Fire tips til at opnå succes med datavisualisering i Microsoft Power BI

Datavisualisering er mere populært end nogensinde. Det er et kraftfuldt værktøj til at skabe mening ud af data og kommunikere vigtige pointer til modtagerne.

Menneskehjernen har nemlig nemmere ved at optage informationer fra visualiseringer fremfor standard rapporter og excel-ark. At benytte tabeller og grafer til at kommunikere kvantitativ information er dog ikke altid lige let. Derfor, giver vi i dette blogindlæg fire gode råd til, hvordan du kan gribe datavisualisering an.

Formidling spiller en afgørende rolle for, om værdien af data bliver indløst eller ej. Dette sker ikke per automatik, dermed er det er vigtigt at tillære sig best-practice inden for datavisualisering.

Stephen Few, en af de mest populære eksperter inden for datavisualisering fremlægger betydningen af den rigtige vinkling af data således:

“Numbers have an important story to tell. They rely on you to give them a clear and convincing voice.” – Stephen Few

Guiden skal gøre dig i stand til at formidle en klar historie med den rigtige kontekst og de rigtige data.

4 konkrete råd til enhver datavisualisering

Okay, datavisualisering giver god mening – men hvordan formidler man bedst data med visualiseringer?

Vi giver dig her, fire enkle og brugbar råd, som kan tages i brug med det samme.

De fire råd er:

  1. Kend dine modtagere
  2. Besvar altid et spørgsmål
  3. Vælg de rigtige visualiseringer
  4. Hold det simpelt

Let’s get to it!

 

1. Kend dine modtagere

Det er vigtigt at definere hvem modtagerne af visualiseringerne er. Modtagerne og deres evner til at læse visualiseringer spiller nemlig en stor rolle for, hvordan visualiseringerne skal udarbejdes. Udarbejdes der en tabel over omsætning efter måned, men modtagerne har brug for at få brudt omsætningen ned i aldersgrupper, er modtagernes behov ikke imødekommet.

For at forstå hvilken læsning, der vil være den bedste for målgruppen, skal du svare på følgende 3 spørgsmål:

  • Hvem er modtagerne?
  • Hvilke spørgsmål ønsker de besvaret?
  • Hvad er deres datavisualiserings-behov for at kunne besvare disse spørgsmål?

Brug tid på at forstå modtagerne, inden du kaster dig over at designe visualiseringerne. Målet er at holde modtageren engageret og give dem nyttig information igennem visualiseringerne – hvilket kræver, at man kender dem forinden.

 

2. Besvar altid et spørgsmål

Alle visualiseringer bør fungere som et svar på et spørgsmål. Ved at sikre, at de hver besvarer et spørgsmål, undgår man overflødige visualiseringer, og sørger samtidig for, at man får opfyldt modtagernes behov. Måske har en marketingsmedarbejder et spørgsmål omkring hvilke marketingkanaler der når ud til flest modtagere, hvormed målet er at få skabt en visualisering, som besvarer dette spørgsmål.

Visualiseringer der ikke er udarbejdet på baggrund af et spørgsmål fungerer fint, hvis formålet er at udforske data – men de er knap så nyttige til rapporteringer og præsentationer.

 

3. Vælg de rigtige visualiseringer

Der findes mange muligheder inden for datavisualisering. Dermed er det en værdifuld kompetence, at kunne skelne mellem styrker og svagheder ved forskellige visualiseringer, og finde frem til den mest egnede for den specifikke case.

For at give et hurtigt overblik, gennemgås nogle af de mere kendte visualiseringer: punktdiagram, linjediagram, søjlediagram, og cirkeldiagram.

 

Punktdiagram

Punktdiagram er en god visualisering, hvis man har to numeriske variable, som er variable der holder en talværdi, fx. højde og vægt. Det er en god visualisering, hvis man har til formål at vise sammenhængen mellem to variable, hvor de to koordinater i hvert punkt repræsenterer værdien af variabler målt på en enkelt observation.

Nedenfor ses et punktdiagram, der viser sammenhængen mellem salg og profit for hvert marked. Det viser tydeligt sammenhængen mellem de to variabler, samt giver et overblik over hvordan det er delt ud på forskellige markeder.

 

 

Linjediagram

Et linjediagram minder om et punktdiagram, men til forskel fra et punktdiagram, er det særlig brugbart til at vise ændring over tid. Dermed, har man noget der skal vises over tid, foretrækkes et linjediagram.

Nedenfor ses en graf over omsætning efter måned, hvilket gør det nemt for modtageren at se svingninger i omsætningen i løbet af året.

 

Søjlediagram

Et søjlediagram er en effektiv visualisering til at sammenligne numeriske data på tværs af kategorier. Dermed er den god, hvis man ønsker at se forskelle mellem kategorier, relativt til hinanden.

Nedenfor ses et søjlediagram, der viser omsætning fordelt på produktkategori. Det er dermed enkelt for modtageren at gennemskue, hvilken produktkategori der indbringer hhv. mest og mindst omsætning.

 

Cirkeldiagram

Et cirkeldiagram er nyttig til at illustrere mængdefordelingen af en numerisk variabel, og kan virke mere overskuelig for modtageren end en tabel. Det kan dog være svært at tyde forskellene i mængderne, når de ligger tæt på hinanden. Derfor skal man være varsom, hvornår man anvender den.

Nedenfor til venstre ses en fin illustration, der viser hvilken produktkategori der indbringer hhv. mest og mindst omsætning. Illustrationen til højre derimod gør der svært at tyde forskellene i omsætningen for de forskellige produktkategorier - i dette tilfælde vil cirkeldiagrammet ikke være optimal at anvende.

 

4.      Hold det simpelt

Der er mange muligheder, når først man giver sig i kast med datavisualiseringer. Microsoft Power BI er et let-anvendeligt værktøj, der åbner op for mange funktioner. Man skal dog være påpasselig med ikke at lade sig rive med og inddrage for mange elementer, som gør det sværere at afkode den relevante information. Keep it simple!

Misforstå dog ikke hvad der menes med at holde det simpelt. Brug endelig grøn som en farve der indikerer positive tal og rød som en farve der indikerer negative tal. Men drop de fancy baggrundsbilleder, vilde farveskalaer og skæve linjer. Gå back-to-basics, og oplev en større tilfredshed fra modtagerne. Det vigtigste er, at modtagerne bliver draget af den vigtige information. Hvis ikke informationen er nem at afkode, er de kreative visualiseringer ikke meget værd.

Øverst nedenfor ses et eksempel på, hvordan en visualisering kan indeholde for mange elementer, og dermed forvirrer mere end det gavner. Den nederste visualisering formår omvendt at kommunikere de vigtige informationer omkring omsætning og omkostning per måned, på en enkel måde.

 

 

 

Afslutning

Vi har præsenteret fire råd til at komme i gang med datavisualisering, og givet et indblik i nogle af de parametre, som kan spille en afgørende rolle for, hvorvidt man får succes med det. Hvis du finder ovenstående råd brugbare, kan vi glæde dig med, at vi har meget mere i bagagen til dig!

Novicell har netop udviklet Novicell Insights, der hjælper organisationer til at få et enkelt og overskueligt indblik i forretningen. Novicell Insights er en skræddersyet løsning, der inkluderer de mest relevante visualiseringer til opbygning af rapporter, hvilket hjælper din virksomhed til at få det bedste ud af Power BI. Hvis du ønsker at høre nærmere om dette, eller generelt ønsker yderligere råd og vejledning inden for datavisualisering, er du velkommen til at kontakte os.