Facebookannoncering – hvad er den optimale frekvens?

Du har nok gættet det – der findes ikke et entydigt svar, når det kommer til den optimale frekvens, som dine Facebookannoncer skal vises for målgruppen. Det afhænger nemlig både af kampagnemålsætningen og den øvrige marketingindsats. I artiklen her giver vi nogle bud på, hvordan du kan arbejde med optimering af annoncefrekvensen baseret på dine mål.

 

Lad os starte med at få grunddefinitionerne på plads:

Hvad betyder Facebooks annoncefrekvens?
Frekvens er det gennemsnitlige antal gange, en person har set din annonce på Facebook. Formlen for udregningen af Facebook annoncefrekvens er antallet af annonceeksponeringer divideret med rækkevidden for annoncen.

Hvad er eksponeringer?
Det totale antal gange din annoncer er vist på Facebooks platforme.

Hvad er rækkevidde?
Det antal personer, som har set dine annoncer mindst én gang. En person i din kampagnes målgruppe kan blive eksponeret for dine annoncer på Facebooks platforme mere end én gang. Her vil frekvensen være større end 1.


Den optimale Facebook annoncefrekvens

Som nævnt i indledningen afhænger den optimale annoncefrekvens i høj grad af kampagnemålsætningen og den øvrige marketingindsats på tværs af kanaler (marketingmixet).

Brandingkampagner (Top Funnel), hvor målet er øget kendskab, kræver en anden frekvens end kampagner, hvor målet er konverteringer som fx køb.

Frekvensen kan være et redskab til at styre og skabe øget opmærksomhed og genkendelse af din kampagne. Ønsker man at skabe opmærksomhed, genkendelse og handling, så kan det være en fordel at opretholde en høj frekvens, så samme annonce vises flere gange til samme person i din målgruppe.

Hvis man derimod ønsker at maximere opmærksom og kendskab, så kan det være en fordel at kontrollere og styre kampagnens levering ved at opretholde en lav frekvens og dermed øge kampagnes rækkevidde.

Facebooks annoncefrekvens påvirkes (og kan kontrolleres) af flere faktorer, herunder blandt andet kampagnebudgettet eller annoncesættets målgruppestørrelse.

 

Hvordan kvalificeres annonceeksponering og annoncefrekvensen?

Det er vigtigt at være opmærksom på, at ikke alle annonceeksponeringer er ens og dermed ikke har samme kvalitet. Når man vurderer annonceeksponeringer, så er følgende faktorer relevante at tage højde for i vurderingen af en eksponering.

 • Scroll-hastigheden hos den enkelte person i målgruppen
 • Annoncens format og komposition
 • Platformen og placeringen hvor annoncen vises

Når du skal vurdere frekvensen på din kampagne, er det meget relevant at se på:

 • Målgruppes størrelse
 • Kampagnens budget
 • Annoncens indhold
 • Den samlede tid som personen i målgruppen anvender på at se annoncens indhold

Facebooks annoncefrekvens afhænger således af flere variabler og kombinationer, som du skal være opmærksom på, når du vurderer, om din Facebook kampagnes annoncefrekvens er i den høje eller lave ende – eller helt tilpas.

 

Sådan kan du vurdere frekvensen på Facebook

Forestil dig, at din Facebookannonce vises for en person, der scroller hurtigt igennem feedet på Instagram. Din annonce vises i det splitsekund, hvor brugere holder en kort pause for at scrolle videre.

Instagram tæller en annonceeksponering fra det øjeblik, en annonce vises på skærmen (større end 0 pixel og mere end 0 sekunder) – derfor tæller den viste annonce altså som en visning, selvom personen i målgruppen nærmest ikke ser/opfatter annoncen.

Den efterfølgende dag er den samme bruger i gang med at gennemse Facebook stories og ser tre sekunder af den samme annonce. Frekvensen er nu ikke længere 1, men 2.

Selvom personen i målgruppen ikke var opmærksom på den første annoncevisning (pausen i feed scrollet dagen før), vil annoncøren nu kunne læse en annoncerapport, som viser en frekvens på 2 – også selvom det mere nøjagtige frekvenstal er 1 frem for 2.

 

Facebooks annoncefrekvens er en gennemsnitbetragtning

Ser man på en gennemsnitlig frekvens på 3, vil nogle brugere måske kun have set den specifikke annonce én gang, imens andre har set den over 10 gange eller mere. Gennemsnittet vil dog ligge omkring de 3 annonceeksponeringer per person i målgruppen.

For konverteringsbaserede kampagner er den manuelle ”frekvensgrænsekontrol” ikke tilgængelig. Dette skyldes primært, at algoritmen har brug for ”frihed’ til at tilpasse og udregne den optimale frekvens for personen i kampagnens målgruppe. Selvom det ikke er muligt manuelt at styre frekvensen, så er det stadigt muligt indirekte at styre niveauet for din kampagnens annoncefrekvens via de føromtalte faktorer – målgruppens størrelser, budget og annoncetype og indhold.

Det er en vigtig disciplin at kontrollere annoncefrekvensen på Facebook. Du ønsker nemlig ikke, at dine annonce skal overeksponeres for denne samme person, men derimod ønsker man som annoncør at opnå et tilpas antal annonceeksponeringer hos målgruppen, således at de bliver påvirket til handling.

Sådan kan du kontrollere og optimere annoncefrekvensen

 • Når du målretter mod mindre segmenter, kan det være en fordel at anvende dynamiske annoncer og/eller manuelt styre frekvensbegrænsningen på kendskabsbaserede kampagner. Særligt hvis annoncerne er statiske.
 • Hold øje med performancevariablerne ”Rangering af kvalitet”, ”Rangering af interaktionsrate” og ”Rangering af konvertering” på annonceniveau, som vurderes fra under- til og over middel.
 • Anvend automatiserede regler til at overvåge din frekvens og opsæt regler for, hvilken frekvensgrænse du maksimalt vil have. Hvis frekvensen overstiger din fastsatte grænse kan du lave en regel således at du modtager en notifikation og dermed kan tage action.
 • Hold øje med kampagnens overordnede resultater. Hvis dine resultater begynder at blive dårlige, kan det være et resultat af for høj en annoncefrekvens (din målgruppe bliver trætte af at se den samme annonce flere gange).

 

Så hvad er den optimale annoncefrekvens?

Der findes ikke et gennemsnit eller en fast frekvens, som er optimalt.

Den optimale frekvens afhænger af din kampagnes målsætning, og det resultat som du ønsker at opnå. Tilpas din frekvens således at din kampagne leverer det maksimale antal resultater til den bedste pris.