Ehandels-platform, der sælger helt nye, overskydende varer

GreenDozer

 

En bæredygtig forretningsidé 

GreenDozer.com webshoppen gik i luften den. 31 januar 2019 med det formål at medvirke til at mindske skrot af helt nye varer. GreenDozer.com samarbejder med anerkendte danske grossister, byggemarkeder og producenter om at afsætte deres overskydende varer, så de ikke ender som skrot, men i stedet bliver solgt igennem deres digitale salgskanal.

Det er win-win at købe ind via GreenDozer.com, da både køber og sælger hermed bidrager til bæredygtighed i Danmark. GreenDozer.com medvirker derved til at reducere skrot af nye varer og bidrager til FNs verdensmål nummer 12, Ansvarligt Forbrug og Produktion. FNs verdensmål nummer 12 har bl.a. som vigtige målsætninger at bruge vores fælles naturressourcer ansvarligt og at tilskynde industrier, virksomheder og forbrugere til at genbruge og reducere deres affald.

At få gjort forretningsidéen til virkelighed 

De 400 største danske virksomheder indenfor byggeriet har en samlet varebeholdning på mere end 14 milliarder kroner, og det er uundgåeligt, at der af en lang række årsager, er for meget på lager. Hvert år skrottes der helt nye byggematerialer for millioner af kroner. Det er ikke kun varernes værdi, der tabes, det gør alle ressourcerne, som bruges i produktionen og transporten af varerne også – råvarer, el, vand, varme, brændstof og arbejdskraft, hvilket har et skadeligt aftryk på miljøet.

GreenDozer.com hjælper disse virksomheder med at afsætte deres overskydende varer, så de ikke ender som skrot. GreenDozer.com samarbejder med en lang række grossister, byggemarkeder og producenter – og de mange virksomheder medfører, at vareudbuddet bliver attraktivt for køber. Idéen er at forene en bæredygtig forretning med en god forretning, og at limen her er en digital platform.  

GreenDozer.com er en ehandels-platform, som de sælgende virksomheder: grossister, byggemarkeder og producenter indenfor byggeriet kan bruge som en ekstra salgskanal til at få markedsført og afsat deres overskydende varer. De overskydende varer overføres automatisk via API, ligesom ordrer ligeledes automatisk overføres via API. De ressourcer, der kræves af sælgeren, er derfor minimale, og varerne skal ikke reserveres til GreenDozer.com, men kan stadig sælges på almindelig vis til sælgerens kunder. Køberne på GreenDozer.com er både virksomheder, offentlige og privatpersoner.

GreenDozer.com kontaktede Novicell for at få hjælp til at videreudvikle på en Magento-løsning, få rådgivning om ehandels-platformens funktionaliteter – og sikre, at det hele er fremtidssikret og forberedt til skalering. 

8000

varenumre

3

API-integrationer til store grossister             + 1 generelt API

12

Understøtter FNs verdensmål nummer 12 

Løsningen

Ehandels-løsningen er i dag bygget op omkring fuldt-automatiserede processer. De sælgende virksomheder udvælger de varer, som de ønsker at sælge via GreenDozer.com. Varerne overføres til Magento-shoppen via det produkt-API, som Novicell har udviklet, og som kan trække varestamdata, lagerstatus, prisinformation og ordrestatus til brug på GreenDozer.com.

Der er dog i realiteten ikke bare tale om ét produkt-API, da hver eneste grossist/kæde typisk har deres eget system og datalogik. 

Den udfordring er blevet løst ved hjælp af microservice-tankegangen, hvor der er lavet en fælles produktimport-motor, som løbende udvides med ekstra services til de enkelte sælgere. Dermed opnås en robust it-arkitektur, hvor de enkelte dele er bygget uafhængigt af de andre moduler, og dermed let kan tilpasses, opgraderes eller udskiftes.

På samme måde er selve ordreflowet også 100% automatiseret, hvilket betyder, at ordrer, der kommer ind i Magento-shoppen,  automatisk splittes op af det ordre-API, som Novicell har udviklet. Og de relevante informationer sendes direkte ind i systemerne hos sælgerne, som så selv står for distributionen.

Kernen i shoppen er ecommerce systemet Magento, som GreenDozer løbende kan tilpasse, opdatere og optimere, uden at de bagvedliggende integrationer påvirkes på grund af microservice-arkitekturen.

Rent teknisk kører hele API-motoren uafhængigt af Magento på Amazon (AWS) via Amazon Elastic Container Services. Dette setup gør videreudvikling, test og deployment mere effektivt og reducerer dermed den samlede time-to-market.

Hermed har GreenDozer alt i alt fået en ekstremt skalérbar model, hvor nye sælgere løbende kan kobles på, og antallet af varenumre kan udvides - uden at tilføre ekstra manuelt arbejde, når først API-integrationerne er lavet.

Du kan også læse mere om GreenDozers løsning på DI Business

Vi er meget tilfredse med samarbejdet med Novicell. De formår at levere på de aftaler, som vi har, og de er nemme at arbejde sammen med. De har rykket vores Magento-løsning helt afgørende og hele købsflowet kører nu via fuld-automatiske API´er 

Jan Rohde, direktør og stifter, GreenDozer

GreenDozer.com bruger Magento 

GreenDozers webshop er bygget på en Magento-platform – nærmere betegnet på Magento 1.  Magento er kendetegnet ved at være særdeles egnet til Enterprise e-commerce løsninger, der kræver en stor grad af kundetilpasning, og som skal være skalérbare til at vokse stort med. Magento lå som et naturligt valg for GreenDozer, da webshoppen jo er alt andet end en ”in-a-box” løsning - de lagerfører netop ikke varerne selv, men trækker alle produkterne ind fra sælgernes egne systemer.

Magento er i øvrigt open source. Dermed betaler GreenDozer ikke for licenser, men udelukkende for udviklingstiden af selve løsningen.

 

 

Hvad siger partnerne?

Den nye forretningsmodel og GreenDozers website har fået en varm modtagelse i branchen. Sælgerne har med det samme kunnet se værdiskabelsen i at blive partner med GreenDozer af tre årsager:

  • GreenDozer løser et konkret problem ved at sælge de overskydende varer - og reducerer dermed det finansielle tab, som ellers er forbundet med den type varer
  • GreenDozer udgør en ekstra salgskanal, og sælgerne undgår dermed ubehagelige dialoger med leverandører vedrørende returnering
  • GreenDozer understøtter sælgerne i deres bæredygtighedsagenda

Vil du vide mere om løsningen til GreenDozer? 

Kontakt mig gerne, hvis du vil vide mere om microservices, Magento eller om GreenDozer.com