Data Value

Vi giver dine data værdi

Overblik, optimering og aktivering

Novicell er en datapartner med ekspertise i ehandel og digital marketing

Novicell har en unik position som datapartner for virksomheder der arbejder med ecommerce og digital marketing, da vi er blandt de førende ehandelshuse.

Den ekspertise gør os i stand til ikke blot at indsamle og visualisere data, men også at rådgive om hvordan din forretning kan optimeres og hvor der ligger potentiale for forretningsudvikling og automatisering.

Vi tager dig på en digital modenhedsrejse i tre trin

De tre trin er et metodeapparat for udvikling af digitale og dataanalytiske kompetencer.

Vi tilbyder skræddersyede ydelser der dækker den større strategiske prioritering eller håndplukkede services fra forskellige dele af de tre trin.

Du vælger selv, hvordan samarbejdet skal skrues sammen.

Klik dig videre til de enkelte trin for at se vores ydelser og kundecases.

Trin 1: Overblik over data og performance

Få indsigt i din digitale kanal og andre dele af din forretningen med dashboards

Trin 2: Databaseret performance-optimering

Opdag mulighederne for at handle på data og flytte din digitale performance

Trin 3: Automatiseret dataaktivering

Bring forretningen til næste niveau med avancerede dataanvendelser

Mød et par stykker fra vores Data Value team

Trin 1

Overblik over data og performance

Få indsigt i din digitale kanal og andre dele af din forretning

Det første trin kalder vi ”Overblik over data og performance”. I dette trin fokuserer vi på den digitale kanals resultater og indsatser. Det vil sige hvilke kanaler bruger I: websites, sociale medier, online annoncering, ehandel, nyhedsbreve og så videre. Og Hvad får I ud af dem?

Formålet med dette trin er at indsamle og konsolidere jeres data i ét system, så det kan give et klart overblik over performance på tværs af jeres digitale forretningsaktiviteter. Forløbet indebærer at vi opbygger en data lake med jeres essentielle forretningsdata fra den digitale kanal. Det giver jer ejerskab over egne data og gør det muligt at modellere data, så de kan evalueres op mod andre data og kilder. Dernæst lægger vi et automatiseret rapporteringslag ovenpå, så I kan trække data ud og visualisere dem, så I hele tiden kan følge udviklingen i forhold til jeres digitale KPI’er og PI’er. Novicell bruger og anbefaler Microsofts Power BI til den automatiserede rapportering og til at give jer et overblik over jeres indsatser og hvilke indsatser der giver mest værdi.

Datavisualisering, dashboards og rapportering

Datavisualisering er alle de udformninger af data, som kan gøre det lettere tilgængeligt for læseren. Hvis det drejer sig om små mængder af data, kan en simpel tabel være fin at overskue og aflæse. Men drejer det sig om store mængder af data, er grafer lettere at analysere og forstå. En graf giver en mere visuel opsætning af de samme data og er dermed lettere for den menneskelige hjerne af afkode. En visualisering svarer til at lægge en fortolkning ned over data. Visualiseringen gør det lettere at forstå analysen, men det afskærmer også fra at kunne få indblik i andre sider af samme dataset. Det betyder at en visualisering kan give mere indsigt hvis den flankeres af andre perspektiver på samme eller anden relevant dataset. En sådan samling af visualiseringer kaldes et dashboard. Ordet dashboard henviser til bilens instrumentbræt, som skal give føreren de mest relevante målinger om køretøjet og kørslen. Tilsvarende skal et data dashboard give retvisende pejlinger af performance på den digitale kanal.

Dashboard kan benyttes til en lang række formål herunder som ledelsesredskab, til at skabe overblik, til optimeringsanalyser, til display så data kan stå til skue på en skærm, eller til rapportering til andre dele af organisationen.

Marketing indsigter med business intelligence

Er økonomien prioriteret rigtigt i marketing og får jeg mest muligt ud af de penge jeg bruger på at skaffe mere forretning? I takt med at marketingdisciplinerne er blevet digitale er der kommet et endnu større fokus på at spore afkastet på aktiviteter i hele salgstragten lige fra de yderste brandaktiviteter over marketing-spend og til salgsindsatsen.

Marketing er ikke en udgift, men det sted hvor kundeinteraktionen skabes. Det betyder at jo mere du derfor ved om hvordan din kundeinteraktion forløber efter første interaktion, jo mere kan du sige om værdien af en ny interaktion og dermed hvad omkostningen må være for en marketinginteraktion med en ny kunde.

