Datadrevet forretning

Novicell Insights

Novicell Insights indsamler, kombinerer og bruger data til at skabe ny værdi for din forretning

Novicell Insights

 

Optimér dine salgs- og marketingindsatser

Novicell Insights er et Power BI baseret tool, der henter indsigter fra dine digitale salgs- og marketingkanaler og samler dem i ét overblik.

Her finder du performancetal for dit website/din ecommerce løsning samt for organisk trafik, betalt annoncering, email marketing samt SoMe både i ét samlet overblik og med mulighed for at drille ned i de enkelte kanaler. Løsningen findes i to versioner, rettet imod henholdsvis B2C og B2B.

Novicell Insights, der er baseret på ikke-samplede data, giver dig mulighed for at måle effekten af dine salgs- og marketingaktiviteter og handle hurtigt på disse indsigterVærktøjet indikerer således, hvilke parametre du skal skrue på for at optimere din online tilstedeværelse, samtidig med at du minimerer risikoen for at bruge ineffektive marketing- og salgsfremmende kroner på kanaler, der ikke fremmer din performance.

 

Hvorfor skal du investere i Novicell Insights? 👇

 

Overblikket over dine marketing- og salgskanaler fremmer din konkurrencedygtighed både på kort og langt sigt.

Du sparer en masse tid i forhold til at hente data i en række forskellige tools og samle dem i manuelle ledelsesrapporter.

Løsningen er skalérbar og kan vokse i takt med dit behov og budget.


Investeringen er lille i forhold til at komme i gang.Hvilken værdi giver Novicell Insights din forretning?

 

Du får et troværdigt og gennemsigtigt indblik, der muliggør at den rigtige person tager den rigtige beslutning på det rigtige tidspunkt i den marketing- og salgsfremmende proces.

Ejerskab af din data i hele værdikæden fra ikke-samplede data, til data akkumulering og integrering, der resulterer i maximal dataudnyttelse og en positiv forretningsudvikling.

Vi sørger for at du får det største udbytte af dine data uafhængigt af platforme og teknik for den mindst mulige investering.

Hvilke løsninger leverer Novicell Insights?

Novicell Insights Basis 

  • Et konsolideret performance-overblik
  • Prædefineret til ecommerce og lead-generering
  • Identifikation af udviklingsmuligheder

Kunderejsen

  • Novicell Insights Basis plus
  • En visualisering af hvordan digitale touchpoints supporterer kunderejsen

Omsætnings Performance

  • Novicell Insights Basis plus
  • Omsætnings performance sammenlignet med budget​
  • Identifikationer af afvigelser

Hotel Løsningen

  • Novicell Insights Basis plus
  • Performance-indsigter (bookinger)
   sammenlignet med budget og sidste års performance (indekstal)

Den Brugerdefinerede Løsning

  • Kombinerer ​flere data-strømme og kanaler for at bygge nye værdifulde indsigter for dine ønskede KPI'er
  • Kundeindsigter på tværs af digitale touchpoints og CRM/ERP systemer

Scoping-processen

  • Planlægning og udførelse af workshops for at forstå forretningsbehov og identificere krav.
  • Hvor data-moden er din forretning i dag? Hvad er dine mest værdifulde skridt på data-rejsen? Og hvordan implementerer du dem?

Hvad koster Novicell Insights løsningerne?

 

Novicell Insights Basis

15.000

DKK 1.500 pr. måned

Kunderejsen

50.000

DKK 1.500 pr. måned

Omsætnings Performance

50.000

DKK 1.500 pr. måned

Hotel Løsningen

50.000

DKK 1.500 pr. måned

Den Brugerdefinerede Løsning

50.000+

DKK 1.500-5.000 pr. måned

Scoping-processen

30.000+

DKK 30.000-75.000

Her kan du se nogle eksempler på hvordan Novicell Insights ser ud

 


Prøv en Novicell Insights demo

Nu kan du prøve en demo af Novicell Insights, som rummer et udvalg af de standardrapporter, som følger med Novicell Insights.

Du kan både få adgang til en demo med udgangspunkt i ecommerce og kontakthenvendelser (leads) som væsentligste digitale KPI.

Jeg vil gerne prøve en Novicell Insights rapport

Hvordan kommer jeg i gang med at arbejde mere datadrevet?

Novicell Insights er et forretningsudviklingsforløb i tre trin. Hvert trin løfter niveauet for den værdi, jeres organisation kan udvinde af forretningsdata. 

