Digital Marketing Governance

De 5 road blocks, du som Digital Marketing Manager SKAL over for at få succes med digital marketing

Jeg arbejdede i mange år som Onlinechef hos energiselskabet OK. Det var altså mig, der havde ansvaret for det digitale team, og for at OK’s digitale kanal performede bedst muligt. Det var en spændende tid! Men det var ikke altid lige let. Jeg følte tit, at jeg måtte kæmpe for at få lov til faktisk at levere de resultater, jeg kunne se ligge lige der for næsen af os.

Ind til den dag, hvor jeg pludselig indså, hvad årsagen bag mine udfordringer var. Herfra vendte udviklingen radikalt...

Jeg var konstant udfordret af mangel på tid, ressourcer og forståelse i organisationen for kanalen og dens betydning for forretningen.

Det interessante er, at jeg gennem de sidste 3 år i rollen som strategikonsulent har erfaret, at det er præcis de samme udfordringer, der går igen hos diverse Digital Managers ude i de danske virksomheder (og hos Online Marketing Managers, Head of Digital, Onlinechefer eller hvad din tiltel nu er). Og det er vel at mærke hos både BtB og BtC virksomheder, på tværs af brancher og uafhængigt af virksomhedens størrelse.

 

Her er de 5 største barrierer, som de danske Digital Managers oplever står i vejen for deres evne til at skabe resultater og få succes med deres job: 

 1. Der mangler tid eller ressourcer i forhold til den mængde af opgaver, der forventes løst
 2. Der er ikke defineret retning eller mål for kanalen
 3. Der mangler forståelse i organisationen for kanalens betydning og værdi
 4. Der er uklare beføjelser og rigtig mange snitflader, der ønsker indflydelse på beslutningerne i kanalen
 5. Der mangler de nødvendige systemer og teknologi

Kan du genkende udfordringerne? Så er du altså på ingen måde alene!

Og lige som udfordringerne er de samme fra virksomhed til virksomhed, så er den bagvedliggende årsag også den samme. Og denne årsag er i virkeligheden den største og første barriere, du bør forholde dig til - nemlig de overbevisninger, der er knyttet til Marketing:

 

 1. Marketing er en servicefunktion
  Marketing er sat i verden for at supportere de øvrige forretningsområder i organisationen med at nå deresmål
 2. Marketing er et costcenter
  I modsætning til fx Salg, der er et profit center. Dvs. Marketing betragtes ikke som en funktion med direkte indflydelse på forretningens indtjening

 

Og så længe jeres digitale team er knyttet til Marketing, så gælder de overbevisninger også for Digital.

Kan du se udfordringen?

Du oplever sandsynligvis, at I løber rundt i små cirkler for at nå at supportere alle jeres velmenende kollegaer, der gerne vil have jeres hjælp. Og at jeres prioritering mere handler om, hvem der får hvad og hvornår – og aldrig OM det giver mening at bruge ressourcer på den specifikke opgave. Så du når aldrig derhen, hvor der er tid til at optimere effekten i kanalen. Eller til at teste en ny idé af, der kunne generere langt flere leads. Eller til at sikre, at I driver kanalen i den retning, der giver mening for forretningen. Og det gør du ikke, fordi I er en servicefunktion.

Så du bringer sandsynligvis jævnligt emnet ressourcer og hænder på banen. Men uden held. For I er jo en del af et cost center. Og enhver organisation vil helt naturligt kæmpe for at holde omkostningerne til deres cost centre så langt nede som overhovedet muligt – de da jo ikke har direkte indflydelse på indtjeningen.

Og det er her, du skal tage fat!

Opgave #1: Vis jeres indflydelse på indtjeningen

For når I arbejder digtialt, så HAR I indflydelse på indtjeningen. Selv hvis du ikke genererer direkte salg i jeres digitale kanal (det gør fx BtB virksomheder sjældent), så er kanalen til gengæld en vigtig fødekilde af leads til salgsorganisationen. Og du har endda mulighed for at dokumentere det.

Og netop dokumentationen er din første og vigtigste opgave. Hvis du vil nedbryde de begrænsende overbevisninger, som holder dig tilbage fra at matche mængden af ressourcer med mængden af opgaver (udfordring 1). Så må du dokumentere, at I faktisk genererer værdi for forretningen i kanalen – udover bare trafik til sitet og likes på Facebook.

Opgave #2: Vis det uudnyttede potentiale

Din næste opgave er at påvise, at der er mere potentiale at hente. ”Uudnyttet potentiale!” Det er der ingen ledergruppe, der bryder sig om at lade ligge urørt.

