Hvad gør du for et hurtigt website? (del 2 af 2)

Dette er anden og sidste del i serien om systematisk hastighedsmåling. I første del beskrev vi, hvad du skal måle på, og i dette indlæg vil vi beskrive to værktøjer til systematisk hastighedsmåling. Systematisk hastighedsmåling er en disciplin, som bliver vigtigere og vigtigere i takt med, at brugerne forventer hurtigere websites. Vi starter med at se på, hvordan du kan bruge Google Analytics funktionen Site Speed, og dernæst beskriver vi New Relic.

Selvom dette er en kort introduktion, bliver det måske lidt nørdet og teknisk, så husk - du er altid velkommen til at kontakte os, så sætter vi det op for dig.

Google Analytics

Google Analytics er de facto standarden inden for web analytics og er installeret på op imod 14 mio. websites. Men det er måske ikke alle, der kender funktionen Site Speed. Det er ganske naturligt, at Google - i takt med at de tillægger hastighed større og større vægt i rangeringen af søgeresultater - også stiller et fornuftigt værktøj til rådighed, så man som websiteansvarlig kan blive klogere på sine brugeres oplevelse af hastigheden. 

Men inden du begynder at svælge i analytics-data om dit websites hastighed, bliver vi nødt til at forholde os til den statistiske validitet. Google Analytics rapporterer som standard kun hastighedsdata for 1 % af dine besøgende, så medmindre dit website har titusindvis af besøgende hver dag, skal den såkaldte sample rate sætte op. Alt efter antallet af besøgende anbefaler vi en sample rate på 5 eller 10 procent. Læs i Googles dokumentation, hvordan du sætter sample rate - højest sandsynligt skal din udviklingspartner involveres. Du kan også kontakte os, så hjælper vi dig på vej.

De basale rapporter

Når vores site speed data nu har en vis statistisk validitet, kan vi se på de basale hastighedsrapporter i Google Analytics. I del 1 beskrev vi 5 målepunkter:

  • Gennemsnits indlæsningstid i browseren
  • Gennemsnits serversvartid
  • De 10 langsomste sider
  • De 10 mest besøgte sider
  • Apdex score

De fire første punkter finder du i Google Analytics ved vælge standardrapporten Content, Site Speed og Overview. Her ses gennemsnits indlæsningstid i browseren og gennemsnits serversvartid.


1 Site Speed Overview

De næste to punkter finder du ved at klikke Page Timings og sortere på henholdsvis "Pageviews" og "Avg. page load time". Bemærk, at du også kan lave et ekstra tjek på gyldigheden af dine observationer ved at tjekke "Page Load Sample" kolonnen.

2 Page Timing


Apdex er ikke muligt at få direkte i Google Analytics, men som alternativ findes”Distribution” i Page Timings-rapporten. Her får du et indtryk af, dine besøgendes oplevelse af hastigheden. Igen handler det om statistisk validitet, da det er vigtigt at kunne gennemskue, om få meget langsomme sidevisninger skævvrider dit gennemsnit.
 3 Site Speed Page Timings

 
Den store fordel med Google Analytics Site Speed er, at du sandsynligvis allerede har det i din Google Analytics. Og du meget simpelt kan justere din sample rate, så du begynder at få valide site speed data. Endvidere er Google Analytics email-funktion let at sætte op, så du kan modtage en rapport en gang om måneden eller hver 14. dag. 

New Relic

Hvis en rapport hver 14. dag ikke tilfredsstiller dit behov for indsigt i dit websites hastighed, så vil New Relic helt sikkert gøre det. New Relic er et såkaldt Application Performance Management system. New Relic indsamler data, analyserer og overvåger dit website i realtid. Nedenstående er et eksempel på, at New Relic viser gennemsnits indlæsningstid i browseren, gennemsnits serversvartid (faktisk app server response time) og en liste over de langsomste sider (web transactions). Her inden for de sidste 30 minutter, men der kan vælges en vilkårlig periode.
 4 New Relic

 
New Relic indeholder flere forskellige funktioner til at måle hastigheden på mange leder og kanter - mange flere end der er plads til i dette indlæg. Vi vil i stedet kort beskrive to funktioner, som virkeligt adskiller New Relic fra Google Analytics Site Speed.

Få en alarm, før det går rigtig galt

New Relic overvåger som sagt i realtid og kan derfor notificere dig, før det går rigtig galt. Kort fortalt fungerer det ved at beregne dit websites appdex score (se mere i del 1), og hvis appdex scoren kommer under den grænse, som du har defineret, får du en alarm via mail eller gennem en iPhone app.

Du får straks besked, hvis en opdatering af dit website indeholder en fejl - og fejl sker altså desværre, selv for os - der gør dit website langsomt, men kun viser sig, når rigtige brugere ser dit website. Og ikke først, når du ser din konverteringsrate langsomt blive mindre.

Hvorfor er det så langsomt?

Det, der for alvor imponerer performance-nørder, er New Relics detaljerede information om, hvad der rent faktisk sker - både på serveren og i brugernes browser. Det er muligt at komme ned på et detaljeniveau, som virkelig giver os som udviklere en indsigt i, hvad der sker. Men det bliver helt sikkert alt for teknisk og nørdet – selv for dette indlæg.

Installér en agent

Lad os derfor hellere se på, hvordan New Relic virker. New Relic fungerer ved, at der installeres et program (en agent) på serveren. Agenten gør to ting: For det første rapporterer den, hvad der sker på webserveren tilbage til New Relic. Dernæst indsætter den automatisk en lille stump script-kode, ganske som du selv ville indsætte Google Analytics koden. Script-koden rapporterer, hvad der sker i brugerens browser tilbage til New Relic. Det hele samles i den webbaserede brugerflade, som vi tidligere viste.

Det kræver adgang til serveren at installere en klient, og derfor er det ikke helt så let som Google Analytics. Du skal også være opmærksom på, at New Relics avancerede funktioner kræver, at der købes abonnement. De tilbyder dog også en gratis udgave.

Hvad end du vil høre mere om New Relic eller vil have sparring på din Google Analytics Site Speed opsætning, så kontakt Emil Rasmussen og hør mere.