Data Value

Microsoft Power BI

Et stærkt værktøj til dataanalyser og dashboards

Power BI er et brugervenligt self-service front-end værktøj fra Microsoft. Værktøjet er målrettet til, at lave dataanalyser, rapporter og ikke mindst kunne dele resultaterne med resten af virksomheden i intuitive dashboards.

Formålet med Power BI er at det skal være nemt og enkelt, at trække data fra virksomhedens interne og eksterne kilder for så herefter, at kunne behandle data, så det kan anvendes til beslutningsklar viden ud fra  rigtige grundlag og ikke bare en mavefornemmelse.

Integration til Microsoft produktsuite  

Power BI kan integreres med andre Microsoft-løsninger, som f.eks. Office 365, SharePoint, Excel og Teams

Velkendt brugerflade 

Power BI indeholder mange af de ”kendte” Excel funktionaliteter – som f.eks. Power Pivot, Power View m.fl.

Sikkerhed og rollestyring

Administrer brugeradgang og sikkerhed fra ét centralt sted og sikre dine data, så de opfylder lovkrav og interne forhold

Datakilder 

Få forbindelse til hundredvis af datakilder – både interne og eksterne, som f.eks. ERP, Excel, Google Analytics mm.

Opdatering af data

Med Power BI kan du streame data og opdatere dashboards i realtid

Lokalt eller i skyen

Du kan tilgå Power BI i en desktop eller en cloud version. Det vil sige at du kan udvikle lokalt på din PC og derefter distribuere via skyen til andre personer i virksomheden

Tag kontakt til mig, hvis du har behov for sparring på dit data setup