Novicells PPC-team holder sig certificeret inden for Google Ads

Opdaterede Google Ads certificeringer 

For nyligt har hele vores PPC-team opdateret deres certificeringer inden for Google Ads. Vores Google Ads certificeringer dækker over alle fire produktområder:

  1. Google Ads Search
  2. Google Ads Display
  3. Google Ads Video
  4. Shopping Ads

Certificeringerne er dokumentation for, at vores Google Ads konsulenter holder sig opdaterede på området for online annoncering og kan hjælpe din forretning på mest kompetente vis. Vi er konstant nysgerrige på at lære nyt og bringe best practice i anvendelse for vores kunder. 

Læs eksempelvis vores dugfriske case om Tapetforum, hvor vi skabte et solidt e-commerce set-up i Google Ads, der blandt andet medførte at ROAS steg med 176%. Ligeledes steg omsætningen med 303%.

Novicell er Premier Google Partner 

Hos Novicell har vi status som Premier Google Partner bureau. Det har været vi været igennem 10 år. Vores PPC-team består udelukkende af førende eksperter og specialister indenfor Google Ads, der har certificeringer som dokumentation for deres færdigheder.

Google Ads specialister indenfor Google Search, Display, Video og Shopping annoncering 

Et Google Premier Partner-badge tildeles kun Google Ads bureauer som kan udvise særlige færdigheder inden for Google Ads og en høj grad af ekspertise.  

At være Google Premier Partner kræver at vores PPC-specialister kan dokumentere en høj grad af faglighed og ekspertise i Google Ads via Googles certificeringsprogrammer.

Anerkendelse som Google Premier Partner betyder ligeledes at Novicell som Google Ads bureau opfylder de særlige krav, der stilles fra Google. Partner Badget kræver blandt andet at vi som Google Ads bureau skaber en stigning i vores kunders omsætningen via Google Ads, at vi har gode og langvarige samarbejdsaftaler omkring håndtering af Google Ads annoncering, og at vi udvikler vores kunders kompetencer og anvendelse af Google Ads.  

Fordele ved at samarbejde med os som Google Premier Partner

Med et Google Ads samarbejde med Novicells specialister får du flere fordele: 

  • Adgang til nyeste viden 
  • Direkte sparring med Google specialister på kundecases
  • Deltagelse fra Google til events og undervisning 

Som Google Ads Premier Partner har vi direkte kontakt med det danske team af Google Ads specialister hos Google. Vi afholder i samarbejde med Google løbende træningssessioner for vores Google Ads specialister, som sikrer, at vi anvender den nyeste viden. 

Med vores direkte kontakt kan vi få hurtig rådgivning og sparring på kundespecifikke cases og forretningsstrategier, der sikrer, at vi sammen skaber de bedste resultater for vores kunder. 

Vi afholder løbende workshops og seminarer i samarbejde med Google. Vi har ligeledes mulighed for at invitere specialister fra Google med til kundemøder.

Læs hvordan vi arbejder med Google Ads

Vil du samarbejde med Novicell omkring Google Ads? 

Hvis dette har gjort dig nysgerrig på hvordan du får mere ud af Google Ads, eller du har andre spørgsmål vedrørende Google Ads, skal du være velkommen til at kontakte os.

Klik herunder og ræk ud til René allerede i dag.