Få opbakning til dit Business Intelligence projekt

Tilgangen til BI løsninger i virksomheder udvikler sig i disse år og er mere tilgængelige (og også billigere) end tidligere. Det er dog stadig en stor investering for mange virksomheder.

Det er derfor vigtigt, at du kan overbevise personer i ledelsen om, at det er en nødvendig investering. Har du ikke buy-in fra ledelsen, er projektet dømt ude. Brug derfor tid på at undersøge, hvordan du får opbakning til projektet og den valgte tilgang.

Artiklen her hjælper dig til at få en stærk sponsor i én eller flere personer fra ledelsen. Det vil hjælpe til at få projektet godkendt og forsvare projektet over for eventuelle 'tvivlere' i virksomheden.

Vis, hvad det koster ikke at implementere BI

Ledelsen er som regel lydhøre, når det kommer til tal. Specielt store tal. Begynd derfor med at undersøge, hvad I har af udgifter til nuværende løsninger, som et nyt BI setup kunne erstatte. Det inkluderer også, hvad I sparer ved automatisering og administration af rapporter og data.

Det kan både være manuelt opdaterede regneark og lagring af data, I alligevel ikke bruger. Der kan være rapporter fra salgsafdelingen, der bygger på dårlig datastruktur og tvivlsomme tal - eller manuelle og langsommelige processor med dataudtræk og formatering. Alt sammen noget, som en moderne BI løsning klarer hurtigere og billigere.

Det er vigtigt, at du er realistisk i dine estimater for at skabe den bedste case.

Vis afkastet fra investeringen

Hvis du kan vise konkrete besparelser på den nuværende drift, kan du indhente tilbud for at lave en business case på projektet.

Hvor lang en periode kan du se frem til, før du rammer et positivt return on investment (ROI)? Og kan du se afledte effekter af projektet? Fx salgsmedarbejdere, der før brugte tid på at lave manuelle salgsrapporter, kan nu i stedet fokusere på at sælge produkter. Leads hos marketing og salg kan blive bedre kvalificeret med opdateret data om kundeadfærd.

Dermed er BI ikke blot er en udgiftsminimering, men kan også øge indtægterne.

Find allierede

Er du selv frustreret over manglende indsigt i jeres egne data? Så er du nok ikke den eneste. Find personer i andre afdelinger, som oplever det samme og alliér dig med lederne fra afdelingerne.

Nogle gange kan din største modstander blive din vigtigste partner i projektet, hvis de bliver inddraget rigtigt. Vis, at deres input er vigtige, og giv dem en rolle i projektet. Hvis I sammen udvikler en plan for, hvordan BI kan hjælpe på tværs af organisationen, vil I stå stærkere, når forslaget skal præsenteres for ledelsen. Samtidig deler I måske også udgifterne til projektet.

Fokusér på målet

Ledelsen arbejder med jeres virksomhedsstrategi og målsætninger hver dag. Begynd med at definere, hvordan BI i virksomheden hjælper med at opfylde netop de målsætninger, ledelsen har sat ud. Brug eventuelt eksempler fra andre virksomheder, der har implementeret BI og oplevet resultater, som også jeres egen ledelse er interesserede i.

BI kan - udover at forbedre bundlinjen - også hjælpe med at opnå interne mål:

  • At give større gennemsigtighed i, hvordan ressourcer bliver brugt
  • At gøre det nemmere at dele status for KPIer
  • At have live-opdaterede data (fremfor et dagligt/månedligt/årligt billede)

Vær konkret - vis dynamikken

Så hvordan overtaler du så ledelsen til BI? Det gør du ved at vise, hvad BI kan - helt konkret. Vis jeres egne tal implementeret i fx PowerBI eller brug data fra en lignende organisation. Her kan en BI-partner være en hjælp, så du med sikkerhed demonstrerer brugbare rapporter.

Brug live-demonstrationer til at så et tankefrø om, hvad projektet kan bidrage med i hverdagen, potentialet ved BI. Men husk at understrege, at demonstrationen er en demonstration. Der er stor forskel på testdata og det færdigt produkt - en velfungerende Business intelligence løsning kræver den nødvendige investering og tidsramme.

Med de fem trin er du godt på vej til ledelsens opbakning. Hos Novicell hjælper vi jer gennem forhindringerne, og til en succesfuld implementering af et BI-setup, der giver mening for jeres forretning.