Hej Direktør! Taber du omsætning på datauvidenhed?

Datadrevet forretningsudvikling er nutidens guldgrube og giver ro i maven. I 2020 kan man vækste sin virksomhed på et sikkert datadrevet grundlag. Alle virksomheder genererer data, men udnytter du værdien af din data som en konkurrencemæssig fordel eller taber du omsætning på datauvidenhed? 

I en timeregistrerende virksomhed kan overskydende timer ikke opbevares på lageret, derfor er dine kollegaers performance alfa og omega for virksomhedens omsætning. I første omgang handler det om at få overblik over din forretnings performance ved at integrere alt din data i overskuelige dashboards, der opdaterer i realtid. Indsigten vil give dig et solidt grundlag for at optimere virksomhedens reelle performance, da benchmarket nu er belyst og til skue for alle relevante ledere.

Som leder i en større organisation bør man tage strategiske beslutninger baseret på både data, intuition og erfaring i et smukt samspil. I denne artikel kan du finde gode råd til at optimere arbejdsgangene i en timeregistrerende virksomhed, og se hvor meget et 1% performanceløft i én af kerneparametrene for et konsulenthus, faktureringsgraden, betyder for omsætningen. Vi baserer det på, hvordan vi selv har arbejdet med disse faktorer i de forgangne år, så du får også et indblik i, hvordan vi med data dashboards har et overblik over hele vores forretning - i realtid - og kan agere på det. Novicell gik fra at være datauvidende til at blive datadrevet på ét år.

Læs hvordan vi gjorde her:

Problematikken: Væksten skulle konsolideres med realtidsperformancedata

I 2018 stod Novicell foran en større vækstudfordring. Væksten i medarbejdere avlede ikke tilsvarende relativ omsætningsvækst. Produktiviteten per medarbejde faldt. Medarbejdere er Novicells største aktiv, derfor var daglige visualiseringer for KPI’er og relevante nøgletal altafgørende for succes. Novicell havde ikke det nødvendige overblik over og styring af hvordan timer blev brugt før en måned blev afsluttet og faktureret. Håndgribelig indsigt i, hvad overskydende eller interne timer blev brugt på og hvordan faktureringsgraden kunne løftes, var essentielt for ønsket om en øget omsætning. Novicell tog de forretningskritiske briller på, for sløret i gearkassen skulle identificeres. Der var et uforløst potentiale for øget vækst grundet manglende overblik, styring og datauvidenhed.

Novicell havde et konkret ønske om at få daglig indblik i drift og performance på tværs af teams, afdelinger og lande i hele organisationen. For at kunne agere og allokere timer i realtid, i stedet for at bliver overrasket én gang om måneden – og på bagkant.

Løsningen: Grundlaget for gode strategiske beslutninger er data, intuition og erfaring i samspil

For at løse Novicells vækstudfordring var det fundamentalt at investere i et fælles datasæt som rygraden for automatiserede og integrerede dashboards. Alle datakanaler blev integreret til én samlet brugerplatform, lagt op i skyen og visualiseret ved hjælp af Power BI, hvilket overskueliggjorde alle Novicells nøgletal ved ét blik – styringen blev genfundet i Novicell.

I dag bruger Novicell bl.a. integrerede dashboards til: 

  • At se, hvor mange nye kundesager, der er på vej ind i huset, for at tage bedst muligt imod dem med de rigtige ressourcer

  • At vurdere belægningsgraden i hvert enkelt team og dermed om der er behov for at re-allokere eller mande op med ressourcer

  • At få et samlet overblik over, hvad der sker fra en time, er solgt til den er faktureret – og dermed om der er nogle mønstre i, hvorfor timer bliver afskrevet

  • At sparre på tværs af Teams, såfremt det ses, at et Team gør det specielt godt på et eller flere nøgletal

  • At have et fælles sprog og et fælles datasæt for, hvordan organisationen vurderer forretningen

Forretningsudviklingen har muliggjort daglig navigering og kapacitetsoptimering på et veldokumenteret grundlag langt tidligere i processen. Novicells ledere kigger på de datadrevne dashboards flere gange om dagen, hvilket garanterer den fornødne sikkerhed i beslutninger, der skal tages i forbindelse med både daglig kapacitets- og projektstyring i virksomheden. Ønsker man som leder at være nærværende i dagligdagen, er dette opnåeligt ved at sikre et faktuelt fundament, man kan navigere ud fra på tværs af hele organisationen.

Fra performance-overblik til performance-løft

Integrerede data dashboards skaber overblik, men avler ikke en øget faktureringsgrad uden handling. I Novicells forretning blev overblikket en katalysator for målet om øget styring i organisationen, samt grundlag for afstemning mellem lederens forventninger og medarbejderens performance - på daglig basis. Med udgangspunkt i de specialfremstillede data dashboards udtalte Novicells C-levels følgende:

CEO, Per Kirchner:

”Vi kan i realtid reagere via automatiserede dashboards og evaluere vores performance på baggrund af samme dataoverblik på tværs af teams, afdelinger og lande. Gårsdagens afgørende nøgletal, for virksomheden, bliver serveret for mig, når jeg vågner. Det gør en kolossal forskel.”

