få det optimale ud af dine permissions

Mængden af information stiger eksponentielt disse år, og kravet om at målrette budskaber og gøre dem relevante er større end nogensinde før. Virksomhederne må derfor opsamle viden om kunderne og udnytte den intelligent, så hver enkelt kunde får netop de budskaber, der giver størst værdi – og som tilsvarende har den største effekt.

Hos Novicell oplever vi dialog markedsføring som en højest effektiv marketingindsats. Faktisk er nyhedsbreve ofte den bedst konverterende kilde. Og vi har eksperter siddende, der ved præcis, hvordan I får mest muligt ud af jeres permissions.

Få mest mulig ud af dit nyhedsbrev

Et nyhedsbrev kan bruges forskelligt afhængig af formål. Derfor er det vigtigt at få indtænkt nyhedsbrevet som en del af et større flow og den overordnede marketingsstrategi: Hvornår kan nyhedsbrevet være et relevant kontaktpunkt i kunderejsen? Hvad skal nyhedsbrevet bidrage til i forhold til de øvrige online kanaler. 

Vores eksperter kan rådgive om, hvordan I udnytter jeres nyhedsbrev optimalt, hvad end det skal konvertere potentielle kunder til et salg eller fastholde dialogen til en senere indsats.

Boost indsatsen med Email Marketing Automation

Nyhedsbreve kan i alle udsendelsessystemer automatiseret flow, hvor indholdet automatisk målrettes kunder på baggrund af deres hidtidige adfærd.

Med automatisering frigiver du også ressourcer til andet arbejde. Men det kræver, du holder tungen lige i munden og sørger for at have styr på de automatiserede processer. Her kan vi hjælpe dig med at få det rigtige setup.

Abandoned basket

Har du en webshop, bør du teste Abandoned Basket, også kaldet cart abandonment. Indsatsen resulterer næsten altid i høj konverteringsfrekvens. 

Her følger du op på de næsten-kunder, der har lagt i kurven i din shop, men er sprunget fra, før de er nået til kassen. Det klassiske eksempel på en opsætning er en venlig mail med en besked i stil med "Vi kan se at du har forladt din kurv". Abandoned Basket er primært relevant for webshops, men kan også overføres til andre typer sites, hvor en bruger skal igennem en proces for at bestille noget, lave en forespørgsel eller lignende.

Find relevante permissions

Dialog Markedsføring forudsætter, at du har nogle at gå i dialog med. Her gælder det om at finde og nå dem, der kan have en interesse i din virksomhed. 

Indtænk permission-indsamling i alle dele af kommunikationen, i forbindelse med webshopkøb og andre konverteringer. Her er det essentielt, at du får indarbejdet kontakterne i et flow og dermed har en ”plan” for dem: Hvad skal der ske efterfølgende, når I opsamler en ny permission? Er dette afhængig af, hvor og hvornår den er blevet opsamlet? Og hvad er det endelige mål?

Med dialog markedsføring er det ikke mindst vigtigt at segmentere og vedligeholde de eksisterende permissions, så du skaber gode, loyale kunder, der finder dit nyhedsbrev relevant, og som vil tale godt for din virksomhed.

Skal vi hjælpe din virksomhed med en effektiv strategi for nyhedsbreve?

Kontakt mig om email marketing