Novicell

Årsberetning

Nøgletal for regnskabsåret 2018

Internationalisering af Novicell i 2018

2018 var året, hvor Novicell for alvor etablerede sig internationalt med massive investeringer i London, Barcelona og Madrid. Det skal skabe grobund for international vækst og afkast i de kommende år. Og så er det et led i at styrke Novicells rådgiverkompetencer: Vi får flere og større, internationale kunder, som efterspørger internationale kompetencer og tilstedeværelse. 

I 2018 opkøbte Novicell også det anerkendte, danske Sitecore-bureau, C-Tilsted. Sitecore benyttes særligt af større og mere komplekse virksomheder, der har behov for specialiserede it-løsninger.

 

Nøgletal 2018

10 %

Overskudsgrad

12,8 mio. DKK

Driftsresultat

7

Europæiske kontorer

+250.000 DKK

Til kulturelle og velgørende projekter

+260

Medarbejdere 

+2 mia. DKK

Vores kunders online omsætning

Vækst på tværs af forretningsområderne

Novicells kerneforretning er fortsat softwareudvikling og det vokser fortsat kraftigt. Væksten er først og fremmest drevet af den del af forretningen, der leverer enterprise ecommerce-løsninger til en stadigt voksende og mere international kundeportefølje. 

Samtidig har der også været tilfredsstillende vækst inden for forretningsområderne ’digital strategi og markedsføring’, ’hosting og serviceaftaler’ og ’design’. Alt i alt voksede Novicells omsætning i 2018 med 20% sammenholdt med året før.

 

Resultatet før skat er i samme periode dog faldet en anelse, hvilket først og fremmest skyldes, at Novicell har investeret massivt i udenlandske aktiviteter og dermed rustet sig til international vækst. 

 

Har du spørgsmål til årsberetningen eller vores selskaber?

Så kontakt mig gerne.