Data Value

Sådan arbejder vi med data

Novicells Business Intelligence implementeringsmodel

Start småt og skab hurtigt værdi

Hos Novicell sikrer vi, at jeres dataløsning kommer ”hele vejen i mål” og bliver en succes.

Novicells projektmodel indeholder et bredt blik på løsningens formål og krav til governance, så de relevante medarbejderes kompetencer og datamodenhed også er i centrum. Herved sikrer vi, at løsningen rent faktisk forstås og bliver brugt af medarbejdere til gavn for hele forretningen.

Det er spændende at arbejde datadrevet, men der skal være en klar use case fra start til, at bygge din løsning op omkring. Uanset om du er en større eller mindre virksomhed, anbefaler vi, at vi sammen laver en afklaring af løsningens formål – så analysen ikke kun resulterer i en rapport eller dashbord, men resultatet rent faktisk også eksekveres på.

Vores model sikrer at:

Jeres behov bliver oversat til en værdiskabende løsning

Medarbejderne forstår løsningen og benytter den

Løsningen er skalerbar og følger forretningens udvikling

Den tekniske løsning er robust og veldokumenteret

Novicells Implementeringsmodel

Vi arbejder med en proces, som er opdelt i 4 faser

State of the Nation

I denne fase fungerer Novicells mange forretningskonsulenter, som sparringspartner for jeres relevante stakeholders. I fællesskab kigges der på hvad der er muligt ud fra forretningens datakilder og så defineres målet med projektet samt forretningens modenhed.

Developing Actions-Plans

I denne fase udarbejdes der ud fra analysens actions – i samarbejde med Novicells forretningskonsulenter - en handlingsplan. Herefter fordeles roller og ansvar fordeles samt der opsættes målbare KPIér.

 

Analysis

Er selve udførelsen af analysen, som udarbejdes af Novicells BI-konsulenter. Analysen/rapporten resulterer i nogle målbare fakta omkring projektet og ud fra den kan forretningen så kan lave en handlingsplan.

 

Monitoring

I denne fase skal der så måles KPI’erne for, at sikre, at det er de rigtige indsatser der er besluttet.

 

 

Får du værdi ud af dine data?

Kontakt mig for et møde om, hvordan din forretning får det rigtige data setup