Vi bygger et IT-lokale i Zambia – vil du være sponsor?

Hos Novicell er vi 130 medarbejdere, der alle brænder for vores fagområder, og det kommer der ofte gode idéer ud af. Én af dem er idéen om at etablere et spritnyt IT-lokale på skolen Northern Star Academy i det nordlige Zambia. Skolen er en del af Projekt Zambia, som den danske forening Eventure står bag, og som bl.a. Novicell støtter med et fast månedligt bidrag.

Kort fortalt

Idéen om et IT-lokale udspringer af Per Kirchners besøg i efteråret, hvor han i tæt samarbejde med de danske ledere på stedet udviklede de første tanker om at bringe mere IT i spil på skolen. Kort fortalt går projektet ud på at fremskaffe og levere tablets, netværksudstyr samt supplerende strømforsyning til Zambia, så de kan anvende undervisningsmateriale fra apps og internettet til at optimere og differentiere undervisningen for skolens elever. Derfor skal vi foruden hardware også fremskaffe software i form af apps og undervisningsmateriale samt sikre vedligeholdelsen af IT i et klima, som ligger milevidt fra danske forhold.

Holdet er sat

Vi er: Thomas Eriksen (Novicell), Peter Halkjær (Novicell), Martin Sørensen (Novicell), Lasse Kjær (DuGlemmerDetAldrig.dk), Morten Tanggaard (Novicell) og Karina Kristensen (Novicell), og planen er at tage til Zambia og overlevere udstyr og materiale i starten af april i år.

Du kan hjælpe

For at idéen kan blive til virkelighed, er vi afhængige af bidrag til indkøb af materiel til projektet. Novicell har allerede meldt sig som støtte til vores projekt, og vi håber, at I også vil være med. 100% af alle bidrag vil gå ubeskåret til indkøb til gavn for skolen og de unge mennesker, som går på Northern Star Academy. Alle størrelser bidrag er velkomne, og alle sponsorer bliver nævnt i den efterfølgende omtale.

Et udviklingscentrum for unge

Kun 1/3 af alle zambiske skolelever får mere end 7 års skolegang. Og med 14,5 mio. indbyggere i Zambia er det altså en stor gruppe børn, der ikke kommer videre end til 7. klasse. Det er derfor, Eventure med Northern Star Academy går ind og tilbyder samt betaler for skolegang til nogle af de zambiske elever, der ellers ville være 'gået tabt' i uddannelsessystemet.

Northern Star Academy giver hvert år 30 udvalgte elever chancen for at starte på ny. Gennem et gratis efterskoleår i et lærerigt og udviklende miljø bliver eleverne rustet til at gennemføre high school, som de efterfølgende får betalt af Eventure og foreningens sponsorer. Eleverne opnår i sidste ende, hvad der svarer til en dansk gymnasieuddannelse, og hidtil har erfaringerne været gode.

Målet for skolen er at skabe personlig udvikling og styrke de unge, så de kan løfte deres uddannelsesniveau og gavne andre ved at bringe deres viden med sig tilbage ud i deres lokalområder. Mange af de unge på Northern Star Academy ønsker netop at blive lærere, sygeplejersker eller lignende i de samfund, de selv er vokset op i.

På den måde hjælper projektet ikke kun de 30 elever på skolen, men også hele samfund, som får tilført viden og kompetencer, de hidtil ikke har været i nærheden af: Det kan fx gøre en stor forskel for et lokalsamfund at lære, hvorfor det er en god idé at plante et nyt træ, når man fælder det gamle. Eller hvad vandkvalitet betyder, hvordan sund og nærende kost sammensættes, og hvordan man lægger et budget til en nystartet virksomhed. Alle ting, som eleverne på Northern Star Academy lærer - og lærer fra sig.

IT kan hjælpe

En af udfordringerne på Northern Star Academy er at løfte de unge fra deres ofte meget forskellige baggrunde og uddannelsesniveau til at blive klar til high school. Og det er her, IT bliver relevant. Med tablets, apps og andre undervisningsprogrammer får skolens lærere mulighed for at differentiere undervisningen i højere grad end hidtil, og det vil uden tvivl bevirke en hurtigere stigende læringskurve for den enkelte elev.

Og selvom IT ikke nødvendigvis er den første tanke, man får, når man taler om Zambia eller Afrika generelt, er der ingen grund til at tro, at vores fokus på IT er malplaceret i forhold til behovet i Zambia. IT er bestemt ikke ukendt i landet, og mange af eleverne på Northern Star Academy er allerede på Facebook på deres mobiltelefoner, fordi det giver dem gratis internet. Skolen har også nogle enkelte PC’er, som de unge prøver af i løbet af opholdet på skolen, og her har de stor gavn af at anvende eksempelvis Excel i deres matematik- eller økonomiundervisning.

De frivillige, som underviser på skolen, fortæller, at de unge er lynhurtige til at tage IT til sig. Mulighederne er dog begrænsede qua mængden af udstyr samt den store udgift, det er at købe nyt og transportere det til skolen. Levering af en pakke fra Danmark til skolen kan tage op til 6 måneder.

Derfor går vores idé ud på både at indkøbe, transportere og opsætte et komplet IT-lokale på skolen i Zambia inklusiv vejledning om vedligehold samt undervisningsmateriale klar til brug.

Projektet støttes allerede af:

Novicell

DuGlemmerDetAldrig

Av-Cables.dk

Tidtilforsikring.dk

Digitalmads.dk

Psykolog Heidi Agerkvist

Roscoe & Stars ApS

Refuga

HUMA.dk ApS

Zitcom A/S

Magnetz.dk

Kforkage.dk (K for Kage)

OutdoorPro.dk IVS

Flemming Hansson Andersen, Hinnerup

Tandlægerne på Frederiksberg

Tandlægerne på Østerbro

Kirsten-K stresshåndtering

Maj Wismann

Skipper Ib Aps