UC Syddanmark

Et udvidet online marketing samarbejde

University College Syddanmark er en uddannelsesinstitution, der udbyder 13 professionsbacheloruddannelser og en række efter- og videreuddannelser.

UC Syddanmark har haft et samarbejde med Novicell siden januar 2012, hvor opgaven har været at stå for Adwords-annoncering målrettet specielt mod kommende studerende. 

Baseret på gode resultater og et tæt samarbejde har UC Syddanmark og Novicell i 2014 indgået en udvidet online marketingaftale med fokus på nye online markedsføringsopgaver, så Novicell fremover skal stå for AdWordsRemarketingFacebook, og konverteringsoptimering

Novicell formår at løfte vores annoncering og tilstedeværelse på sociale og online medier ved at bidrage med teknisk og specialiseret viden og kompetencer. Hele tiden med øje for nye tendenser og muligheder – og med fokus på målgruppen. Samtidig er Novicell knivskarpe til at effektmåle, dataindsamle og løbende handle på den data, der indsamles, så kampagner får størst mulig effekt.

Susanne Hartvig – Markedsføringsansvarlig (og specialkonsulent) hos UC SYD

Målrettet annoncering med Facebook

I løbet af foråret 2014 har Novicell med målrettet annoncering via Facebook øget interessen for UC Syddanmarks grunduddannelser.

Kampagnerne har med selektiv udvælgelse været målrettet potentielle studerende, som på baggrund af alder, interesser og geografi matcher uddannelsesinstitutionens nuværende studerende, men ikke er knyttet direkte til UC Syddanmark.

Konkret effektmåling af KPIér

Alle kampagnetiltag - Adwords, Facebook mf. - igangsættes med konkrete mål, som løbende monitoreres via effektmålingsværktøjet Google Analytics.

Her et eksempel på, hvordan Novicell arbejder med effektmåling af KPIér på kampagnen 'Bliv Tovholder'.

Opkvalificering af medarbejdere

Det er en del af samarbejdet at opkvalificere UC Syddanmarks medarbejdere, så det bliver hverdag for medarbejderne at opsætte mål for deres online indsatser.

Således kan de til enhver tid måle effekten af deres arbejde, og de bliver på baggrund af konkrete data i stand til at træffe de bedste beslutninger og fordele indsatserne korrekt. 

Vil du høre mere om løsningen?

Kontakt mig og hør mere om UC Syddanmarks løsning