Er du agil? Næppe!

Er du agil? Næppe!

Verden er under forandring, og behovet er enormt for at være agil og tilpasningsdygtig. Mennesker skal være agile, systemer skal være agile, infrastruktur skal være agil, og din forretningsmodel skal være agil. Men er du egentlig agil?

Min hypotese er, at du hverken har forberedt dig selv eller din forretning på forandring og agilitet. Lad os se på et par eksempler:

Mennesker

Ifølge Charles Darwin er det ikke den stærkeste eller den mest intelligente, der overlever, men den der er bedst forberedt på forandring. Da den menneskelige race endnu eksisterer og fremstår i nogenlunde god form (afhængigt af hvem du spørger), så må vi antage at mennesker er agile og dygtige til at håndtere forandringer. Men de fleste mennesker bliver ikke betragtet som særligt agile - og arbejder heller ikke agilt, men det er der en årsag til.

Hvis du ikke bliver belønnet for at være agil, hvorfor skulle du så være det? Den type spørgsmål er ud fra min erfaring vigtigere at tage stilling til end spørgsmålet: Er du agil og forandringsparat? Svaret vil sikkert være nej, hvis du ikke har forberedt et tilsvarende belønningssystem eller har et godt svar, når dine medarbejdere spørger: ”Hvorfor?”.

Systemer

Er dine systemer agile?

Sikkert ikke. Jeg har igennem en del år nu set, at mange virksomheder køber dyr standard software, men bevarer deres eksisterende processer uden at lave om på noget. Det er en farlig fremgangsmåde, fordi du skaber en fordyrende proces. Desuden sker det ofte, at virksomheder køber dyre systemer fra SAP, Adobe, Oracle, og så kommer Hanne fra marketingafdelingen ind med ændringsønsker, så hun kan arbejde præcis, som hun altid har gjort det. Med de samme knapper, som hun altid har haft i det gamle system.

Konsulenterne, der står for implementeringen af systemet, vil sikkert påpege, at det kræver noget udvikling, der går imod standarden i softwaren, men laver udviklingen alligevel. Den slags smutveje og ombygninger i standard software gør systemet mindre agilt, og du opbygger teknisk gæld.

Problemet er, at mange virksomheder mister agilitet, fordi de bygger sig op i en krog med ombygget standard software. Ombygningerne gør det svært og dyrt løbende at opgradere softwaren til den nyeste version med hurtig performance og de nyeste features, og hele agiliteten går tabt i besværlige processer.

Så spørgsmålet er: Understøtter dine systemer din agilitet? Nej. De fleste virksomheder har opbygget kompleks infrastruktur og tidskrævende opgraderingsprocesser, blot fordi Hanne fra marketingafdelingen havde brug for nogle ekstra knapper og work arounds for at kunne gøre som før.

Min pointe er, at du ikke må tabe din agilitet på gulvet ved at ombygge standard software. Hvis du vælger, at investere i standard software, så skal du bruge det, som det er tiltænkt og tilpasse dine processer, og lære medarbejderne at arbejde med softwaren og ikke imod den. Hvis du omvendt mener, at din forretning afviger fra standarden og har fordele af dette, så skal du vælge en softwareløsning, der er skabt til at kunne tilpasses dine ønsker. Tænk som Michael Porter: enten konkurrerer du på omkostning, og du vælger standard software. Eller også konkurrerer du på differentiering og vælger en løsning, der kan tilpasses dine behov. Hvis du vælger en mellemting, ender du med at være fastlåst i det tunge dynd sammen med mange af dine konkurrenter uden konkurrencemæssige fordele og uden agiliteten til at komme fri.

Forretningmodel

Det sidste men vigtigste spørgsmål: Hvornår har du sidst renset din forretningsmodel for legacy, som ikke skal føres over i nye systemer.

Hvornår blev den der særkampagnekode, som du lige har bygget ind i din standard software, egentlig brugt? Hvornår har du sidst fjernet forretningslogik og processer, fordi det kunne gøre det lettere og hurtigere for din forretning af reagere på forandring?

Igen og igen, har jeg set virksomheder, som med få midler kunne skære systemer og processer fri for legacy. I tilkøb ville de få simplere arbejdsgange for medarbejderne, samt agiliteten til at handle på muligheder for og trusler mod forretningen. Jeg forstår ikke, hvorfor så mange venter på, at dyre konsulenter skal hyres ind til at fjerne tung legacy i din egen forretning. Du skylder din forretningslogik at holde den ved godt helbred og fri af overflødige legacy processer. Ofte er vedligeholdelsesbesparelserne alene grundlag nok til at handle på tiltaget. Og dertil kommer, at simplere og mere agile systemer gør både dig og din forretning bedre til at møde forandringer.

Så hvad venter du på? Hvad holder dig tilbage?

Jeg håber, at du stopper op og tager et øjebliks betænkningstid til at reflektere over, hvor meget du selv kan gøre for at gøre dig selv og din forretning mere agil. Det er alt for sjældent, at vi gør de ting, der tillader os at handle agilt.

Så er du agil? Mit bud er nej, men du bliver nødt til at gøre noget ved det nu.