Business Intelligence

Business Intelligence til Salg & Marketing

Styrk indtjening og kundeloyalitet og minimér risici

Moderne salg og marketing kræver en datadrevet tilgang – og det er blevet langt lettere, at måle på indsatserne. Med store mængder af data i flere forskellige systemer, er det essentielt, at kunne samle og analysere data ét sted, så alle løber efter samme mål.

Salgsperformance 

Få et samlet overblik over hvorledes salgsperformance fordeler sig på sælgerne sælgerne opdelt på en eller flere parametre som f.eks. kunder, produkter og geografisk. Se resultaterne for den enkelte sælger og sammenlign med forrige års performance. Giv sælgerne et solidt værktøj til måling af deres egen succes – og sammenhold resultaterne med hele salgsteamet. 

Marketingopfølgninger

Hvilke marketingkanaler leverer de gode leads? Bliver der fulgt op på leads, og bliver de lukket efter et salg eller en afvisning? Ved at dele dine marketingindsatser ind efter kanal og forbinde dem hele vejen igennem salgsprocessen, kan du vurdere, hvor dine bedste kunder er kommet fra - i stedet for blot at vurdere en specifik kampagnes kortsigtede salgseffektivitet.

Forecasting

Lad sælgerne udfylde vægtet sandsynlighed for, at igangværende salg bliver lukket - inklusiv forventet økonomisk omfang, statistik for antal interaktionen op til et salg og omfanget af opgaver for fremskrive kapacitetsudnyttelse og økonomi. Følg også dine sæsonudsving over året og vær på forkant med næste bølge.

Persondata

Data om dine kunder er i mange tilfælde personfølsomme og kan derfor være omfattet af persondataforordningen, som sikrer retten til egenbestemmelse over personlige oplysninger for dine kunder.

Læs mere om persondataforordningen

Evaluer dine kunder

Dine bedste kunder er ikke altid dem, der lægger de største ordre. Salg til kunder med kontinuerlige små ordrer kan være din vigtigste indtægtskilde. Ved at analysere dine data, får du indblik i, hvem der er dine vigtigste kunder, og hvordan dine ordre fordeler sig. På den måde kan du optimere dine aktiviteter mod denne gruppe eller finde nye segmenter, der er overset i salgsprocessen.

Læs mere om segmentering

Tvillinger

Når du ved, hvem dine bedste kunder er, kan du finde fællestræk ved dem og inddele dem i segmenter. Er der segmenter, du har gode hitrater på, kan du fokusere dine leadgenererende marketingaktiviteter på at ramme disse potentielle kunder og bruge dine marketingkroner mere effektivt.

Forebyg negativ churn

Hvis du først kender dine kunder, kan du lave strukturerede indsatser for at holde dem i forretningen. Det er billigere at holde på en kunde end at skabe en ny, og derfor kan du - ved at analysere dine salgsdata i samspil med kunde- og demografiske data - udpege de kunder, der har øget sandsynlighed for at churne i en given periode.

Vil du vide mere om, hvordan du starter eller videreudvikler din dataindsats i salgsafdelingen?

Så kontakt mig for en snak