E-handelsløsninger: Husk nye regler 15. feb. 2016

Den fælles, europæiske klageportal ODR (online dispute resolution) er lige på trapperne. Her kan du se, hvad du skal ændre i din netbutik inden 15. februar 2016.

Hvad er ODR?

Formålet med den fælles europæiske klageportal er, at klageforløb skal foregå mere smidigt for både kunde og virksomhed. Portalen oversætter klagen - fra kundens sprog til virksomhedens - og sikrer enighed blandt parterne omkring valg af klageinstans.

Systemet skal anvendes fra 15. februar 2016 og gælder udelukkende BtC handel. Det er Europa Kommissionen, der står bag systemet, der er gratis at anvende.

3 ting, du skal ændre

Du skal fremover have følgende på din e-handelsløsning:

Det kan fx placeres i et tydeligt afsnit under kundeservice / handelsbetingelser. Nederst på siden finder du et tekstforslag.

Sælger du direkte via mails?

Hvis du sender en mail med et tilbud, skal mailen også indeholde et link til ODR platformen. Men hvis kunden skal forbi dit website for at afgive ordren, behøver du kun link på websitet.

Gælder også ved danske kunder

Selvom du primært sælger til danske forbrugere slipper du desværre ikke for at henvise til ODR platformen. Men i praksis vil det være en omvej for en dansk kunde at bruge platformen til en klage over dit danske firma. Her bør du i stedet henvise den enkelte til forbrugerklagenævnet.

Mere information

Find mere information på www.forbrugereuropa.dk - eller kontakt Novicell, hvis vi skal hjælpe med din opsætning.

Forslag til webtekst

Forbrugereuropa.dk kommer med følgende forslag til tekst på website og i emails:

Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse xx@yy.dk