Business Intelligence strategi

Business Intelligence (BI) bliver i disse år en stadig mere integreret del af virksomheders planlægningsprocesser. BI leverer et datagrundlag, som ledelsen kan basere beslutninger på, og får derfor en fremtrædende rolle som strategisk værktøj. Det betyder også øget investeringsvillighed og højere prioritet i virksomhedens systemlandskab. BI er med andre ord blevet populært.

En god investering

Det amerikanske analyseinstitut Nucleus Research fandt i 2014 frem til, at for hver krone, der er brugt på analyseværktøjer, er der et afkast på 13 kroner for investeringen. Analyseværktøjer er softwareprodukter som Power BI, Tableaux, Qlik, Targit og mange andre. Afkastsanalysen forklarer motiverne bag det skærpede fokus og den øgede investeringsvillighed indenfor BI i disse år. Det er en god investering at analysere sine data, og analyseværktøjer gør det lettere end nogensinde før.

I dette indlæg fremlægger vi, hvorfor det er vigtigt for din virksomhed at have en strømlinet BI-strategi, samt hvordan du lægger sådan en.

Strategien bør være på plads, uanset om man vælger at etablere et datawarehouse eller trække sine data direkte fra kilderne ind i analyseværktøjet.

Et stærkt fundament under virksomheden

BI er overordnet en proces og en række kompetencer, der kan transformere data til viden, som kan bruges i forretningsmæssig sammenhæng. Begrebet dækker også over teknologien, der indsamler og organiserer virksomhedens data.

Transformation og udnyttelse af data giver virksomheder et rationelt fundamentet at tage beslutninger ud fra. Det erstatter ikke ledelsens evne til at stille spørgsmål og træffe beslutninger, men komplementerer lederens viden og analytiske evner med det korrekte datagrundlag.

BI kan bruges til rapportering, visualisering og analyse af data. Derudover er det et fundament for budgettering, advanced analytics samt udforskning af data.

Et konkret indsatsområde, hvor BI kan skabe værdi, er i HR-afdelingen. Det kan du læse mere om i dette interview, som jeg har givet til finduddannelse.dk

Læs artiklen Brug Business Intelligence i jeres HR-arbejde

Sæt en kurs og hold den

Strategier er virksomheders langsigtede planer for opnåelsen af et fremtidigt mål. Strategien giver interne interessenter mulighed for at ensrettet deres arbejde og beslutningsprocesser for at opnå virksomhedens fælles mål.

En BI-strategi er en plan for, hvordan BI kan understøtte virksomhedens øvrige strategi. Strategien er med til at sikre, at selvom implementeringen sker i små skridt, som ofte starter ved en enkelt afdeling, bliver løsningen ikke uoverskuelig og usammenhængende.

Elementer i din strategi

Vi opdeler en BI-strategi i 5 byggesten:

  1. Målsætninger
  2. Behov
  3. Udbytte
  4. Teknologi
  5. Organisation

1. Målsætninger

Målsætninger handler om at etablere et ståsted og formulere et ønske om at udvikle forretningen: Hvor er vi nu? Hvor datamoden er min virksomhed? Men også hvad virksomheden vil have ud af BI generelt, og hvor fokus skal være.

2. Behov

Den anden byggesten omhandler behovet for BI i virksomheden og indeholder spørgsmål som f.eks.: Hvilken viden ville konkret kunne flytte vores forretning? Herunder også en beskrivelse af et ønsket fremtidigt stadie for datakompetencer samt en liste over prioriteringer og projekter, der skal understøtte denne ambition.

3. Udbytte

Udbyttet redegør for BI's value proposition, det vil sige forudsete fordele ved implementeringen af BI i virksomheden. Dette leder til nogle KPI’er i forhold til BI. Denne proces skal munde ud i en business case for BI-projektet.

4. Teknologi

Teknologi-stenen indeholder både de forskellige datakilder, hvorfra man ønsker at trække data, men også arkitekturen og standarderne omkring BI i virksomheden samt valg omkring, hvordan man vil opbevare sine data (fx et Data Warehouse), samt hvilke(t) analyseværktøj(er), man vil anvende.

5. Organisation

Den sidste byggesten til en god BI-strategi omhandler organisationen generelt. Her er fokus på at kortlægge, hvordan processen og BI generelt skal styres. Dette indeholder en proces for, hvordan organisationen skal uddannes i BI, og hvordan man kan få support. Derudover skal virksomheden også klarlægge, hvem der har ansvaret for processen. Hvis arbejdet med BI startes op i de enkelte afdelinger uden central forankring, kan processen lede til splittelse imellem forskellige afdelinger, da de sandsynligvis vil have forskellige måder at gøre tingene på.

Det sidste råd er et gængs råd inden for strategi og forandringsledelse: Undervurder aldrig kulturen og medarbejderes (og ledelsens) modstand mod forandringer, de ikke er bekendte med. Udarbejd derfor et road map, så alle deltagere i processen ved, hvornår hvilke dele skal færdiggøres. Dette vil også hjælpe udenforstående medarbejdere med at få et overblik.

Sæt i værk

Der er mange faldgruber, og fraværet af en gennemarbejdet BI-strategi kan have store konsekvenser for virksomheden. En af de mulige konsekvenser kan være et unødigt kompliceret og dyrere BI-projekt end nødvendigt.

Manglen på en klar, veludviklet og artikuleret BI-strategi samt den rette støtte hos de relevante ledere er blandt de hyppigste grunde til, at BI-initiativer ikke indfrier deres fulde potentiale eller helt fejler.

– Bill Hostmann, tidl. VP for Gartner

BI-strategien sikrer, at alle i organisationen trækker i samme retning, og at processerne er strømlinede. Strategien er med til at sikre en fuld udnyttelse af virksomhedens BI-potentiale ved at tænke processen igennem hele vejen til intern markedsføring, uddannelse, support og skaleringsmuligheder.