Det kan du vise ved at dokumentere, hvor mange ressourcer I bruger på opgave X, og hvor lidt effekt forretningen har fået ud af det. Mens de ressourcer, som I har brugt på opgave Y til gengæld har genereret meget større effekt. Så hvad ville der mon ske, hvis I flyttede nogle af ressourcerne fra opgave X over til opgave Y? Og hvad ville det mon betyde for resultaterne, hvis I i højerede grad fokuserede jeres indsatser, der hvor det har størst effekt for forretningen, fremfor at sprede jeres ressourcer ud på alle ønsker og idéer i organisationen uden skelen til effekten. Brug din effektmåling til at tage denne slags diskussioner med ledelsen. Og illustrer også gerne den estimerede effekt af at fokusere jeres indsatser.

Opgave #3: Opsæt de rigtige, forretningsorienterede mål

Så snart du er begyndt at påvise sammenhængen mellem dine digitale indsatser og værdien for forretningen, så har du allerede opnået et helt andet fokus i ledelsen end du har haft hidtil.

Nu er det tid til din opgave nr. 3: at afstemme målene for kanalen sammen med ledelsen. Spørg ledelsen, hvilke af jeres øverste forretningsmål den digitale kanal skal levere ind til. Jo tættere I kan knytte forretningens øverste mål med kanalens mål – jo større opmærksomhed og forståelse vil du have fra ledelsen. Og jo bedre du er til at holde fokus på de kanalmål, der hænger sammen med forretningens mål, jo lettere adgang vil du få til ressourcer til både hænder og systemer (udfordring 1 og 5). For nu taler du ledelsens sprog, og de kan se den direkte indflydelse på indtjeningen (udfordring 3). Den indflydelse kan de ikke se, hvis de resultater du viser dem handler om  trafik og afvisningsprocenter, antal sete sider og downloadede PDF’er.

I takt med, at du dokumenterer jeres resultater, vil du automatisk lige så stille opbygge en forståelse for værdien af kanalen - ikke kun hos ledelsen, men også bredt i organisationen (udfordring 3). Og effektmålingen vil samtidig give dig vægtige argumenter, når de mange velmenende kollegaer gerne vil have indflydelse på opgaverne og prioriteringen i kanalen (udfordring 4).

Opgave #4: Skab retning på den længere bane med en strategi

Nu har I opstillet nye forretningskritiske mål for kanalen, og du har påvist et uudnyttet potentiale. Den næste oplagte snak med ledelsen handler om, i hvilken retning I skal drive kanalen for at lykkes med at realisere det uudnyttede potentiale. Og hvad jeres ambition for kanalen er. Hvad vil I fx gerne have opnået med kanalen om 3 år (udfordring 2).

Jeg vil anbefale, at I definerer en strategi for kanalen med de 3 vigitigste strategiske fokusområder, som I skal fokusere på, hvis I skal lykkes med at realisere jeres mål på længere sigt. Med en strategi vil I sikre jer, at der hele tiden er retning på jeres indsatser, så strategien fungerer som en tjekliste for jeres fokus og brug af jeres ressourcer (udfordring 2). Den vil samtidig hjælpe dig i det daglige med at give ”arbejdsro”, når de mange kollegaer kommer med ønsker og idéer. Hvis det ikke ligger inden for strategien, så er det ikke optimalt for forretningen, at I bruger ressourcer på at i den retning (udfordring 4).

Og samtidig vil strategien vise, hvad I har brug for af ressourcer, hænder, nye systemer og teknologi (udfordring 1 og 5).

Grib styrepinden

Der er altså heldigvis en vej igennem! De 5 barrierer kan nedbrydes, så du lykkes med at skabe langt større resultater for forretningen. Jeg gik selv den her vej, da først jeg havde fået øje på den bagvedliggende årsag. Og allerede 1 år efter implementeringen af vores nye fokus havde vi løftet resultaterne i kanalen med 30 %.

Så smøg ærmerne op og grib styrepinden. Så er du godt på vej mod succes og større resultater. Jeg hepper på dig hele vejen!

 

Har du brug for hjælp eller sparring til dine digitale tiltag?

Hos Novicell arbejder vi med det, vi kalder et Digital Performance Team, der netop har fokus på at fjerne ovenstående barrierer, og sikre best practice performance på tværs af alle digitale discipliner.

Læs mere her

 

Artiklen er oprindeligt skrevet af Digital Strategy Manager, Heidi Collin, til marketcommunity.com

Læs den relaterede artikel "Sådan håndterer du dit marketingbureau"