Det kan selvfølgelig besvares med et overordnet tal for hele marketing, men hvis man bryder data ned, kommer der en række nuancer frem i data som giver en forretningsindsigt, som din konkurrenter måske endnu ikke har indset. At bryde marketing performance ned betyder blot at performance kan måles på eksempelvis kampagneniveau, kanalniveau, over en given periode, per land eller noget helt femte. Og der kan være vigtig information at hente ud af dine data.

Læs mere om Novicells dataværktøj: Insights

Ecommerce Analytics

Hvis du arbejder med ecommerce, hvor der er hårde transaktionsadata i forbindelse med et digitalt køb, kan vi binde det sammen med kanaler, kampagner og klikpriser, som eksempelvis kan give svar på nogle af følgende spørgsmål:

 • Hvad er return on investment i vores annonceringskanaler? Altså hvad koster en kunde fra en given kanal?
 • Hvor meget trafik kommer til websitet?
 • Hvor meget af den trafik vi skaber konverterer?
 • Hvor meget omsætter de enkelte kanaler for?
 • Hvordan er udviklingen i kanalens performance over tid?
 • Hvilke marketingkanaler performer bedst?
 • Er der forskel på kanal performance i forskellige lande?

B2B lead-generering og attribution

Indenfor B2B marketing arbejder vi endnu ofte med lead generering da den digitale modenhed er lavere og kompleksiteten i produkter og services er højere end indenfor B2C. Det betyder at der ikke er transaktionsdata for salg, men at vi så i stedet arbejder med andre typer konvertering. Vi ser på hvor mange der læser med på websitet, hvem der henter marketingmateriale, hvem der deltager på events, skriver sig op til nyhedsbreve, interagerer med vores sociale mediekonti eller møder os på messer og siger ja tak til af modtage forskellige typer materialer eller til et møde.

 • Hvilke marketingaktiviteter skaber flest leads?
 • Hvad betaler jeg for et lead fra forskellige kanaler?
 • Hvor mange leads kasserer jeg som dårlige eller ukvalificerede fra de enkelte kanaler?
 • Hvordan er kvaliteten af leads forskellige kanaler?
 • Hvilke marketing aktiviteter skaber flest møder?
 • Hvilke marketingaktiviter skaber flest salg?
 • Er der forskel på forskellige marketingaktiviteters performance i forskellige kanaler?
 • Hvilke sider og elementer af mit website har positiv indflydelse på om kunder konverterer og bliver til et lead?

Dine vigtigste Analytics målepunkter skræddersyet i digitale dashboards

Hvis du har en god Google Analytics opsætning kan du trække meget af denne viden for både lead-generering og ecommerce ud af Google Analytics, men ved at samle informationen i et dashboard, har du alle dine data samlet et sted. Dermed kan du have dem ved hånden så du ikke skal browse rundt og lede efter dem og spilde tid på at vælge perioder og tjekke dem manuelt mod andre parametre. Dit skræddersyede dashboard over dine vigtigste målepunkter for den digitale kanal har du altid tilgængeligt.

Læs mere om vores data insights løsning

 

Datavisualiseringsværktøjer til den digitale kanal

Vi anbefaler forskellige værktøjer til forskellige formål, og hvis du allerede kører på et system, så kan I køre videre på det. Hvis I vil have en opsætning som er simpel men som kan skalere til hele virksomheden, så anbefaler vi typisk Microsoft Power BI. Det er billigt at komme i gang med og har et godt interface og stærke features både for dem der sætter op og integrerer, og for brugerne der skal læse data i frontenden. Vi anbefaler også andre værktøjer, som kan benyttes i tilsvarende scenarier. Tag gerne kontakt hvis du vil have en konkret anbefaling.

Skræddersyede datakurser til din virksomhed

Novicell leverer skræddersyede kurser efter jeres ønsker indenfor dataværktøjer, databehandling og datawarehousing.

Kontakt Jens Grønkjær for et uforpligtende tilbud på jhg@novicell.dk.