Trin 1: Dataindsigt

Det første trin kalder vi Data Insights. I dette trin fokuserer vi på den digitale kanal. Det vil sige websites, sociale medier, online annoncering, nyhedsbreve og så videre. Formålet med dette trin er at indsamle og konsolidere jeres data i ét system, så det kan give et klart overblik over performance. Forløbet indebærer at opbygge en data lake med jeres essentielle forretningsdata fra den digitale kanal. Det giver jer ejerskab over egne data og gør det muligt at modellere data, så de kan evalueres op mod andre data og kilder. Dernæst lægger vi et automatiseret rapporteringslag ovenpå, så I kan trække data ud og visualisere dem, så I hele tiden kan følge jeres digitale KPI’er og PI’er. Novicell bruger Power BI til den automatiserede rapportering. Vi bruger værktøjet Power BI til at give jer et overblik over jeres indsatser. Det er derfor også i Power BI, at I opdager, hvilke indsatser der giver mest værdi.

Hvad får jeg ud af at arbejde datadrevet:

I får et konstant overblik over performance

I kan handle på nær real tid på forretningsdata

I kan vise jeres indsatser og resultater til organisationen

I kan prioritere efter effekten på KPI’er

I kan vise lederskab omkring datadrevet forretning

I kan spare tid på at udarbejde rapporter

Eksempel på kilder og flow

Trin 2: Data Actions

I trin 2 begynder vi i samarbejde at identificere optimeringshypoteser og teste dem af. Med performanceoverblikket fra trin 1, kan vi se hvilken effekt en given test har på jeres PI’er og KPI’er. Hypoteserne udvælges og målrettes mod at kunne eksekveres efterfølgende. Det vil sige, at det ikke blot handler om at opnå indsigt i din forretning og din målgruppe, men at testen skal kunne følges op af en handlingsplan, der udnytter den indsigt testudfaldet har givet os. Derefter implementerer vi de actions, der viser det største forretningspotentiale. 

Output fra trin 2

Trin 2 udgør en specifik arbejdsmetode som tager udgangspunkt i at:

Identificere muligheder/handlinger, der vil øge performance

Implementere handlinger med højeste ROI – fx e.g. marketing automation flows

Test, mål, lær -> gentag

På et mere konkret niveau, vil vi arbejde efter følgende use cases:

Forbedrede forretningsresultater

Forbedret KPI og PI performance: Fx Salg, leads, konverteringsrater, kurvstørrelse og traffic

Flere kunder bliver holdt aktive af marketing automation flows

Trin 3: Datadrevet forretning

I dette trin udbygger vi dine indsigter og actions til andre områder af forretningen samt på tværs af dine kunderejser. Dette trin gør det muligt at skabe egentlig datadrevet forretning. Use cases i dette trin er mere krævende, men har også en langt større effekt.

Fordi vi nu tager et bredere perspektiv på forretningen, er det nødvendigt at integrere andre datakilder, herunder dine kerneforretningssystemer og eksterne kilder. Analyseværktøjerne er også mere komplekse og involverer machine learning og AI, samt automatiserede eksekveringsapplikationer.

Hvad er værdien af at arbejde datadrevet?

Hvis vi ser på den digitale kanal, er der mange områder af din forretning, der kan løftes med en rigtige indsigt:

Forbedre den digitale performance
(Fx Trafik, CVR, kurvstørrelse)

Mere efficient marketing mix

Mere relevant og automatiseret kundekommunikation

Mere profitabel forretning (Prissætning, marginer, promotions)

Opdage og forhindre kundeafgang (churn)

Øge customer lifetime value

Mindske acquisition cost

Case: Molslinjen

Kundeindsigt og marketing automation på solidt datagrundlag

Men løsningen på plads kan Molslinjen nemt lave kampagnesegmentering i CRM-dialogværktøjer ud fra kundespecifikke data om købte billetter, afholdte rejser, passagerer, køretøjer, online adfærd, formål med rejsen m.v.

På baggrund af data har Molslinjen sammen med Novicells business intelligence afdeling bygget en avanceret marketing automation motor og datawarehouse til BI og analyser.

Med motoren kan Molslinjen eksempelvis anvende segmenteringsdata og lave kampagner målrettet gæster bosat efter geografi, tilpasset kundernes rejsemønster, ferier, vejret, koncerters start- og sluttidspunkter osv.

Læs Molslinjen-casen