Hvordan bidrager data med forretningsværdi hos jer, Novicell?

I Novicell er vi over årene gået fra tunge manuelle processer med begrænset og månedlig indsigt i virksomhedens performance, til i dag at have fuld indsigt for alle medarbejdere opdateret hver halve time på forretningskritiske målinger.

Den korte historie er, at vi tog vores egen medicin – fandt hullerne i vores data arkitektur, bandt systemerne sammen, og lagde en god omgang Business Intelligence på toppen. Var vi dermed så i mål: Nej! Det vigtigste er at hele kulturen i virksomheden er blevet ændret.

Den lange historie følger her:

 

Spændingen steg....det blev den 1. i måneden, den 2., den 3. ..........og endelig den 21. 

For 3 år siden var ”måneden efter” den periode, hvor spændingen for Novicells CEO steg hen over måneden, indtil der endeligt lå et resultat for måneden før – som oftest omkring den 21. Hen over måneden steg risikoen for, at de sidste kunder, der ikke var afsluttet – dem, der hvis de blev faktureret gjorde måneden til den bedste måned ever, og hvis de ikke blev det, endte vi under budget. I en stadig voksende forretning bliver spændingen dermed større og større for hver måned, der går, og risikoen for et truende mavesår er absolut til stede.

Vi besluttede os derfor for at tage vores egen medicin. Ved at kigge på vores Unified Business Architecture, fandt vi ud af, at et af de vigtigste områder for os, var at lukke hullet mellem tidsregistrering og projektledernes godkendelse af timer, og dermed sikre, at alle timeregistreringer på kundeprojekter er i overensstemmelse med kundeaftaler. Frekvensen blev ændret fra månedlig til dagligt. Med Power BI på toppen blev rapporteringen også ændret fra månedlig opfølgning til daglig opfølgning. Alle uoverensstemmelser/overskredne estimater eller lignende kan nu ses, imens de sker, og ikke måneden efter. Hullet mellem projektleder-godkendte timer og fakturering er lukket, og fakturering kan derfor på de fleste kunder ske automatisk. Vi venter nu ikke på den 21. i måneden efter – vi ved i løbet af måneden hvordan det går, og klar til at fakturere kunderne den 1. i måneden efter. Dette må være en relevant indsigt for alle konsulent- eller servicebaserede forretninger og har betydet for os, at vi har kunnet tage mange flere dialoger i opløbet snarere end på bagkant.

 

Fra lead til produktionsapparat

Det stopper selvfølgelig ikke der, for virksomheden består jo af mere end produktionsapparatet. Så en af de andre prioriteter, vi havde, var at implementere et CRM-/Marketing Automation-system. Med implementering af Hubspot har vi fået styr på vores inbound og outbound marketing, som med samme frekvens flyder ind i vores samlede realtids rapporterings- og analyse-platform, så vi kan følge indsatser fra marketing til leads, der bliver til salgspipeline og i forhåbentlig de fleste tilfælde ende i produktionsapparatet. Alle leads bliver i en tidlig fase registreret med angivelse af, hvilken teknologi og hvilke teams, der skal anvendes til at løse opgaven. Og det har især gavnet i vores kundedialoger, at vi kan fortælle, hvornår en given opgave kan blive løst - hvis ikke umiddelbart.

Med en løsning der henter, samler og udstiller data fra samtlige kildesystemer i virksomheden ved vi nu med under 30 minutters forsinkelse hvad status er i de kritiske hjørner af virksomheden, der p.t. er hårdest booket ud.

 

Kultur: En måde at arbejde på

Det vigtigste er dog ændringen i kulturen. Opfølgningen på virksomhedens tilstand. Hele tiden tager vi virksomhedens temperatur på alle niveauer. Er alle medarbejdere udsolgt? Arbejder alle medarbejdere på leverancer til kunder? Kan vi flytte rundt med nogle ressourcer uden at gå på kompromis med kvaliteten? Og vigtigst af alt – vi løfter alle i flok og går efter samme mål. Det er ganske enkelt blevet en del af den måde, vi arbejder på – og uden den fælles forståelse ville Business Intelligence systemer og data-arkitektur blot have været en parentes i virksomhedens historie.