Undgå støj og forvirring på dit website med en simpel UX-metode

Progressive Disclosure kan defineres som ”stepvise informationer” og går i sin enkelthed ud på, udelukkende at vise den nødvendige information på et givet tidspunkt. Informationer præsenteres i steps, når en given situation kræver det. Ja, det er faktisk ligesom at åbne en russisk Babushka dukke - et skridt ad gangen. 

Nedenfor ses to eksempler på en FAQ-side med spørgsmål og svar. Skærmen til venstre viser en side, hvor alle spørgsmål samt tilhørende svar fremgår direkte på siden. På skærmen til højre derimod benyttes Progressive Disclosure tankegangen og det er kun spørgsmålene, der præsenteres direkte på siden, først ved klik på spørgsmålet foldes svaret ud.

 

 

Et andet eksempel på brug af Progressive Disclosure er i formularer. Skærmen til venstre viser en formular, hvor alle spørgsmål fremgår i samme skærmbillede. I skærmen til højre anvendes Progressive Disclosure tankegangen, og derfor vises kun første spørgsmål og tilhørende svarmuligheder i første skærmbillede. De følgende spørgsmål vises løbende i takt med at brugeren besvarer et spørgsmål.

 

 

Begge er eksempler på, hvordan indhold og informationer tilpasses og målrettes, således at brugeren benytter så lidt kognitive ressourcer på at afkode websitet som muligt. Brugen af Progressive Disclosure skaber simpelthen simplicitet og bedre overblik i indholdet.

 Hvordan kan du anvende Progressive Disclosure?

Et simpelt sted at starte er ved at stille dig selv spørgsmålet: ”Er det nødvendigt for de besøgende, at alle informationerne vises på dette niveau?”. Hvis ikke, kan du overveje at vise informationen i næste niveau, det kunne eksempelvis være på en ny side.

Det kan være svært selv at vurdere og prioritere informationer og indhold.

En måde, hvorpå du i praksis kan arbejde mere strategisk med Progressive Disclosure, er ved at benytte kvalitative brugertests af dit indhold og herigennem lade brugere teste specifikke besøgsformål. Ved at iagttage brugernes interaktion med indholdet under brugertesten og deres kommentarer hertil, kan du lettere prioritere indholdet på dit. Derudover kan splittests desuden benyttes til at konkretisere dine brugertests, ved at hypoteserne udledt fra brugertesten be- eller afkræftes.

Udfordringerne ved brug af Progressive Disclosure

Med Progressive Disclosure arbejder du med at finde netop det Sweet Spot, hvor der hverken vises for meget eller for lidt information. At finde balance i mængden af informationer kan være en udfordring. Selvom simplicitet er en drivkraft bag Progressive Disclosure, skal du være opmærksom på, at der ikke tilbageholdes informationer, som begrænser brugeren eller giver brugeren anledning til unødvendig refleksion, hvilket kan komplicere interaktionen. Vises for lidt information risikerer du at websitet ikke understøtter besøgsformålene.

 Progressive Disclosure giver ofte flere klik

Progressive Disclosure skaber ofte behov for flere interaktioner for dine brugere, eksempelvis i form af flere klik eller andre interaktionsformer. Er flere klik så et problem? Som udgangspunkt nej. Brugen af Progressive Disclosure kan minimere niveauet af kognitive ressourcer brugeren skal lægge i interaktionen, ved at brugeren skal tage stilling til færre informationer af gangen. Brugeren erfarer på den måde i takt med at interaktionen skrider frem. Denne simplicitet i erfaringsdannelsen vil altså ofte opveje antallet af klik.

Hvorfor virker progressiv interaktion og læring?

Progressive Disclosure fungerer ved at imitere menneskelige, dialogiske handlemønstre. Menneskelig interaktion og dialog er situationel, hvilket betyder at menneskelig interaktion og respons opstår, når situationen kræver det[i]. Eksempelvis vil et menneskes respons i en dialog udvikle sig i takt med at dialogen skrider frem. Der skal altså være flow i informationerne som i en dialog, så det forløber så naturligt som muligt.

Sådan bruger vi Progressive Disclosure hos Novicell

I Novicell arbejder vi med Progressive Disclosure på flere sites. Vi har eksempelvis benyttet Progressive Disclosure til at udforme en prisberegner som har til formål at simplificere processen, hvorigennem kunden kan få overblik over prisen på en service. Du kan følge et eksempel på Progressive Disclosure nedenfor.

Eksempel

Step 1: Vælg opgavetype

Step 2: Indtast adresse

Step 3: Vælg antal

Step 4: Vælg type

Step 5: Angiv kvadratmteter

Step 6: Resultatside 

På den måde kan brug af Progressive Disclosure afhjælpe støj og forvirring og derved fastholde fokus på at løse dine besøgendes besøgsformål, samtidig med at den besøgende undervejs får tilbudt hjælp og overblik over processen.

 

-        [i] Springer, A. & Whittaker, S. Progressive Disclosure: Designing for Effective Transparency. ACM