En samlende salgsplatform for alle partnere

Waoo er lynhurtigt internet, nu har de også en ecommerce-løsning der kan følge med

En case for skarpt konverteringsfokus

Waoo er en effektiv salgskanal for fiberleverandørerne 

Danmarks førende leverandør af internet, tv og telefoni via fibernettet, Waoo, er januar 2019 gået i luften med et helt nyt Umbraco website. Waoo er ejet af 8 fiberselskaber og fungerer som brand og salgskanal for fiberleverandørerne. 

Sitet adskiller sig ved sin enkelthed og UX, fordi Waoo har haft fokus på ét mål: Et gennemskueligt og højkonverterende købsflow. Og netop det har Waoo fået med den ny, maksimalt konverterings- og performanceoptimerede salgskanal, der sikrer deres position på et benhårdt marked. 

Vi er meget tilfredse med samarbejdet. Novicell har leveret en højtydende ecommerce platform til en stram deadline. Løsningen giver os fleksibilitet til at udvikle vores forretning og til at integrere vores partnerleverandører mere effektivt i forretningen. 

- Morten Riisgaard Dam, Marketingchef, Waoo

Løsningen i overskrifter

Kraftfulde Integrationer

Integrationer giver en gnidningsfri kunderejse til underleverandører. Brugeren ’forlader’ ikke Waoos Umbraco site. 

Guidende UX

Forbedret UX opklarer issues omkring leverandør/underleverandør-forhold 

Hurtig afklaring

Hurtig afklaring som absolut fokus. Brugeren slår selv sin adresse op og ser, om de kan få Waoo 

Intelligent brug af data

Marketing automation giver mulighed for intelligent brug af data samt opsalg og mersalg efter kundeforholdet er etableret. 

Et mættet marked kalder på smartere løsninger  

Waoo stod overfor en målsætning om at tredoble salget gennem digitale kanaler i 2020. Det var afgørende at implementere en ny platform, på hvilken købsflowet konverterer bedreog hvor kunden ikke efterlades forvirret et sted mellem Waoo og partner. Den nye Umbraco platform er integreret til Waoos og partnernes systemlandskab, og skal skabe et stærkt og gennemtænkt fundament for udvikling af de efterfølgende faser. Waoo rider på bølgen af voldsom vækst i fiberimplementeringen i Danmark, med øget efterspørgsel efter høje hastigheder og har i dag 300.000 fiberkunder (dækker 750.000 husstande). 

Markedet er mættet. Kunder skal hentes fra konkurrenterne. Det klassiske tv-distributørmarked er under pres. Danskere fravælger eller nedgraderer tv-pakker. Marginerne er under pres. Omkostningseffektivitet er et væsentligt parameter. 

Løsningen er en friktionsfri indgang til forretningen 

Waoo har fået en løsning, som er bygget til at kunne integrere Waoo med sine partnerleverandører på en måde, som giver en friktionsløs kundeoplevelse. Med løsningen kan kunden gennemgå et afklaringsforløb og gennemføre et købsflow uden at forlade Waoos platform.  

Microservice-arkitektur og custom commerce-motor 

Det afgørende for Waoo har været at få en platform, der dels giver en fleksibilitet i forhold til at udvikle forretningen med nye produktområder og dels funktionalitet, som er forretningskritisk i en branche, hvor konkurrencen er benhård, og markedet ændrer sig. Det centrale princip i at benytte sig af microservices er at etablere den nødvendige fleksibilitet i platformen, som skaber en konkurrencefordel for Waoo til at forretningsudvikle hurtigt. Waoo kan integrere nye systemer, udskifte eksisterende og tilføje ny forretningslogik og dermed udvikle platformen i takt med forretningens behov.  

Umbraco er CMS, og designet er klart guidende mod salget

Umbraco er et brugervenligt CMS at arbejde fra som redaktør og uden licensomkostninger til softwaren. Frontenden er et casestudie i konverteringsoptimering. Designet i umbracoplatformen er skåret ind til benet og alle overflødige performance-tunge billedelementer er erstattet af grafik, ikoner og tekst, der skal guide brugeren til en konvertering.  

Kundedatabasen ved alt om kunden 

Løsningen er integreret op mod en skræddersyet kundedatabase, som Novicell også leverer. Kundedatabasen er fælles for alle partnere under Waoo tjenesterne, men hver partner kan kun se egne kunder i databasen. Kundebasen indeholder blandt andet følgende informationer om kunden: 

Stamdata

Præcis status på ydelser 

Overblik over engagement 

Fuld indsigt i sortiment 

Adfærdsdata 

Kampagnerespons 

Segmentdetaljer 

Husstandskobling 

Kundeforholdet etableres og opsalget automatiseres med marketing automation

Ved at gøre dækningsafklaring og salgsflowet så simpelt som overhovedet muligt, er opsalgsmulighederne flyttet til automatiserede forløb, som kunden modtager efter at have købt ind i Waoos ydelser. Det betyder, at der afsendes personaliserede mails, som tilbyder kunden ekstraydelser i form af opsalg, mersalg og krydssalg, baseret på kundens data og online-adfærd. 

Det er værktøjet Active Campaign, der benyttes til automation og mail-udsendelser, men adfærds- og segmenteringsinformationer hentes i kundedatabasen.   

Løsningen er ung, men bidrager allerede til Waoos forretning

Waoo kåret som årets internetudbyder for 8. år i træk

For ottende år i træk – lige så længe som det er blevet målt – kan internetudbyderen Waoo notere sig markedets mest tilfredse kunder. 

Færre ordreannulleringer og forespørgsler til kundeservice 

Den hurtige og simple afklaringsproces for kunden på sitet skal trække kunder til onlinekanalen og uden om manuel håndtering (i form af f.eks. et opkald til kundeservice). Det skal også nedbringe antallet af efterfølgende annulleringer af ordrer, fordi kunden befinder sig i et område uden for Waoos dækningsområde. 

Øget effektivitet 

Et API integrerer partnerleverandørernes forretningssystemer, så ordrer ikke skal behandles manuelt i processen mellem Waoo og fiberleverandørerne.  

Vil du vide mere om Waoo-casen, så kontakt mig.