Data Value

Branchespecifikke løsninger

Datadrevet forretning er nutidens guldgrube. I 2020 kan man vækste sin virksomhed på et sikkert datadrevet grundlag. Alle virksomheder genererer data, men udnytter du værdien af dine data som en konkurrencemæssig fordel eller taber du omsætning på datauvidenhed?

Misser du meromsætning på dine timesalgsydelser?

Løsning til timeregistrerende virksomheder: konsulenthuse, arkitekter, advokater og revisorer

I en timeregistrerende virksomhed kan overskydende timer ikke opbevares på lageret, derfor er dine kollegaers performance alfa og omega for virksomhedens omsætning. I første omgang handler det om at få overblik over din forretnings performance ved at integrere alt din data i overskuelige dashboards, der opdaterer i realtid. Indsigten vil give dig et solidt grundlag for at optimere virksomhedens reelle performance, da benchmarket nu er belyst og til skue for alle relevante ledere.

Som leder i en større organisation bør man tage strategiske beslutninger baseret på både data, intuition og erfaring i et smukt samspil. Vi har arbejdet i flere år med at optimere arbejdsgangene i timeregistrerende virksomhed, og vi ved hvor meget et 1% performance-løft i udfaktureringsgraden, betyder for omsætningen. Vi baserer det på, hvordan vi selv har arbejdet med disse faktorer i de forgangne år, og vi kan give dig et indblik i, hvordan vi med data dashboards har et overblik over hele vores egen forretning – i realtid - og kan agere på det. Novicell som virksomhed gik fra at være datauvidende til at blive datadrevet på ét år.

Hent vores white paper om optimering af forretningsgangene i en timeregistrerende virksomhed med data

Effektiv og datadrevet affaldsindsamling

Dataløsning til kørselsoptimering indenfor renovationssektoren

Vi har udviklet en intelligent dataløsning, der kan optimere kørselsmønstre og tømningsfrekvenser for affaldskuber og husholdningsrenovation. Novicell har sammen med Reno Djurs udviklet en prisdygtig løsning til intelligent tømning af kuber. Systemet indsamler data fra hver tømning for at kunne designe et intelligent tømningsmønster, der både skal forebygge, at kuberne bliver overfyldte og undgå, at en vognmand kører unødvendigt ud og tømmer en kvartfyldt kube.I ruterne er naturligvis indregnet sæsonudsving og et ønske om færrest muligt kørte kilometer. Novicell har også hjulpet Reno Djurs med at udvikle en intelligent løsning til at "tracke" tømning af spande ved husstande.

Læs mere om løsningen til Reno Djurs

Vil du vide mere om Novicells branchespecifikke dataløsninger, så tag kontakt til mig.