Digital forretningsstrategi kræver forandringsledelse

Organisationerne glemmer ofte de organisatoriske forandringer, når deres nye digitale forretningsstrategi skal implementeres.

Uanset hvad forretningsstrategien indebærer, vil den typisk medføre ændringer i jeres måder at samarbejde på, i arbejdsprocedurer - og måske endda i jeres kultur.

Ledelsen bør derfor forberede organisationen på kommende forandringer og opretholde et agilt setup. Derfor anbefaler Novicells digitale strategikonsulenter, at I tænker forandringsledelse ind som redskab, når I skal realisere den digitale forretningsstrategi. 

Artiklen her peger på 3 vigtige områder og tilhørende spørgsmål, ledelsen bør have in mente - så I ikke bliver blandt de 84 % af virksomheder, der aldrig lykkes med den tiltænkte digitale transformation.

Eksempel på organisatoriske forandringer

Lad os sige, I ønsker fokus på personaliseret kommunikation på tværs af hele kunderejsen. Dvs. at I vil målrette marketingindsatser baseret på data om kundens præferencer, adfærd i diverse kanaler og tidligere køb.

Hvis I skal lykkes med at skabe en sammenhængende kunderejse på tværs af alle kontaktpunkter, stiller det ikke alene nye krav til interne systemer og data. Jeres interne arbejdsprocesser og samarbejdet på tværs af afdelinger ændres også. I skal nu tage stilling til fx:

 • Hvor håndterer salgsafdelingen de leads, der kommer ind via nye automatiserede marketingkanaler?
 • Er det IT eller marketing, der sikrer sammenhæng på tværs af kanaler og shops, hvis produkt-content nu skal produceres i 8 forskellige varianter?
 • Hvordan udveksler SoMe manageren og kundeservice kundedata, så begge parter er up-to-date til næste dialog med kunden?

Sådan lykkes I med implementering af strategien

Det er svært at opstille en decideret model for forandringsledelse. Men vi har samlet 3 organisationsmæssige punkter, du bør overveje i forbindelse med implementering af en digital forretningsstrategi. 

1. Skab de nødvendige rammer for medarbejderne

Medarbejdere er ikke nødvendigvis modstandere af forandringer - medmindre de ikke er klar over, at de kommer.

Det er derfor vigtigt at være på forkant og inddrage hele organisationen fra start. På den måde sikrer du, at medarbejderne er klædt på til at løfte opgaven.

Forsøg at svare på følgende spørgsmål:

 • Hvilke medarbejdere bliver involveret i den digitale strategi?
 • Hvordan kommer den digitale strategi til at påvirke de enkelte medarbejdere?
 • Har medarbejderne de rette kompetencer til opgaven?
 • Har medarbejderne forstået, hvorfor disse forandringer er en fordel for virksomheden og dem selv?
 • Har medarbejderne de rette mål, der skal være med til at understøtte den nye strategi, så der er et incitament til at realisere den?

2. Overblik over arbejdsprocedurer

Det er også vigtigt at overveje, hvilke gamle arbejdsprocedurer, der skal nedprioriteres eller helt fjernes. Her er det væsentlig at forsøge at svare på disse spørgsmål:

 • Hvilke konkrete opgaver skal nedlægges?
 • Hvilke nye arbejdsprocedurer skal prioriteres?
 • Hvem er de rette til at udføre opgaverne?
 • Skal vi uddanne eller ansætte nye profiler? (og er der afsat tid?)
 • Er der afsat nødvendigt budget til indkøb af nye digitale systemer?

Når Novicells strategikonsulenter rådgiver kunder om deres medarbejdere og arbejdsprocedurer, bruger vi ofte værktøjet kompetence-mapping. Det giver et solidt overblik over, hvilke kompetencer der er brug for - fx ift. ny digital forretningsstrategi. Værktøjet hjælper med at identificere mulige gaps mellem nuværende og fremtidige kompetencer, og hvad der skal til for at lukke det her gap.

På samme måde udfører vi også opgave-mapping, der giver oversigt over de forskellige arbejdsproducerer, og hvilke ressourcer de forskellige opgaver kræver. Opgave-mapping hjælper ledelsen med at finde ud af, hvilke arbejdsopgaver, der skal prioriteres og hvilke der skal nedlægges. Det giver også den enkelte medarbejder overblik over prioritering af egne ressourcer i overensstemmelse med strategien.

3. Fokus på dialog og tværfagligt samarbejde

En digital transformation letter mange processer, men kræver ofte et andet samarbejde på tværs af organisationen. I den forbindelse bør du overveje jeres organisations- og samarbejdsstruktur.

Flere af Novicells strategikunder har haft gavn af at etablere et tværfagligt digitalt forum, som sikrer, at hele organisationen inddrages i den digitale transformation. Ofte oplever vi også, at den digitale afdeling rykkes ’højere op’ i organisationen og refererer direkte til øverste ledelse.

Der er flere forskellige måder, virksomheder kan organisere sig på i forbindelse med en ny strategi, så du bør overveje følgende:

 • Skal I ændre samarbejdsstrukturerne mellem de forskellige fagområder?
 • Har I den mest hensigtsmæssige organisationsstruktur for at potentialet af digitalisering kan realiseres?
 • Kan nogle afdelinger potentielt frygte ’kannibalisering’ pga. nye digitale prioriteringer?
 • Hvor i organisationen skal ansvaret for den digitale forretningsstrategi placeres? 

Det fremadrettede arbejde med digitalisering af jeres forretning

Et digitaliseringsprojekt tager tid - som alle andre udviklingsprojekter. I takt med at teknologien konstant udvikles bliver forandringsledelse, omstillingsparathed og agilitet centrale nøgleord.

 

5 trin til digital transformation

Som sagt, så er der ifølge Forbes 84% af virksomhederne, der ikke lykkes med den tiltænkte digitale transformation. Men hvorfor er der så langt fra intentionen om at udnytte de digitale muligheder til den reelle eksekvering og de ønskede resultater? 

Det giver Novicell et bud på i 5 brugbare blogindlæg.

Hent artikel-serien