Business Intelligence - internt i Novicell

Novicell har en ambition om at bruge Business Intelligence som datarapporteringsværktøj rundt om i de forskellige afdelinger. Hvorfor? Fordi vi ikke vil famle i blinde, når vi definerer KPI'er og målretter indsatser i virksomheden.

Vores BI-specialist Jens Hagbard Grønkjær står i spidsen for projektet, som vi fortæller om her i artiklen.

Hvor er vi startet?

Processen med at forankre Business Intelligence i Novicell er startet med interviews med ledergruppen. De har skullet afdække de målepunkter, som er essentielle for hver enkel leder afhængig af deres ansvarsområde.

På et overordnet niveau er det vigtigste spørgsmål, hvilke måleparametre der medfører EBITDA - altså hvad der udgør resultatet af den primære drift før afskrivninger og nedskrivninger.

Vores softwareudviklingsafdeling er virksomhedens største produktionsenhed, og vi er derfor startet med at implementere Business Intelligence her.

Novicells step 1: Produktionsdata

Konkret har vi udtrukket dataene i vores timeregistreringssystem og CRM-system og indført dem i Microsoft Power BI.

Her er de blevet udstillet i en række rapporter og figurer og efterfølgende sat sammen i et dashboard på en måde, så vores udviklingschef, Lasse Cederstrøm, kan få indsigt i netop de processer, som han har ansvar for.

Med sit skræddersyede dashboard kan Lasse bl.a. følge med i:

  • Om ordrer i pipeline og afdelingens ressourcer stemmer overens
  • Forholdet mellem antal afviklede projekttimer i forhold til estimatet
  • Timefordelingen på kundeprojekter og internt arbejde

Hvorfor er BI-dashboardet værdifuldt for Lasse?

I Novicell har vi altid gjort os umage med at holde øje med vores målepunkter. Men forskellen er nu, at vi med Business Intelligence får visualiseringer, der går på tværs af datakilder, hvilket gør det nemmere ikke kun at følge med i målepunkter, men også kigge nærmere ind i dem.

For Lasses vedkommende kan han meget nemt undersøge sammenhængen mellem produktion, ordrer, ressourcer og omsætning, da dataene fra vores timeregistreringsystem og dataene fra vores CRM-system er kædet sammen i Lasses dashboard.

Desuden er dataene i dashboardet langt mere dynamiske, end det er tilfældet i de oprindelige systemer. Det skyldes de funktioner, som Microsoft Power BI har:

  • Mouseover på en graf viser de vigtigste nøgletal i et lille vindue
  • Drill down uddyber tallene fra en graf, hvor man kan klikke sig videre ind i en uddybende rapport
  • Tilpassede rapporter, hvor data visualiseres og sorteres på baggrund af nogle bestemte variabler

Funktionerne giver Lasse mulighed for at interagere og koble data sammen på nye måder og enten få hurtigt overblik over eller dyb indsigt i forhold, der går på tværs af datakilder.

Microsoft Power BI - kort fortalt

Hvad er Microsoft Power BI for et slags Business Intelligence-værktøj? Det er sammen med BI Indholdspakker og Databerigelse de tre primære tools, som Novicell anvender til at hjælpe kunder med at visualisere data.

BI Indholdspakker handler om at visualisere data fra én kilde i et dashboard, så det bliver muligt at interagere med dataene. Databerigelse går ud på at krydse egne data, evt. kunders data, med eksterne data, f.eks. data om forbrugerkundetyper. Det kan være relevant i forhold til responsive advertisement og behavioral targeting.

Med Microsoft Power BI kan vi udstille data fra forskellige kilder i forskellige figurer og rapporter og sammensætte dashboards af hhv. rapporter og enkelte figurer fra rapporterne. Se illustrationen herunder.

Model for Microsoft Power BI som implemterings tool i forbindelse med business intelligence

Rapporter og figurer kan altså indgå i flere dashboards, som altid skræddersyes til personen, der skal bruge det.

Næste skridt bliver...

Set i forhold til den proces, vi normalt anvender i kundeprojekter, befinder vi os lige nu mellem fase 1 og 2:

Implementeringsproces for Business Intelligence

Mens vi har lavet et dashboard til softwareudviklingsafdelingen, er vi fortsat i gang med at afdække, hvordan Business Intelligence hjælper de øvrige ledere bedst muligt. Samtidig vil der ske en del tilretninger, efterhånden som dashboards bliver taget i brug.

Næste skridt bliver at forankre Business Intelligence i salgsafdelingen, hvor vi supplerer produktionsoverblikket med indsigt i pipeline og leads.

I næste artikel om Business Intelligence skal vi derfor en tur ind i salgsafdelingen. Så hold øje her på bloggen, hvis du vil med.