Ekspertenes råd til digital strategi

Vi oplever ofte, at vores kunder kæmper med at lægge en digital strategi for deres forretning online. Måske fordi 'online' kan virke en smule uoverskueligt, da det dækker over en bred vifte af platforme. Men en digital strategi, som indeholder de rette værktøjer, kan gøre din online tilstedeværelse mere målrettet, mere effektiv og mere proaktiv.

Men hvordan kommer du så i gang? Det var netop hvad tre hold speakers fortalte om til konferencen Forretning Online d. 2. juni i Aarhus.

Her får du ét af deres mange gode råd til digital strategi - Eller hør dem alle, når vi gentager succesen i København.

1. Opsæt de rette mål og vurdér værdien af onlinekanalen

Budskabet fra OK's onlinechef, Heidi Colin, var klart: Identificér dine primære og sekundære KPI'er (Key Performance Indicators) - dvs. primære mål og sekundære mål for din online kanal i form af mikrokonverteringer og makrokonverteringer. Det er altså de Call-to-Actions, som reelt skaber værdi for forretningen.

Når du først har gjort det, er du herefter i stand til at værdisætte din online kanals bidrag til forretningen, og så kan du finde frem til, hvilke initiativer der rykker eller ikke rykker organisationen tættere på det overordnede forretningsmål.

Når du kender værdiens størrelse, kan du lave regnestykket: Værdi skabt - Omkostninger = Overskud (/Underskud). 

2. Skab de rette rammer i organisationen for digital udvikling

Henri Brorson, Krifas digitale udviklingsleder, havde en fundamental, men meget vigtig pointe med sig: Digital udvikling kræver en organisatorisk ramme, hvor der er tæt kobling mellem den digitale udvikling og driften i forretningsområderne. Ellers bliver konsekvensen, at der ikke udvikles det, som organisationen eller kunderne har behov for, men i stedet blot udvikler ideer - og altså ikke løser problemer. 

Det kræver, at I indbygger beslutningskraft og budget, så I er klar til at handle. Og at I plejer jeres interessenter på tværs af organisationen – og på alle niveauer.

Hos Krifa har man derfor taget konsekvensen og skabt et Digitalt Udviklingsforum. Det er et tværorganisatorisk forum med repræsentanter fra relevante afdelinger, og hvor ansvaret for den digitale udvikling ligger placeret. 

Hør mere om Krifas unikke tilgang til digital udvikling på konferencen i København den 1. september.

3. Få en sponsor - og overbevis topledelsen 

Troels D. Bruun, Corporate Online Manager hos LINAK, og Kristian Bilenberg, Digital Strategy Manager hos Novicell, stod sammen om et oplæg om international digital strategi. 

Deres vigtigste pointe er, at at starte med topledelsen, når I skal have opbakning til strategien. 

Led efter en sponsor i topledelsen, d.v.s. én der bakker op over for resten af ledelsen. Så følger den øvrige topledelse trop og senere organisationen.

Spørgsmålet er, hvordan man i første omgang får overbevidst sin sponsor og resten af topledelsen? Her lyder svaret: Sæt beløb på onlinepotentialet og lav en businesscase. Det er de økonomiske argumenter, som virker mest overbevisende.