Hvordan måler du performance på dit website?

Her på bloggen har vi tidligere skrevet om, hvordan du kan måle hastigheden af dit website. De grundlæggende anbefalinger gælder stadig, men i takt med at teknologien bliver udviklet og forfinet, sker der også en udvikling i, hvordan du kan måle på hastigheden.

Vi vil i dette indlæg komme med 3 nye tips til at optimere din online forretning:

  1. Film-strip view i Google Developer Tools
  2. Måling af performance i moderne web-applikationer
  3. Real Real User Monitoring

Film-strip view i Google Developer Tools

Det første tip er en feature indbygget i Chrome-browseren. Det kan være svært at "se", hvor hurtigt dit website er, men ved hjælp af dette simple værktøj i Chrome kan du visualisere brugernes oplevelse ganske effektivt.

Det er et af den slags værktøjer, som dårligt lader sig beskrive i tekst. Så se med i animationen her og prøv selv efter på dit eget website.

Google Chrome Film Strip demo

Når du kigger på din filmstrimmel, der viser, hvordan siden bygges op, kan du med fordel have de 3 grænser for svartider i baghovedet:

  • mindre end 0.1 sekund opfattes som øjeblikkeligt
  • mindre end 1.0 sekund giver en opfattelse af et kontinuerligt flow
  • 10 sekunder er grænsen for, hvornår opmærksomheden forsvinder

Svartid skal her opfattes som tiden fra brugeren klikker, til han/hun kan arbejde videre med sin opgave.

Måling af performance i moderne websites

Mange websites har i dag mange karaktertræk til fælles med applikationer. Med en applikation mener vi fx dét, brugerne kender fra Facebook eller Gmail – altså en masse små, interaktive komponenter, der tilsammen udgør brugeroplevelsen.

Et simpelt eksempel er, når filtrering af en webshops produktliste sker uden at genindlæse hele siden. Her et eksempel fra Power.dk:

Power.dk kategorifiltrering eksempel

Det er selvfølgelig interessant at kende hastigheden på filtreringen af produktlisten og andre interaktive komponenter. Du skal derfor sørge for, at dit værktøj til Real User Monitoring (RUM) også tager hensyn til denne type af funktionalitet.

Derudover skal du være opmærksom på, om RUM-værktøjet har understøttelse for SPA - Single Page Applications. New Relic, som vi tidligere har beskrevet i førnævnte artikel om website performance, har for kort tid siden introduceret understøttelse for SPA i deres Browser Pro produkt. Vi har også erfaring med at bruge Raygun Pulse til at måle hastigheden i SPA og dermed kunne analysere, hvordan dine brugere oplever hastigheden i fx produktlistefiltrerings-eksemplet.

Real real user monitoring

Apropos Raygun Pulse så er det tredje tip her i artiklen en feature fra Raygun Pulse.

I nogle scenarier er det relevant at kunne identificere den enkelte brugers oplevelse af dit websites hastighed. Fx hvis den samme bruger vedvarende oplever hastighedsproblemer eller problemer med dit website, men gennemsnitstallene på performance ser pæne ud.

Med Raygun Pulse er det muligt at knytte målingen af hastighed til en specifik bruger. Det forudsætter naturligvis, at brugeren er logget ind. I ovenstående eksempel er brugeren identificeret ved et anonymt ID, som bruges til at genkende brugeren i backend-systemerne. Man kan også vælge at inkludere fulde navn og email.

Det er interessant i arbejdet med at optimere oplevelsen for alle, at man tager de mange forskellige omstændigheder, der påvirker den enkelte brugers hastighed, med i sine overvejelser. Med Raugun Pulse kan man således se den fysiske placering i forhold til serveren, browser og device (dekstop vs. mobil). Det er et effektivt værktøj at kunne sammenholde en specifik brugers subjektive erfaring med objektive målinger om den faktiske hastighed samt hvilke omstændigheder, oplevelsen foregik under.

Vi håber, du med disse 3 tips er endnu bedre klædt på til optimere oplevelsen for dine brugere og dermed din online forretning.