Power BI/PowerBI

Klipfolio

Databox

Google Datastudio

Trin 2

Databaseret performance-optimering

Opdag mulighederne for at handle på data og flytte din digitale performance

I trin 2 begynder vi i samarbejde at identificere optimeringshypoteser og teste dem af. Med performanceoverblikket fra trin 1, kan vi følge hvilken effekt en ændring i indsatser eller nye aktiviteter har på jeres PI’er og KPI’er. Hypoteserne udvælges og målrettes mod at kunne eksekveres efterfølgende. Det vil sige, at det ikke blot handler om at opnå indsigt i din forretning og din målgruppe, men at testen skal kunne følges op af en handlingsplan, der udnytter den indsigt testudfaldet har givet os. Derefter arbejder vi frem mod at implementere de actions, der viser det bedste forretningspotentiale. 

Løbende optimering af online marketing

Når vi når hertil, er formålet ikke længere at få et overblik, men at bruge det overblik til at analysere og optimere på de indsigter vi kan trække ud af et godt datafundament. Det er her vi begynder at øge den digitale modenhed i virksomheden med analyseværktøjer og hypoteseopsætning som skal munde ud i konkrete optimeringstiltag. Men bemærk at vi endnu arbejder med data på en manuel og opsøgende vis, som skal give op forslag til løsninger vi kan implementere. Vi er ikke nået til at automatisere analysen eller løsningerne endnu.

Øge performance i den digitale kanal

Lad os tage et simpelt eksempel hvor vi ønsker at øge performance for en online marketing kampagne. Det kan du gøre på mange måder, men det vil kræve nogle tests og analyser at finde den bedste måde at løfte performance. Det kan være noget så simpelt som at øge trafikken til en konkret konvertering eksempelvis et produkt eller noget lead-genererende. Men det kan også være at trafik ikke er løsningen, fordi landingssiden ikke fungerer optimalt. Så skal du i stedet have konverteringsoptimeret landingssiden. Eller det kan være du finder ud af at al trafik fra en given kanal bouncer og aldrig konverterer fordi det er ukvalificeret trafik fra en annonce, der opsætter en falsk præmis, eller tiltrækker et segment, der er irrelevant for din forretning. Det kan alt sammen trækkes frem af nogle simple dataanalyser fra dine digitale kanaler.

 • Hvor meget kan vi udjævne sæsonudsving i efterspørgsel med øget marketingtryk?
 • Hvad er værdien af en nyhedsbrevsmodtager i vores lead-generering?
 • Hvor lang tid tager det fra man skaber et lead til man åbner et kundeforhold og lukker en aftale?
 • Hvor hurtigt kan et godt lead skabes hvis der opstår uventet plads i produktionen?
 • Hvor mange leads skal marketing skabe for at salgspipeline er fyldt op?

Et Digital Performance Team er dit team af specialister

Med et digitalt performance team hos Novicell får I jeres egen personlige rådgiver, som sætter sig ind i jeres forretning og trækker på et hold af specialister. Det betyder, at vi er uafhængige kanaler og altid sørger for at allokere jeres budget til der, hvor jeres virksomhed opnår det størst mulige afkast.

Novicells Digital Performance Team hjælper med at fjerne performance barrierer, og sikrer best practice performance på tværs af alle digitale discipliner.

Læs mere om digital performance team

Molslinjen skaber gode resultater med data warehouse og marketing automation

"Vi har nu skabt en stærk datadrevet forretningsudvikling til at styrke vores salg og kundeloyalitet. Samtidig har det givet os en klart forbedret dialog med kunderne og dermed en mulighed for at gøre dem endnu mere tilfredse."

 

 - Jesper Skovgaard, Kommerciel Direktør, Molslinjen

 

Læs mere om Molslinjens løsning

Trin 3

Automatiseret dataaktivering

Bring forretningen til næste niveau med avancerede dataanvendelser

I trin 3 udbygger vi dine indsigter og actions til andre områder af forretningen samt på tværs af dine kunderejser. Dette trin gør det muligt at skabe egentlig datadrevet forretning. Use cases i dette trin er mere krævende, men har også en langt større effekt.

Fordi vi nu tager et bredere perspektiv på forretningen, kan de være det nødvendigt at integrere andre datakilder, herunder dine kerneforretningssystemer og eksterne kilder. Analyseværktøjerne er også mere komplekse og involverer machine learning og AI, samt automatiserede eksekveringsapplikationer.