CCO, Morten Longgaard:

"Jeg har en samling salgsrapporter, der skal give mig primært to ting: indsigt i vores salgsperformance og oversigt over kommende projekter som produktionen kan ressourceplanlægge efter. Data stammer fra vores CRM-system, og i rapporterne kan jeg se når der kommer et nyt projekt i pipeline, når der flyttes med deadline eller justeres på omfanget af projektet, og jeg kan se performance på de enkelte salgskonsulenter eller splitte pipeline ned på afdelingsniveau. Det hele opdateres i realtid, så det matcher billedet i vores primære salgsværktøj, CRM, hvor sælger holder data opdateret. Med få kliks kan jeg altid give svar på hvad vi forventer at kunne levere til forskellige dele af organisationen, og se hvilken fase vi er i på forskellige indsalg, så jeg kan tilbyde relevant sparring til salgskonsulenterne i processen."

CFO, Kasper Thomsen:

“I bund og grund handler det om, at vi får den rette information på det rigtige tidspunkt, hvilket så kan omsættes til konkrete handlinger i hverdagen. Derudover er det blevet markant lettere at analysere data, da vi har alt information ved hånden ned til mindste detalje. Før vi implementerede vores data warehouse med integrerede data-dashboards var der en stor arbejdsmængde med en tilhørende relativ stor fejlrisiko, da man sad manuelt og kombinerede forskellige datakilder. Vores easy-access til datatilgængelighed giver os enorm stor værdi i virksomheden.”

COO, Lars Hougaard:

“Det er en stor hjælp at have et fakta-baseret billede af hvordan vores forretning kører. Det er et nøgleværktøj til vi kan bruge tiden på at lede gennem bedre beslutninger fremfor at lede efter relevante data. Det gør vi nu i real-time, så vi i dagligdagen både er helt tæt på vores kundeleverancer og derigennem de vigtigste styringsparametre for vores virksomhed.”


På et år har værdien af data medført følgende positive nøgletal for Novicell

Hvad betyder stigningen i performance, og dermed faktureringsgrad, for bundlinjen?

 

Nu bliver det en smule nørdet med et lille regnestykke, men følg nu med det kan blive vitalt for din virksomheds fremtidige vækst:

Hvis Novicell i perioden 2018 til 2019 havde 200 ansatte, der blev faktureret 1000 DK/t, ville det betyde en øget omsætning på 3,5 millioner DKK pr. 1% stigning i faktureringsgrad. I dette tilfælde med +7,3% ville det give en øget omsætning på ca. 25 millioner DKK på ét år.

 

Fordele ved at implementere integrerede og automatiserede realtids data dashboards 


Overblik 

Gennem automatiseret dag-til-dag rapportering i dashboards og konstant
analyse og måling af KPI’er, muliggør det hurtig handling,
hvis noget går i den forkerte retning.


Indblik 

Alle virksomhedens beslutningstagere kan planlægge strategiske
ændringer på et datadrevet grundlag og fokusere på at optimere
forretningens omsætningskilder.


Optimering af ressourcer

Øget kapacitets- og projektstyring i alle virksomhedens afdelinger 
og teams sikrer højere faktureringsgrad med lavere
omkostninger og øget effektivitet pr. solgte time.


Målrettet arbejdskultur
 

Et opdateret dashboard giver det fulde billede af virksomhedens
performance helt ned til den enkelte medarbejder sat i
forhold til forretningens opsatte mål.

 

Det hele starter med at integrere virksomhedens relevante data til ét samlet overblik, der giver et rationelt fundament for strategisk beslutningstagning med ro i maven. Det er vi blevet eksperter i og vi rådgiver vores kunder til at gøre det samme. 

Investér i fremtiden og investér i datadrevet sikkerhed – vi er dinsparringspartner hele vejen

Vi hjælper med at organisere og integrere al din data til overskuelige visualiseringer. Vi har en masse grundfunktionalitet, som vi kan bruge som udgangspunkt for dashboards til din virksomhed, men vi kan naturligvis også lave tilpassede løsninger. Om det er et generelt overblik til ledelsen, dashboards henvendt til salgsafdelingen, økonomi, produktion eller marketing, så udnytter vi din datas potentiale til at vækste virksomheden på et sikkert og faktuelt grundlag.

Med vores viden og erfaring bliver den manuelle daglige rapportering automatiseret og fejlfri. Ledelsen kan tage strategiske beslutninger på et datadrevet grundlag med ro i maven og din virksomheds drift kan tilpasses og administreres nøje fra dag-til-dag. Det kalder vi projekt- og kapacitetsstyring med positiv bundlinjeeffekt.

 

Hvordan kan vi implementere løsningen hos dig?

Vil du vide mere om vores vækstorienterede data optimeringsstrategi og hvordan din virksomhed kan tage strategiske beslutninger på baggrund af realtids dashboards, så kontakt mig gerne.

Vi kan booke et møde på din hjemmebane.