Business Intelligence

Business intelligence til ledelsen

BI til lederen

Formålet med business intelligence er at støtte forretningens beslutningstagere med relevante data i beslutningsprocesser. Tidligere blev business intelligence set som et rent ledelsesværktøj, men i dag bliver det brugt på alle niveauer af virksomheder, fordi data er blevet lettere tilgængeligt - i takt med bedre værktøjer og højere datakvalitet.

Datadrift er egentlig ikke et nyt koncept. En dygtig leders beslutning er ofte baseret på mange års erfaring og indblik i markedet, som groft sagt kan kaldes den "data" lederen har samlet op gennem et langt arbejdsliv. Men ideelt set foregår datadrevet beslutningstagen systematisk, skalerbart og løsrevet fra den personlige bias og hukommelse.

 

Strategisk partner

Dataindsamling og håndtering gøres mest effektivt med en business intelligence løsning, som opsamler og visualiserer virksomhedens data, så outputtet svarer på de spørgsmål man stiller til forretningen. Hvor mange timer har vi brugt på et projekt? Hvor stor er pipeline i salg? Hvor mange is har vi produceret på produktionslinje 2 i august måned? Eller man kan sammenkøre data så der opstår mønstre og tendenser. Hvor mange timer har vi brugt på et projekt sammenlignet med hvor mange estimerede timer der ligger i backlog endnu? Hvor stor er pipeline i salg sammenlignet med samme periode sidste år? Hvor mange is har vi solgt i juli sammenholdt med samme periode sidste år og vægtet mod gennemsnitstemperaturen for perioden?

Data kan svare på mange spørgsmål, men datadrevet beslutningstagen kan (endnu) ikke erstatte ledelsens evner til at stille de rigtige spørgsmål på baggrund af strategiske færdigheder og analytisk tålmodighed. I samspil med disse kompetencer kan ledelsen til gengæld styrke virksomheden og omsætte jeres data til reel forretningsværdi.

Datavisionen

På trods af sine fordele er datadrevne beslutninger ikke den bedste løsning i alle tilfælde. Business intelligence er et værktøj, der skal implementeres omhyggeligt i tæt samspil med forretningens beslutningstagere, for ikke at man skal fejle i implementeringen og spilde en masse ressourcer på at vise data, som ingen skal bruge til noget. Det kræver at stramt fokus at sammensætte de rigtige rapporter og dashboards. Det er vigtigt for ledere at overveje om virksomheden er moden nok indenfor særligt digitalisering, datahåndtering og analysekompetencer til at kunne træffe beslutninger på baggrund af data. Derfor kan de være en fordel at teste datavisionen ud i et mindre miljø, såsom en afdeling eller en sektion af virksomheden, så I finder det rigtige dataset til den funktion før i kaster hele virksomheden ud i et større udviklingsprojekt.

Visualisér forretningens mål

Med en BI-løsning kan virksomhedens data sammenkøres og visualiseres med grafer, diagrammer, procentsatser og andre visuelle virkemidler, som oversætter data til viden om virksomheden, som er til at forstå for alle medarbejdere i din organisation.

Overordnet set betyder en BI-løsning, at de rigtige medarbejdere får den rigtige information på det rigtige tidspunkt.

Identificer målsætninger

Identificer værdifulde indsigter

Identificer data og datakilder

Visualiser og analyser dine data

Eksempler på spørgsmål du kan få svar på

 • Hvor stor er pipeline i salg?
 • Hvor stor en andel af den tid, vi har til rådighed, bruger vi på intern og ekstern produktion
 • Hvordan ligger virksomheden ift. budget på omsætning og omkostninger?
 • Hvor mange enheder er produceret på nuværende tidspunkt ift. mål og tidsplan?
 • Hvilke og hvor mange enheder står de forskellige afdelinger/teams for at producere?
 • Hvad er den tilgængelige kapacitet og hvor?

Ledelsesforankring og demokratisering

Adoption af et datadrevet mindset I virksomheden skal komme ovenfra gennem ensretning af medarbejdernes fokusområder, afdelingernes KPIer og virksomhedens overordnede mål. BI skal give medarbejderne indsigt i hvordan deres arbejde skal understøtte den samle forretning og er således første skridt I retning af en demokratisering af viden internt I virksomheden. Det kan derfor kræve en kulturel ændring i virksomhedens omgang med data for at virksomheden vil kunne drive forretningen med baggrund i den viden, som BI værktøjerne kan gøre tilgængelig.

Fokusområder lederen kan få understøttet af business intelligence

Allokere arbejdsressourcer mest hensigtsmæssigt

Overholde budget og tidsplan

Sikre nødvendig kapacitet

Sikre performance i hele produktionskæden

Styrke synergien mellem organisationsenheder

Skabe udvikling og overskud

Brugsscenarier

 • Timeregistreringsoversigter
 • KPI oversigter
 • Deling af rapporter internt I organisationen
 • Simpel forberedelse, administration og visualisering af data
 • Selvbetjening med lettilgængeligt brugerinterface
 • Interaktive datasæt med dybdevisualisering, så datalaget for enkelte afdelinger, produkter, kontrakter eller medarbejdere kan tilgås med få klik.
 • Tilfredshedsmålinger (internt og eksternt)

Vil du vide mere om Business Intelligence og datadrevet forretning, så tag fat i mig