Customer data platform og kundeanalyser

Når vi begynder at tale om kundedata og performanceoptimering, så kommer vi ikke uden om potentialet i en customer data platform. En customer data platform er et stykke software, som samler alle data om dine kunder og splitter det ud på profilniveau, så du får et 360 graders kundeoverblik over hver enkelt kunde ét sted. Det vil sige at du trækker data fra de relevante systemer i din organisation om kundens online adfærd, købsadfærd, samtykkestatus, transaktionshistorik, omsætning samt stamdata.

Når du har data samlet i samme system er det muligt at lave analyser og kundegrupperinger, som kan skubbes ud i andre systemer som segmenter, der have et bestemt markedsføringsbudskab eller redes fra potentielt churn.

Customer data platforms partnere

Der er en del platforme på markedet efterhånden, som vi har gode erfaringer og partnerskaber med. De kommer med en masse muligheder for at integrere til kildesystemer med standard integrationer eller gode API’er som vi kan integrere til. Vi anbefaler normalt Segment, Tealium eller Raptor, men der er også muligheden for at bygge en custom platform, hvis dine krav til en løsning er meget simple, så en standardplatform er for meget til brugsscenariet, eller hvis dine behov er for komplekse til standardsoftwaren. Det vil kræve en mere konkret afvejning af jeres behov, men det kan vi hjælpe med.  

Læs mere om Customer Data Platform

Churnanalyse med en customer data platform

Et af de scenarier vi gerne vil fremhæve som en vinding med en customer data platform er muligheden for at udvikle churnanalyser eller churn predictions. Altså det at kunne forudsige om en kunde er ved at forlade din forretning og lægge din omsætning et andet sted end i din kurv. Det kan være med en RFM-analyse, der undersøger og segmenterer din kundedatabase ud fra tre parametre for interaktion med din forretning. De tre parametre er nylighed (Recency), frekvens (Frequency) og omsætning (Monetary) og de fordeler således kunderne ud fra forskellige grupper indenfor hvert parameter og krydser derefter kunderne ind efter en matrix. De bedste kunder er selvsagt de kunder der har købt ind for nyligt, som køber ind ofte og som køber stort ind. De svageste er dem der ikke har købt ind længe, som gør det sjældent og som køber ind for små beløb. Styrken ved modellen er at den kan automatiseres og advare dig om at en kunde er ved at flytte sig rundt i matrixen på en måde som kræver en ny behandling af kunden. Det kan være det tyder på at kunden er ved at churne og skal revitaliseres, eller at kunden er på vej dybere ind i din forretning og skal behandles som en VIP eller key account. Modellen kan tunes manuelt eller optimeres med machine learning eller AI modeller, der kan forbedre tidsintervallet for forudsigelser, så du har bedre chancer for at gribe udviklingen og påvirke i den ønskede retning før en kunde churner, eller før kunden går i stå i en dybdevandring ind i din forretning.

Marketing Automation på toppen af en customer data platform

Marketing automation er et af de oplagt værktøjer at placere som eksekveringsmotor på en customer data platform. Der er den fordi den kan tage imod forskellige segmenter, som defineres i customer dataplatformen og behandle det på en foruddefineret måde. Det kan være alle dem som har klikket på en købssknap på websitet, men aldrig fuldførte ordren i kurvflowet, og som skal have en abandoned basket mail med opfordring til at afslutte ordren eller en mail med budskaber om tilsvarende produkter eller ydelser. Det kan også være en mail, som skal genaktivere et skrantende kundeforhold til en kunde, som har sat frekvensen af sine køb ned eller lignende.

Jo mere du kan automatisere denne type interaktioner, jo flere kunder fanger du i afgørende øjeblikke i kunderejsen. Automatisk dataaktivering kan afgøre udfaldet for om de blev kunde i din forretning eller ej, eller om de røg ud af din forretning efter mange års loyalitet uden du bemærkede før deres omsætning manglede i regnskabet.

Læs mere om marketing automation

Integrationer og middleware

Vi kan tilbyde en lang række integrationer mellem systemer, helt skræddersyede til jeres behov. Vi kan også levere middle ware, som kan administrere data mellem systemer. Det kan være mellem ERP og Marketing automation, CRM og Marketing Automation eller mellem en række andre systemer. Kontakt jhg@novicell.dk for at høre mere om vores integrations- og middleware ydelser. 

Vil du høre mere om hvordan vi arbejder med data og den digitale kanal, så tag kontakt til mig