Datadrevet forretning

Insights

Novicell Insights indsamler, kombinerer og bruger data til at skabe ny værdi for din forretning

Hvordan kommer jeg i gang med at arbejde mere datadrevet?

Novicell Insights er et forretningsudviklingsforløb i tre trin. Hvert trin løfter niveauet for den værdi, jeres organisation kan udvinde af forretningsdata.

Trin 1: Dataindsigt

Det første trin kalder vi Data Insights. I dette trin fokuserer vi på den digitale kanal. Det vil sige websites, sociale medier, online annoncering, nyhedsbreve og så videre. Formålet med dette trin er at indsamle og konsolidere jeres data i ét system, så det kan give et klart overblik over performance. Forløbet indebærer at opbygge en data lake med jeres essentielle forretningsdata fra den digitale kanal. Det giver jer ejerskab over egne data og gør det muligt at modellere data, så de kan evalueres op mod andre data og kilder. Dernæst lægger vi et automatiseret rapporteringslag ovenpå, så I kan trække data ud og visualisere dem, så I hele tiden kan følge jeres digitale KPI’er og PI’er. Novicell bruger Power BI til den automatiserede rapportering. Vi bruger værktøjet Power BI til at give jer et overblik over jeres indsatser. Det er derfor også i Power BI, at I opdager, hvilke indsatser der giver mest værdi.

Hvad får jeg ud af at arbejde datadrevet:

I får et konstant overblik over performance

I kan handle på nær real tid på forretningsdata

I kan vise jeres indsatser og resultater til organisationen

I kan prioritere efter effekten på KPI’er

I kan vise lederskab omkring datadrevet forretning

I kan spare tid på at udarbejde rapporter

Eksempel på kilder og flow


Prøv en Novicell Insights demo

Nu kan du prøve en demo af Novicell Insights, som rummer et udvalg af de standardrapporter, som følger med Novicell Insights.

Du kan både få adgang til en demo med udgangspunkt i ecommerce og kontakthenvendelser (leads) som væsentligste digitale KPI.

Jeg vil gerne prøve en Insights rapport

Trin 2: Data Actions

I trin 2 begynder vi i samarbejde at identificere optimeringshypoteser og teste dem af. Med performanceoverblikket fra trin 1, kan vi se hvilken effekt en given test har på jeres PI’er og KPI’er. Hypoteserne udvælges og målrettes mod at kunne eksekveres efterfølgende. Det vil sige, at det ikke blot handler om at opnå indsigt i din forretning og din målgruppe, men at testen skal kunne følges op af en handlingsplan, der udnytter den indsigt testudfaldet har givet os. Derefter implementerer vi de actions, der viser det største forretningspotentiale. 

Output fra trin 2

Trin 2 udgør en specifik arbejdsmetode som tager udgangspunkt i at:

Identificere muligheder/handlinger, der vil øge performance

Implementere handlinger med højeste ROI – fx e.g. marketing automation flows

Test, mål, lær -> gentag

På et mere konkret niveau, vil vi arbejde efter følgende use cases:

Forbedrede forretningsresultater

Forbedret KPI og PI performance: Fx Salg, leads, konverteringsrater, kurvstørrelse og traffic

Flere kunder bliver holdt aktive af marketing automation flows

Trin 3: Datadrevet forretning

I dette trin udbygger vi dine indsigter og actions til andre områder af forretningen samt på tværs af dine kunderejser. Dette trin gør det muligt at skabe egentlig datadrevet forretning. Use cases i dette trin er mere krævende, men har også en langt større effekt.

Fordi vi nu tager et bredere perspektiv på forretningen, er det nødvendigt at integrere andre datakilder, herunder dine kerneforretningssystemer og eksterne kilder. Analyseværktøjerne er også mere komplekse og involverer machine learning og AI, samt automatiserede eksekveringsapplikationer.

Hvad er værdien af at arbejde datadrevet?

Hvis vi ser på den digitale kanal, er der mange områder af din forretning, der kan løftes med en rigtige indsigt:

Forbedre den digitale performance
(Fx Trafik, CVR, kurvstørrelse)

Mere efficient marketing mix

Mere relevant og automatiseret kundekommunikation

Mere profitabel forretning (Prissætning, marginer, promotions)

Opdage og forhindre kundeafgang (churn)

Øge customer lifetime value

Mindske acquisition cost

Case: Molslinjen

Kundeindsigt og marketing automation på solidt datagrundlag

Men løsningen på plads kan Molslinjen nemt lave kampagnesegmentering i CRM-dialogværktøjer ud fra kundespecifikke data om købte billetter, afholdte rejser, passagerer, køretøjer, online adfærd, formål med rejsen m.v.

På baggrund af data har Molslinjen sammen med Novicells business intelligence afdeling bygget en avanceret marketing automation motor og datawarehouse til BI og analyser.

Med motoren kan Molslinjen eksempelvis anvende segmenteringsdata og lave kampagner målrettet gæster bosat efter geografi, tilpasset kundernes rejsemønster, ferier, vejret, koncerters start- og sluttidspunkter osv.

Læs Molslinjen-casen