Business Intelligence

Business Intelligence til HR

Fokus på persondata

Human Resources beskæftiger sig med alle forhold omkring medarbejdernes arbejdsforhold samt velvære og er et område der er i stor udvikling inden for databrug og Business Intelligence. HR sidder med store mængder af oplysninger om medarbejdernes lønninger, kompetencer, performance samt tilgang og afgang. Det giver et stærkt datagrundlag for at optimere HR opgaver, og dataanalyser kan styrke de interne processer på en langg række områder.  

Differentieret adgang til følsomme medarbejderdata

Før du kaster dig ud i at sammenkøre data, skal du sikre, at du lever op til den gældende lovgivning om persondata. Det kan du eksempelvis gøre ved, at forskellige data kun er tilgængelige for nogle medarbejdere. Med et BI system kan du levere differentieret adgang til data ved at inddele medarbejdere i roller. Det gør dit system fleksibelt og sikrer, at du lever op til gældende lovgivning om persondata.

Vi har samlet en række brugsscenarier, hvor BI skaber værdi for HR

Effektiv Onboarding

Du kan opsætte en medarbejderplatform med information om, hvordan virksomheden normalt håndterer barsel, ferie, sygdom, sikkerhed og sociale arrangementer. Ved at bruge data (anonymiseret) fra medarbejdernes besøg i databasen, kan HR få overblik over hvilke ressourcer, der bliver anvendt mest, og hvor der oftest opstår problemer i indkøringsfasen. Dermed kan HR opsætte en komprimeret onboarding plan for en ny rekruttering og dermed bringe nye medarbejdere hurtigere igennem de praktiske informationer, så de kan fokusere på deres arbejdsområder.

Medarbejderfastholdelse og arbejdsstyrkeoptimering

Hvorfor forlader nogle medarbejdere virksomheden, og hvorfor bliver andre? Du kan lave en varselsplan med fokus på de kernedata, som tidligere har indikeret, at en medarbejder er ved at forlade sit job.

Du kan dermed på forkant følge op med tiltag for at holde på medarbejderen. Sammenkør performancetal: Antal salg, interne timer vs eksterne timer, feriedage, sygedage, fakturérbare timer vs. afskrevne timer eller sågar tilmelding til sociale arrangementer. Mange af de samme data kan også benyttes til at estimere, om kompetenceniveauet skal hæves på udvalgte områder, eller om medarbejderen skal flyttes op eller ned i organisationen.

Optimer kompensationsniveau

Hold øje med, hvordan lønniveauer og bonusordninger påvirker performance, hvordan kompensation holdes stringent på tværs af forretningsområder, og at kompensationen afspejler forretningens kerneindsatområder og målsætninger. Sammenkør evt. data med branchens lønniveau eller specifikke kompetenceområder fra eksterne databaser.

Planlæg efter historisk fravær

Brug historiske data til at planlægge bemanding på baggrund af højsæsoner for din forretning og data om dine medarbejderes tidligere sygedage og feriedage.

Andre BI-brugscenarier for HR

Tilmeldinger til sociale events

Udnyttelse af mødelokaler

Køns- og aldersfordeling

Medarbejdertilgang og afgang

Kompetence mapping

Vil du vide mere om, hvordan BI skaber værdi for din organisation eller afdeling?

Kontakt mig gerne for et uforpligtende møde